Budapest X. kerület Harmat és Mádi utca útburkolat felújítás

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Közút Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy a Budapest X. kerületben található Harmat és Mádi utca útburkolatának javítását mikor tervezik megvalósítani?

Mindkét utcában jelentős forgalmat bonyolító buszjárat (85, 85E és 185) közlekedik. A forgalomban további növekedés is várható, mivel az M3-as metró vonal déli szakaszának felújítása miatt további sűrítés várható.

Az útburkolat állapota kritikán aluli, mely a vonalon közlekedő autóbuszok állapotán is meglátszik. A járművek futóműve nem bírja az extra igénybevételt, mely az üzemeltető BKV-ra jelentős terhet és költséget ró.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 12.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest Közút - Ügyviteli rendszer értesítő
Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük és rendszerünkben 19ERK0001261 érkeztető számon érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az Önökhöz 19ERK0001261 érkeztető számon címzett levélre a mai napig nem kaptam választ.
Kérem válaszuk mielőbbi megküldését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 29.

Köszönettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest Közút - Ügyviteli rendszer értesítő
Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük és rendszerünkben 19ERK0003342 érkeztető számon érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest Közút Útüzemeltetés
Budapest Közút Zrt.


Attachment X.ker.Harmat s M di utca tburkolat fel j t s t j koztat s.pdf
349K Download View as HTML


 

 

Üdvözlettel:

 

 

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési osztály

e-mail: [1][email address]

Budapest Közút Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapest Közút Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hídmester jármű

A(z) Budapest Közút Zrt. részére Le Marietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei