Budapest Főváros Kormányhivatalban kifizetett jutalmak, célfeladatok 2016. és 2017. években

Szabó Odett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó Odett

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest Főváros Kormányhivatalában 2016. és 2017. években kifizetett jutalmak és célfeladatok összegét az alábbi bontásban. A jutalmazott/ célfeladatot teljesített személy neve, beosztása, szervezeti egysége, a pontos összeg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 30.

Üdvözlettel:

Szabó Odett

Hivatkozása ide

Feladó: Dávid Kis-Balázs Dávid
Budapest Főváros Kormányhivatala


Attachment img Z181427 0001.pdf
122K Download View as HTML


BP/1101/03829-1/2017
Szabó Odett részére
Tisztelt Szabó Odett!
Hivatkozva Budapest Főváros Kormányhivatalához 2017. november 30-án
megküldött közérdekű adatigénylésére jelen levelem
mellékleteként megküldöm a Kormányhivatal válaszlevelét.
Tisztelettel:
dr. György István
kormánymegbízott
megbízásából
dr. Kis-Balázs Dávid
jogi szakreferens
[1]41-sz-MELLÉKLET - e-mail aláírás-névjegybe illeszthető címer.png
Budapest Főváros Kormányhivatala
Főigazgatói Titkárság
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
Tel.: + 36 1 795 8744
+36 70 198 8543
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

References

Visible links
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Odett:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei