Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karácsonyi Erzsébet, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapest III. kerület 2019.09.02 szúnyoggyérítés

Karácsonyi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Karácsonyi Erzsébet to read recent responses and update the status.

Feladó: Karácsonyi Erzsébet

Delivered

Tisztelt BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest III.kerület területére vonatkozóan , 2019. szeptember 2-re tervezett (tartaléknapok 3.,4.) földi és légi kémiai gyérítés szakértői elrendelésének dokumentumait, mely tartalmazza a monitoring adatokat, az előzetes csípésszám vizsgálatokat, a környező területeken végzett lárvatenyészőhelyek megfigyelését, az időjárási előrejelzést. Valamint azt az indokot, hogy miért kellett 800 ha légi és 600 ha földi gyérítést végezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Karácsonyi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: OKF GEK Hivatal
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ


Attachment Hosszabb t s III.ker let 09.02..pdf
505K Download View as HTML


Tisztelt Karácsonyi Erzsébet Asszony!

Berecz György tű. ezredes, igazgató úr megbízásából mellékelten megküldöm a 2019. szeptember 04. napján benyújtott közérdekű adatigénylésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ levelét.

Tisztelettel:
dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes
hivatalvezető

BM OKF GEK Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: OKF GEK Hivatal
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ


Attachment m Kar csonyi Erzs bet Asszony v lasz signed.pdf
306K Download View as HTML


Tisztelt Karácsonyi Erzsébet Asszony!

Novák Géza tű. alezredes, igazgatóhelyettes úr megbízásából mellékelten megküldöm a 2019. szeptember 04. napján benyújtott közérdekű adatigénylésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ válaszlevelét.

Tisztelettel:
dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes
hivatalvezető

BM OKF GEK Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karácsonyi Erzsébet, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsonyi Erzsébet:
Csak a(z) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei