Budapest- Szentendre aquincumi HÉV megálló áthelyezés forgalomtechnikai kiviteli tervei és a beruházási részletes költségei iránti igény

Mihalik Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mihalik Zoltán

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A MÁV Budapest–Esztergom vasútvonal beruházás részeként hamarosan áthelyezésre kerül az aquincumi HÉV-megálló, elkészülnek az új peronok és a hozzá kapcsolódó kiegészítő beruházások. A BKK Zrt. 2015. szeptember elején egy nekik címzett levélre válaszul úgy nyilatkozott, hogy "a tervezett kialakítás forgalomtechnikai kiviteli terveit a NIF Zrt. szeptember 4-én még nem nyújtotta be. Az engedélyezési szintű terv – melyhez elvi kezelői hozzájárulásunkat adtuk – tartalmazza a Szentendrei úton a szintbeli gyalogosátkelés lehetőségét, valamint a H5-ös HÉV és a vasút közötti átszállás segítésére a vasúti hídhoz közeli gyalogos-felüljáró építését."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a már benyújtott, tervezett kialakítás forgalomtechnikai kiviteli terveit, valamint a HÉV megálló áthelyezéséhez kapcsolódó beruházás részletes költségtervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 7.

Üdvözlettel:

Mihalik Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.


Attachment Forgalomtechnikai kiviteli terv.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Szerz d s.tif
636K Download View as HTML


Tisztelt Mihalik Zoltán!

Tájékoztatásul küldjük a forgalomtechnikai kiviteli tervet és a szerződéses megállapodást, amely egyösszegű szerződéses átalányárat tartalmaz.

Üdvözlettel,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Mihalik Zoltán

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. !

Korábban indított adatigénylésemre 2015.dec.21-én az alábbi választ és 2 db dokumentum mellékletet kaptam Önöktől.

"Tájékoztatásul küldjük a forgalomtechnikai kiviteli tervet és a szerződéses megállapodást, amely egyösszegű szerződéses átalányárat tartalmaz."

A szerződéses megállapodásból a válasszal együtt csak az 1. oldalt kaptam meg, melyből nem derül ki érdemi információ az adatigénylésben megfogalmazott kérdés kapcsán.
Kérem Önöket, hogy a szerződés minden oldalát küldjék el részemre.
Válaszukat ezúton is köszönöm

Üdvözlettel,
Mihalik Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.


Attachment Szerz d s.tif
636K Download View as HTML


Tisztelt Mihalik Zoltán!

Az önnek 2015.12.21-én küldött Szerződés.tif fájl 7 oldalt tartalmaz, Windows Fényképnézegető alkalmazással is megtekinthető, ebben az esetben az oldal alján van a lapozási lehetőség a dokumentumban. A TIFF kiterjesztésű fájlok megtekintésé alapértelmezetten a régebbi operációs rendszerek, pl. a Windows XP nem támogatja, ebben az esetben egy TIFF formátum megnyitására alkalmas programot kell beszereznie, melyet az internetről ingyenesen megtehet. Például az alábbi alkalmazással meg tudja nyitni: http://download.cnet.com/Free-Tiff-Viewe...
A dokumentumot újra csatoljuk.

Üdvözlettel,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mihalik Zoltán:
Csak a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei