Budapest közösségi közlekedésében résztvevő járművek kilométerköltségei 2016-ban

Közlekedő Tömeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy csuklós autóbusz egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett csuklós autóbuszok utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. csuklós autóbuszai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján;
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy szóló autóbusz egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett szóló autóbuszok utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. szóló autóbuszai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján;
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy, az M3-as metróvonalon közlekedő metrókocsi egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett az M3-as metrón közlekedő metrókocsik utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. M3-as metróvonalon közlekedő metrókocsijai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján;
- átlagosan hány forintba került 2016-ban a BKV Zrt.-nek egy TW6000-es valamint TW6100-as villamos egy kilométernyi, utasszállítás céljából való közlekedtetése;
- a BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek minősülő költség keletkezett TW6000-es és TW6100-as villamosok utasforgalomban való közlekedtetésének következményeként;
- a BKV Zrt. TW6000-es és TW6100-as villamosai 2016-ban összesen hány kocsikilométernyi futásteljesítményt teljesítettek utasforgalomban a BKK Zrt megrendelésében, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0013921/2017 

Kelemen Tamás

[1][FOI #8864 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

Társaságunkhoz 2017. április 11-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva tájékoztatjuk, hogy Szolgáltatónk, a BKV Zrt. a kérdéseivel
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adta:

 

A kért járműcsalád, illetve járműtípus egy kilométernyi, utasszállítás
céljából történő közlekedtetése érdekében felmerült, közvetlenül elszámolt
változó költség és ráfordítás, valamint forgalmi teljesítmény adatai
2016-ban az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően alakultak:

 

Megnevezés Forgalmi teljesítmények Közvetlenül változó
fajlagos költségek
Kocsi km Ft/kocsi km
Csuklós autóbusz 17 887 711 605
Szóló autóbusz 30 506 075 471
M3 összesen 19 623 189 210
TW6000, TW6100 összesen 4 186 189 655

 

„A BKV Zrt.-nél 2016-ban összesen hány forint, BKK Zrt. és a BKV Zrt.
között fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló
keretmegállapodás alapján bevétellel nem fedezett indokolt költségnek
minősülő költség keletkezett…” kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk,
hogy a megjelölt „feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló
keretmegállapodás” Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között áll
fenn, a BKK Zrt. és BKV Zrt. közötti megállapodás megnevezése
Közszolgáltatási Szerződés, melynek az 1370/2007/EK rendelet az alapja.

 

A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a BKK Zrt. mint Megrendelő a
bevétellel nem fedezett indokolt költségeit kompenzálja a BKV Zrt.
részére, és ez alapján számol el minden menetrendi év végén. A bevétellel
nem fedezett indokolt költségek megállapítása Társaságunk részéről nem
járműtípusonként történik, így sajnos az ilyen formában kért adat a BKV
Zrt.-nek nem áll rendelkezésére.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. április 20.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8864 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt BKK!

Köszönjük a gyors és gördülékeny adatszolgáltatást!

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei