Budapest-Esztergom vasútvonal új menetrendjét megalapozó információk

Nagy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

MÁV-START Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Nagy Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2018. május 20-tól új menetrend lép életbe a Budapest-Esztergom vasútvonalon, amely jelentős változásokat tartalmaz a jelenlegi menetrendhez képest. Az új menetrend kialakítását meglapozó adatokat szeretném megismerni, különös tekintettel:

- a felhasznált utasszámlálási, utasigény-felmérési adatok. Ha nem voltak ilyenek, ki és milyen indokkal mellőzte ezek elkészítését illetve felhasználását?

- az elérni kívánt konkrét menetrendi célok, illetve ki és milyen formában definiálta ezeket

- az esetleges szűk kersztmetszetek , kapacitáshiányok, korlátozó tényezők, amelyek a drasztikus változásokat eredményezték (megállókihagyások, hosszú várakozásos átszállásos kapcsolatok)

- a BKK-val foyltatott egyeztetések részletei (témák, érvek, indoklások, résztvevők, képviselt álláspontok és a megállapodások tartalma) az M3 metróvonal felújítása és a csak Angyalföldig közlekedő vonatok kapcsán

- mi indokolta a Budapest-Nyugatiból induló G72-es gyorsított vonat menetrendbe szerkesztését? Ugyancsak a Nyugatiból induló Z72 zónázó vonat mindössze 3 perccel rendelkezik hosszabb menetidővel, miközben zónahatáron kívüli megállókihagyásokkal sok utasnak kényelmetlenséget okoz. Ki hozta ezeket a döntéseket és ki hagyta jóvá (név szerint)?

- mi indokolta a reggeli csúcsidőben (Budapesz felé) sok megállóban csak óránkénti utazást biztosító menetrend kialakítását, különösen az Esztergom-Pilisvörösvár szakaszon? Figyelembe vették-e az tipikus iskola- és munkakezdési időpontokat, és milyen módon/indoklással? Ki hozta ezeket a döntéseket és ki hagyta jóvá (név szerint)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 10.

Üdvözlettel:
Nagy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban hiánytalanul megküldeni részemre

A 2018.05.10-én küldött, a "Budapest-Esztergom vasútvonal új menetrendjét megalapozó információk" tárgyú adatigénylésemben felsorolt adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 1.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A Társaságunkhoz 2018. 05. 10. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az éves vasúti közszolgáltatási menetrend
módosításának előkészítése és a jóváhagyásával kapcsolatos döntések,
valamint a személyszállítási közszolgáltatás és a belföldi menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatás szervezésére vonatkozó egységes,
országosan és regionálisan összehangolt közszolgáltatási menetrendi
koncepció kialakítása nem tartozik a Társaság hatáskörébe.

Üdvözlettel,

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szeged-Szabadka vasút

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Budapest-Belgrád vonal

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei