Budapest Főváros kórházainak költségvetési támogatása és összes kiadási előirányzata 2013. - 2017. év közötti időszakban

Illyés Ágnes küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Illyés Ágnes

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Mekkora összegű volt évenként Budapest Főváros kórházainak költségvetési támogatása és összes kiadási előirányzata 2013. - 2017. év közötti időszakban az alábbi bontásban:
- működési kiadások (ezen belül személyi és dologi kiadások szerint megbontva),
- Személyi jutatások és a munkáltatót terhelő járulékok,
- felhalmozási kiadások (ezen belül Beruházások és felújítások.

2. Kérem, hogy küldjék meg részemre Budapest Főváros kórházainak 2013. - 2017. év közötti költségvetési tervének bevételi és kiadási fő összesítő táblázatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 27.

Üdvözlettel:

Illyés Ágnes

Hivatkozása ide

Feladó: Lieb Tímea
Állami Egészségügyi Ellátó Központ


Attachment image001.gif
4K Download

Attachment K z rdek v lasz K rh zak k lts gvet si t mogat sa s kiad si el ir nyzatai.pdf
25K Download View as HTML

Attachment kozerdeku fovarosi korhazak ossz 20170330.pdf
221K Download View as HTML


Tisztelt Illyés Ágnes!

 

Hivatkozással 2017. március 27-én érkezett közérdekű adatigénylésére,
mellékelten megküldöm intézményünk válaszlevelét és az adatokat tartalmazó
táblázatot.

 

Dr. Sebestyén Kálmán belső adatvédelmi felelős megbízásából

 

Üdvözlettel:

Lieb Tímea
egészségügyi ügyvitelszervező
Informatikai Igazgatóság
[1]cid:~parts/image0.Gif
H-1125 Budapest, Diós árok 3.
+36 1 356 1522
+36 30 635 6483
[2][email address]
[3]www.aeek.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Illyés Ágnes:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei