Budapest III. kerület szúnyoggyérítésével kapcsolatos információk

Andrasev Szonja küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Andrasev Szonja

Delivered

Tisztelt BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Budapest III. kerület (a Hajógyári szigettel, a Rómaival és Békásmegyer vízi és szárazföldi területeivel együtt) szúnyoggyérítésével kapcsolatos alábbi adatokat

1. A 2018-2019. évi összes csípésszámlálás jegyzőkönyvét

2. A 2018-2019. évi biológiai gyérítések tervezett és valós dátumait és a szórt terület tényleges nagyságát

3. A 2018-2019. évi deltametrines gyérítések tervezett és valós dátumait és a szórt terület tényleges nagyságát

4. A biológiai szórásokhoz használt hatóanyag mennyiségét hektáronként

5. A deltametrines szórásokhoz használt hatóanyag mennyiségét hektáronként

6. A 2018-2019. évi biológiai szer légi kiszórásának árát hektáranként

7. A 2018-2019. évi deltametrines szer légi kiszórásának árát hektáranként

8. A deltametrines szúnyoggyérítések szakértői elrendelésének dokumentumait, melyek tartalmazzák a monitoring adatokat, az előzetes csípésszám vizsgálatokat, a környező területeken végzett lárvatenyészőhelyek megfigyelését, valamint az időjárási előrejelzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 23.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Varga Viktor
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ


Attachment Andresev Szonja III.ker let k z rdek adatig ny.pdf
422K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Berecz György tű. ezredes Igazgató Úr megbízásából mellékelten megküldöm a 2019. május 23-áén benyújtott közérdekű adatigénylésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ válaszlevelét.

Tisztelettel,

dr. Varga Viktor
BM OKF GEK Hivatal
20-366

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Varga Viktor
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ


Attachment III.ker let signed 6025694 31 20190624150057.pdf
220K Download View as HTML


Tisztelt Asszonyom!
Berecz György tű. ezredes, igazgató megbízásából mellékelten megküldöm a 2019. május 23-án benyújtott közérdekű adatigénylésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ válaszlevelét.

Tisztelettel:
dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes
hivatalvezető

BM OKF GEK Hivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Andrasev Szonja:
Csak a(z) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei