Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karácsonyi Erzsébet, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapest III. kerület 2019.08.15. szúnyoggyérítés elrendelése .

Karácsonyi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Karácsonyi Erzsébet to read a recent response and update the status.

Feladó: Karácsonyi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapest III. kerület 2019. augusztus 15-re tervezett (tartaléknapok 16., 17.) légi és földi kémiai gyérítés szakértői elrendelésének dokumentumát, mely tartalmazza a monitoring adatokat, az előzetes csípésszám vizsgálatokat, a környező területeken végzett lárvatenyészőhelyek megfigyelését, valamint az időjárási előrejelzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Karácsonyi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Kar csonyi Erzs bet t j koztat sa tt telr l 2 signed 6394233 6 20190827081242.pdf
525K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten továbbítom az Ön részére a Budapest, III. kerületben 2019. augusztus 15-re tervezett légi és földi kémiai gyérítés szakértői elrendelésének dokumentumai tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2019. augusztus 15-én benyújtott közérdekűadat megismerési igényére adott választ.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály
20-558

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Hosszabb t s III.ker let.pdf
422K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten továbbítom az Ön részére a Budapest, III. kerületben 2019. augusztus 15-re tervezett légi és földi kémiai gyérítés szakértői elrendelésének dokumentumai tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ válaszát.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály
20-558

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Kar csonyi Erzs bet 3ker let adatok v lasz signed.pdf
425K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten továbbítom az Ön részére a Budapest, III. kerületben 2019. augusztus 15-re tervezett légi és földi kémiai gyérítés szakértői elrendelésének dokumentumai tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ végleges válaszát.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály
20-558

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karácsonyi Erzsébet, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsonyi Erzsébet:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei