Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat médiaköltései és médiaszerződései 2010., 2011. és 2012 évben

Németh Bálint küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Németh Bálint

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat 2010., 2011. és 2012. évben újságokkal, folyóiratokkal, hirdetésszervező és hirdetési felületet biztosító
vállalkozásokkal, egyéb sajtótermékek kiadóival, rádió- és
televíziócsatornákkal valamint internetes médiaszolgáltatókkal illetve bármely egyéb internetes felület tulajdonosával vagy kezelőjével kötött szerződéseit, ide értve a szolgáltatások
(hirdetési, tartalmak megjelentetését célzó és egyéb)
megrendeléseit, sajtótermékek megrendelését, valamint valamennyi megkötött megállapodást tekintet nélkül annak tárgyára.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 20.

Üdvözlettel: Németh Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Bálint!

Adatigénylési kérelmét áttekintve az alábbiakról tájékoztatom. Az önkormányzati szerződési, megrendelési kimutatások értelemszerűen az államháztartási és a számviteli jogszabály rendje szerint állnak össze, amelyből a kérelmében körülírt adatkört csak a teljes nyilvántartásunk áttekintését követően tudjuk részben beazonosítani, azaz leválogatni azokat, amelyek a nyilvántartásunk szerint a szerződés tárgyát illetően teljes egyezőséget mutatnak az Ön által megjelölttel.
Mindebből következően adatszolgáltatásaink teljes körűsége csak abban az esetben biztosított, ha a keresési szempont egybeesik a nyilvántartott adattal, az Ön kérelme estében a szerződési partnerünk megjelölésével. Ennek hiányában, a fent leírt előzetes szűréssel érintett nagy adatmennyiségre – az ön által is citált Infotv.29. § (2) bekezdése alapján – a válaszunk megadására nyitva álló határidő 2012. július 20-ra módosul.
Kérem tehát visszajelzését, hogy adat-megismerési kérelmét a szerződési partnerek megjelölésével pontosítja-e, vagy a fentiek ismeretében változatlanul fenntartja-e. Visszajelzés hiányában eredeti kérelmének fenntartását vélelmezzük.

Visszajelzését várva, üdvözlettel:

dr. Patócs Andrea
Közoktatási és Sport Iroda vezetője
Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Bálint

Tisztelt dr. Patócs Andrea!

Köszönöm válaszát, a levelében leírtak ismeretében változatlanul fenntartom a teljes körű adatigénylést!

Üdvözlettel:

Németh Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment S 11 136.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
első részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment S 11 274.pdf
11 Download View as HTML


 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
második részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment S 09 1768.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
harmadik részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment S 11 929.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
negyedik részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 B c3plcnrFkWTDqXNfaW5nYXRsYW4tY29tXzIwMTEucGRm.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
ötödik részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment S 11 275.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
hatodik részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment S 12 20.pdf
11 Download View as HTML


 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
hetedik részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment aatszolg1.rar
11 Download


 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
nyolcadik részletét. Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban
találhatóak olyan személyes adatok (szerződő partnerek vagy
kapcsolattartók elérhetősége, mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan
szükségszerűen részei a közérdekű szerződésnek, de azok további kezelésére
- felhasználására, nyilvánosságra hozatalára stb. - az adatközlés
keretében felhatalmazást nem adunk, a megismerésükön túli bármilyen
további jogcselekményt jogosulatlan adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Patócs Andrea
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment adatszolg2.rar
11 Download


 

 

Tisztelt Németh Bálint!

 

Adat-megismerési kérése teljesítéseként csatoltan megküldöm a
nyilvántartási adatainak alapján a kérelmében szereplő feltételekkel
egyezőséget mutató szerződéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
kilencedik (egyben utolsó) részletét. [A részletekben történő továbbítást
a pdf fájlok mérete indokolta.]

 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az iratanyagban találhatóak olyan
személyes adatok (szerződő partnerek vagy kapcsolattartók elérhetősége,
mobil-telefonszáma stb.), amelyek ugyan szükségszerűen részei a közérdekű
szerződésnek, de azok további kezelésére - felhasználására, nyilvánosságra
hozatalára stb. - az adatközlés keretében felhatalmazást nem adunk, a
megismerésükön túli bármilyen további jogcselekményt jogosulatlan
adatkezelésnek tekintünk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Közoktatási és Sport Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Bálint:
Csak a(z) Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei