Budakalász Munkás Sportegyesület TAO-támogatási igazolásai 2010-2018

Gergely Cecília küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gergely Cecília

Delivered

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a BMSE (Budakalász Munkás Sportegyesület) és a gazdasági társaságok közötti TAO-igazolásokat (cégnév, összeg, időpont) ) 2011 és 2018 között.
Felhívnám a tisztelt adatgazda figyelmét, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélete (2017.10.25) alapján a TAO-támogatás a magyar jog szerint közpénznek számít, vagyis közérdekből megismerhető adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 24.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ - Adminisztráció
Magyar Labdarúgó Szövetség


Attachment Adat g nyl s Gergely Cec lia.pdf
383K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

 

Csatoltan küldöm a Magyar Labdarúgó Szövetség válaszlevelét és kapcsolódó
 mellékleteket a Budakalász SE. TAO támogatása vonatkozásában.

A támogatási igazolások nagymérete miatt a mellékleteket az alábbi úton
érheti el.

 

[1]ftp://ftp2.mlsz.hu

felhasználónév: kozerdeku_adatigenyles

jelszó: 20BfJm18

 

Tájékoztatom, hogy a dokumentumokat 2018. október 08-án 12.00 óráig
töltheti le, ezután az adatok törlésre kerülnek.

Kérem továbbá, hogy az olvasásról visszajelzést küldeni szíveskedjen.

 

Üdvözlettel:
Laboda Ferenc

Adminisztráció

References

Visible links
1. ftp://ftp2.mlsz.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gergely Cecília:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei