Budapest XII. kerület Táltos utca 6. szám alatti lakás és a debreceni csereingatlan adás- vételi szerződése, vagyonleltár

Csokai János József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

A(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Budapest XII. kerület Táltos utca 6. szám alatti lakás 1981. évi adás- vételi szerződését, beleértve a debreceni kifizetett ház (csereingatlan) adás- vételi szerződését.

A lakás bevételét, bérleti díját 1981-től.

Kérem a lakás eladásának időpontját, az eladási összeget, és az azt megelőző nyilvánosan kiírt pályázat dokumentumait.

Kérem az 1981. évi vagyonleltárt, beleértve lakásban maradt műkincsek, műtárgyak, vagyontárgyak teljes körű listáját is.
A Magyar Állam 1981-ben kártalanítás nélkül állami tulajdonba vette a teljesen berendezett lakásomat bírósági, hatósági eljárás nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2017. február 4.

Üdvözlettel: Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Közérdekű igényléseimet szeretném pontosítani, kiegészíteni.
A Budai Központi Kerületi Bíróság (16.P.XII.21.966/2013/28.),
Fővárosi Törvényszék (43.Pkf.636.834/2014/5), Alkotmánybíróság (IV/1755-5/2013. AB végzés)
nem tudott érdemi döntést hozni azért, mert 1981 óta a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat, és jogelődjei folyamatosan megtagadják a közérdekű adatok kiadását indoklás nélkül.

Az MNV Zrt. sem tud érdemi döntést hozni addig, míg a vagyonleltárt, a jogerős bírósági ítéletet és más dokumentumokat nem kapok meg a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzattól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 21.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös Álmos dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment kozerd valasz csokai 170220.pdf
202K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Helyettesítésből kifolyólag küldöm az aljegyző asszony által aláírt válaszlevelet közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan.

Tisztelettel,
dr. Vörös Álmos

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Vörös Álmos dr.!

Budapest XII. kerület Táltos utca 6. földszint 5. szám alatti családi otthonunk teljes körű vagyonelkobzása történt 1981-ben.

Ezért ismételten kérem az 1981. évi jogerős bírósági határozatot, melynek alapján a vagyontárgyainkról nyilvántartást vettek fel, azokat lefoglalták.

Tehát ismételten kérem a magyar állam által lefoglalt vagyontárgyaimról készült teljes körű vagyonleltárt is.

Az ügyben eljárt bíróságokon kívül a Kúria (Polgári Kollégium kollégiumvezető PV.22./2014/3/II. ) ismeri ezt az ügyet, és intézkedés végett a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökének küldte meg az általam beküldött joganyagot (Bp. 2014. január 21. Dr. Wellmann György).

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Kárpótlási Osztálya (1145 Bp. Róna u. 135. Tel.:460-47-00 Fax: 460-47-28 E-mail: [email address] Web: www.kimisz.gov.hu Ikt.szám: 46568 Ügyintéző: dr. Bablena László (460-4738) Tárgy: Kérelem pontosítása).
A kérelmem pontosítását nem tudtam meghatározni azért, mert a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat nem adta ki a jogerős bírósági ítéletet és a vagyonleltárt.

Tehát a Kárpótlási Hivatal így nem tudott egy minimális, megalázó kárpótlást sem megítélni a részemre különös tekintettel arra, hogy az eredeti állapot helyreállítását és kártérítést kértem az 1981-ben is hatályos 1947. évi Párizsi Békeszerződés és a nemzetközi joggal összhangban lévő alkotmányos magyar törvények alapján.

Ezért is fontos, hogy megkapjam az 1981. évi jogerős bírósági határozatot, a teljes körű vagyonleltárt, hogy a magyar állam igazságos elégtételt szolgáltathasson a teljes körűen kirabolt családunk részére.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s T ltos utcai lak s.pdf
416K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Sajnos nem kaptam meg a kért információt annak ellenére, hogy az önkormányzat 1981-től 1994-ig jogalap nélkül kezelte a tehermentes debreceni cserelakást, és jogalap nélkül gazdagodott, melyet elcseréltem az önkormányzat jogelődjével, és ezért kaptam a Táltos utca 6. fsz 5. szám alatti lakást, melyet jogerős bírósági határozat, vagyonleltár és kártalanítás nélkül a Magyar Állam, vagy az önkormányzat jogelődje elrabolt a műkincseimmel, műtárgyaimmal, vagyontárgyaimmal együtt.

Tehát az önkormányzat 1981-től 1994-ig emberiesség elleni bűntettből származó vagyont kezelt, jogalap nélkül gazdagodott, melyet 1994-ben el is adott.

Tudomásom szerint az önkormányzat nem tett eleget hivatali kötelezettségének, nem jelentette a magyar és nemzetközi hatóságok részére a pénzmosás és terrorizmus finanszírozását, mert minden bűncselekményből származó vagyon pénzmosásnak és terrorizmus finanszírozásának minősül.

Ismételten kérem, hogy tegyenek eleget bejelentési kötelezettségüknek, és hivatali eljárásban segítsenek engem, és családomat, mint áldozatot.

Az ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és az Alkotmánybíróság is vizsgálódott, benyújtottam felülvizsgálati kérelmet, melyre a bíróságok hívták fel a figyelmemet, hogy van ilyen lehetőségem.

Azt a tájékoztatást is megkaptam a bíróságoktól, hogy nem szükséges Magyarországon minden jogorvoslati lehetőséget kimeríteni minden olyan esetben, amikor a Magyar Állam megsérti az 1947. évi Párizsi Békeszerződést, valamint nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Emberiesség elleni bűntettet követtek el a Magyar Állam képviselői, ezért amerikai bírósághoz is fordulhatok a Herzog , a Sigray és más a Magyar Állam által kirabolt áldozatokhoz hasonlóan.

Az önkormányzat érvelését embertelen, durva, megalázó, megkülönböztető bánásmódnak tekintem azért, mert a közérdekből is feltett kérdésekre nem adott választ.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csokai János József:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei