Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szép-Magyar Ágnes, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budakalász Hivatalos Közösségi Oladala szerkesztésével megbízott személyek

Szép-Magyar Ágnes küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szép-Magyar Ágnes to read a recent response and update the status.

Feladó: Szép-Magyar Ágnes

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a város üzemeltetésében működő, "Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala" Facebook oldalán adminisztrátor, moderátor, szerkesztő szerepkörökkel felruházott személyek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 13.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Udvarhelyi István
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download


Tisztelt Szép-Magyar Ágnes Asszony!

 

Nagyon örülünk, hogy több ezer oldalkedvelőnkkel együtt ön is nyomon
követi Budakalász Hivatalos Közösségi Oldalát a legnépszerűbb közösségi
portálon, a Facebookon.

Bízunk benne, hogy oldalunkat szemlézve mindig talál olyan új információt
városunkról, amelyet megelégedéssel épít be és hasznosít, saját közvetlen
környezetében. Továbbra is törekszünk arra, hogy a legfontosabb helyi
információkat elsőként tolmácsoljuk a budakalásziak számára. Ennek a
fontos közösségi célnak az előmozdítása érdekében egy intézkedési terv
keretein belül bízta meg Budakalász Város Képviselő-testülete a település
polgármesterét, Rogán László Polgármester Urat, továbbá a város
Polgármesteri Hivatalát, mint érdemi szakmai közreműködőt. Ennek
alátámasztására csatolom önnek a tárgyban született határozatot:

 

[1]http://www.budakalasz.hu/wp-content/uplo...

 

Megköszönve érdeklődését, továbbra is biztatjuk önt és kedves ismerőseit
arra, hogy - oldalunk impresszumának figyelembe vételével - használja a
hiteles információszerzés érdekében Budakalász Hivatalos Közösségi
Oldalát!

 

Együttműködését köszönöm.

 

Üdvözlettel:

 

[2]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

jegyző

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[3] E-mail:
[email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levelező rendszer adminisztrátorát és törölje gépéről e levelet.

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266

E-mail:  [4][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Udvarhelyi István
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download


Tisztelt Szép-Magyar Ágnes Asszony!

 

Nagyon örülünk, hogy több ezer oldalkedvelőnkkel együtt ön is nyomon
követi Budakalász Hivatalos Közösségi Oldalát a legnépszerűbb közösségi
portálon, a Facebookon.

Bízunk benne, hogy oldalunkat szemlézve mindig talál olyan új információt
városunkról, amelyet megelégedéssel épít be és hasznosít, saját közvetlen
környezetében. Továbbra is törekszünk arra, hogy a legfontosabb helyi
információkat elsőként tolmácsoljuk a budakalásziak számára. Ennek a
fontos közösségi célnak az előmozdítása érdekében – amint már informáltuk
- egy intézkedési terv keretein belül bízta meg Budakalász Város
Képviselő-testülete a település polgármesterét, Rogán László Polgármester
Urat, továbbá a város Polgármesteri Hivatalát, mint érdemi szakmai
közreműködőt.

 

A város honlapján a lenti linkre kattintva, a „kapcsolat” pontban
megtalálható kollégáink neve, akik teljes körű jogosultsággal rendelkeznek
a  budakalászi médiafelületek – beleértve a közösségi médiafelületeket –
vonatkozásában is. Ezt az alábbi linkre kattintva éri el:

 

[1]http://www.budakalasz.hu/ugyintezes/komm...

 

Megköszönve érdeklődését, továbbra is biztatjuk önt és kedves ismerőseit
arra, hogy - oldalunk impresszumának figyelembe vételével - használja a
hiteles információszerzés érdekében Budakalász Hivatalos Közösségi
Oldalát!

 

Együttműködését köszönöm.

 

Üdvözlettel:

 

 

[2]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

jegyző

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[3] E-mail:
[email address]

 

 

 

[4][IMG] Mentes a vírusoktól. [5]www.avast.com

References

Visible links
1. http://www.budakalasz.hu/ugyintezes/komm...
3. mailto: E-mail:%[email address]
4. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
5. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szép-Magyar Ágnes, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szép-Magyar Ágnes:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei