Budapest-Belgrád vonal

Segesvári Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Segesvári Csaba

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Utas adatokat szeretnék kérni egy készülő írásomhoz, a Budapest-Belgrád vonalról.

2000-2018 között éves szinten mennyi utas vette igénybe a vonalat? Mennyi volt a nemzetközi utas? Milyen a menetrend, a pálya sebesség?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 3.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Ficzere József
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.10.03-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

2013-tól a belföldi vonali utasszámadatok meghatározása a jegy viszonylata
alapján történik. Az adott vonalon jelzett utasszám azokat az utasokat
mutatja, akik a menetjegyük vagy bérletük viszonylata alapján legalább 1
állomásközt utaztak az adott vonalon.

 

Vonal 150
Budapest
-
Év Kelebia
1 837
2013 819
1 858
2014 954
1 949
2015 154
2 019
2016 808
2 072
2017 531
2 289
2018 803

 

Az adatok forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis, a táblázat
azokat az utasokat tartalmazza, akik a jegyük viszonylata alapján az adott
vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. A fenti adatok nem tartalmazzák
azokat az utasokat, akik:

-      jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó
diákcsoport);

-      nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;

-      Budapesten belüli utazásukhoz (pl.: Soroksári út – Ferencváros;
Kőbánya-Kispest – Pesterzsébet) Budapest-bérletet használnak;

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

2012-ig a belföldi vonali adatok meghatározása más módszerrel történt,
ezért a 2000-2012 és 2013-2018-as adatsor nem illeszthető össze és
egymással nem összehasonlítható.

 

A belföldi vonali teljesítményadatok a vonalon fekvő állomások pénztári,
valamint a vonalon fekvő jegyvizsgálói telepállomásokon leszámoló
jegyvizsgálók fedélzeti jegyeladási adatai alapján lettek meghatározva.
(Nem elágazó állomás teljesítménye teljes mértékben az adott vonalra
kerül, elágazó állomás teljesítménye felosztásra kerül az érintett vonalak
között.) A 2000-2012 közötti vonali adatok a díjmentes utasok becsült
számát is tartalmazzák.

 

Vonal 150
Budapest
-
Év Kelebia
1 616
2000 110
1 866
2001 700
2 019
2002 122
2 053
2003 681
1 687
2004 680
1 657
2005 949
1 159
2006 501
1 167
2007 798
1 854
2008 413

 

A nemzetközi határátlépő utasok száma így alakult Kelebiánál 2004-2018
között:

 

  Kelebia
2004 154 598
2005 169 733
2006 176 443
2007 189 924
2008 196 603
2009 197 122
2010 187 514
2011 165 463
2012 173 667
2013 154 330
2014 127 551
2015 106 415
2016 116 726
2017 113 033
2018 100 406

 

A 2004 előtti időszakról nem rendelkezünk adattal.

 

Budapest-Belgrád tekintetében menetrend, pályasebesség:

 

Menetrendi struktúra:

·         a vonalon 2003/2004 menetrendi évtől a regionális járatok
mellett 3 órás ütemben távolsági vonatok és 2 pár nemzetközi járat
közlekedett,

·         a 2007/2008 menetrendi évtől 2 órás ütemben távolsági vonatok és
2 pár nemzetközi járat közlekedett,

·         a 2008/2009 menetrendi évtől kiegészült további 1 pár nemzetközi
járattal,

·         a 2012/2013 menetrendi évtől 1 pár nemzetközi vonattal csökkent
a kínálat,

·         a 2015/2016 menetrendi évtől délelőtti ütemszünet a távolsági
forgalomban (1 pár) és ismét 3 pár nemzetközi járat közlekedett,

·         a 2019. februárjától a Szerb oldalon lévő vágányzár miatt
nemzetközi forgalomban a Beográd vonatpár nem közlekedik, azonban
belföldön pótolva.

 

Pályasebességek és azok korlátozásai

·         a HÜSZ szerint végig (Ferencváros – Kelebia) 100 km/h,

·         több ütemben különböző hosszban lassújelek kerültek bevezetésre
2006-tól 80/km/-s,

·         2013-tól ezek kiegészültek 60 km/h sebességgel járható
részekkel,

·         2019-től tovább romlott a helyzet, mert már 40 km/h sebességgel
járható részek is voltak a vonalon.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ficzere József
MÁV-START Zrt.

Ficzere József vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Budapest-Belgrád vonal".

Hivatkozása ide

Feladó: Ficzere József
MÁV-START Zrt.

Ficzere József vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Budapest-Belgrád vonal".

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.10.03-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

2013-tól a belföldi vonali utasszámadatok meghatározása a jegy viszonylata
alapján történik. Az adott vonalon jelzett utasszám azokat az utasokat
mutatja, akik a menetjegyük vagy bérletük viszonylata alapján legalább 1
állomásközt utaztak az adott vonalon.

 

Vonal 150
Budapest
-
Év Kelebia
1 837
2013 819
1 858
2014 954
1 949
2015 154
2 019
2016 808
2 072
2017 531
2 289
2018 803

 

Az adatok forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis, a táblázat
azokat az utasokat tartalmazza, akik a jegyük viszonylata alapján az adott
vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. A fenti adatok nem tartalmazzák
azokat az utasokat, akik:

-      jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó
diákcsoport);

-      nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;

-      Budapesten belüli utazásukhoz (pl.: Soroksári út – Ferencváros;
Kőbánya-Kispest – Pesterzsébet) Budapest-bérletet használnak;

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

2012-ig a belföldi vonali adatok meghatározása más módszerrel történt,
ezért a 2000-2012 és 2013-2018-as adatsor nem illeszthető össze és
egymással nem összehasonlítható.

 

A belföldi vonali teljesítményadatok a vonalon fekvő állomások pénztári,
valamint a vonalon fekvő jegyvizsgálói telepállomásokon leszámoló
jegyvizsgálók fedélzeti jegyeladási adatai alapján lettek meghatározva.
(Nem elágazó állomás teljesítménye teljes mértékben az adott vonalra
kerül, elágazó állomás teljesítménye felosztásra kerül az érintett vonalak
között.) A 2000-2012 közötti vonali adatok a díjmentes utasok becsült
számát is tartalmazzák.

 

Vonal 150
Budapest
-
Év Kelebia
1 616
2000 110
1 866
2001 700
2 019
2002 122
2 053
2003 681
1 687
2004 680
1 657
2005 949
1 159
2006 501
1 167
2007 798
1 854
2008 413

 

A nemzetközi határátlépő utasok száma így alakult Kelebiánál 2004-2018
között:

 

  Kelebia
2004 154 598
2005 169 733
2006 176 443
2007 189 924
2008 196 603
2009 197 122
2010 187 514
2011 165 463
2012 173 667
2013 154 330
2014 127 551
2015 106 415
2016 116 726
2017 113 033
2018 100 406

 

A 2004 előtti időszakról nem rendelkezünk adattal.

 

Budapest-Belgrád tekintetében menetrend, pályasebesség:

 

Menetrendi struktúra:

·         a vonalon 2003/2004 menetrendi évtől a regionális járatok
mellett 3 órás ütemben távolsági vonatok és 2 pár nemzetközi járat
közlekedett,

·         a 2007/2008 menetrendi évtől 2 órás ütemben távolsági vonatok és
2 pár nemzetközi járat közlekedett,

·         a 2008/2009 menetrendi évtől kiegészült további 1 pár nemzetközi
járattal,

·         a 2012/2013 menetrendi évtől 1 pár nemzetközi vonattal csökkent
a kínálat,

·         a 2015/2016 menetrendi évtől délelőtti ütemszünet a távolsági
forgalomban (1 pár) és ismét 3 pár nemzetközi járat közlekedett,

·         a 2019. februárjától a Szerb oldalon lévő vágányzár miatt
nemzetközi forgalomban a Beográd vonatpár nem közlekedik, azonban
belföldön pótolva.

 

Pályasebességek és azok korlátozásai

·         a HÜSZ szerint végig (Ferencváros – Kelebia) 100 km/h,

·         több ütemben különböző hosszban lassújelek kerültek bevezetésre
2006-tól 80/km/-s,

·         2013-tól ezek kiegészültek 60 km/h sebességgel járható
részekkel,

·         2019-től tovább romlott a helyzet, mert már 40 km/h sebességgel
járható részek is voltak a vonalon.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Segesvári Csaba:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szeged-Szabadka vasút

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei