Budapest közösségi közlekedésében résztvevő járművek kilométerköltségei

Közlekedő Tömeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy csuklós autóbusz egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett csuklós autóbuszok utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. csuklós autóbuszai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján;
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy szóló autóbusz egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett szóló autóbuszok utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. szóló autóbuszai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján;
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy, az M3-as metróvonalon közlekedő metrókocsi egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett az M3-as metrón közlekedő metrókocsik utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. M3-as metróvonalon közlekedő metrókocsijai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján;
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy TW6000-es valamint TW6100-as villamos egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett TW6000-es és TW6100-as villamosok utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. TW6000-es és TW6100-as villamosai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 4.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

Ügyszám: 0038/0012783/2017 

Gyöngyösi Máté

[1][FOI #8818 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté!  

 

A BKV Zrt.-hez 2017. április 4-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva tájékoztatjuk, hogy Szolgáltatónk, a BKV Zrt. a kérdéseivel
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adta:

 

A kért járműcsalád, illetve járműtípus egy kilométernyi, utasszállítás
céljából történő közlekedtetése érdekében felmerült, közvetlenül elszámolt
változó költség és ráfordítás, valamint forgalmi teljesítmény adatai
2016-ban az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően alakultak:

 

Megnevezés Forgalmi teljesítmények Közvetlenül változó
fajlagos költségek
Kocsi km Ft/kocsi km
Csuklós autóbusz 17 887 711 605
Szóló autóbusz 30 506 075 471
M3 összesen 19 623 189 210
TW6000, TW6100 összesen 4 186 189 655

 

„A BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt.
között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló
keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek
minősülő költség keletkezett…” kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk,
hogy a megjelölt „feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló
keretmegállapodás” Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között áll
fenn, a BKK Zrt. és BKV Zrt. közötti megállapodás megnevezése
Közszolgáltatási Szerződés, melynek az 1370/2007/EK rendelet az alapja.

 

A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a BKK Zrt. mint Megrendelő a
bevétellel nem fedezett indokolt költségeit kompenzálja a BKV Zrt.
részére, és ez alapján számol el minden menetrendi év végén. A bevétellel
nem fedezett indokolt költségek megállapítása Társaságunk részéről nem
járműtípusonként történik, így sajnos az ilyen formában kért adat a BKV
Zrt.-nek nem áll rendelkezésére.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. április 18.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8818 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt BKK!

Köszönjük a gyors és gördülékeny adatszolgáltatást!

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei