Budapesti légtérhasználati engedélyek statisztikái

Kitzinger Dávid küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság.

Feladó: Kitzinger Dávid

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1/ a Budapest légterére kiadott egyszeri és többszöri berepülési engedélyek statisztikáját az elmúlt öt évre a következők szerint
- engedélyek száma az engedélyek típusaként
- a kérelmező jogállása: kormányzati, nem menetrend szerinti kereskedelmi, magán bontásban
- a repülés célja
- többszöri engedélynél az engedély átlagos időtartama
- lajstromjel és légijármű típusa

2/ A Budapest légterében repült órák száma lajstromjel és légijármű típusa szerinti bontásban az elmúlt 5 évre.

3/ A Budapest légterében repül órák száma az engedélykérő jogállása szerint (kormányzati, nem menetrend szerinti kereskedelmi, magán)

4/ A kormányzati szervek által repült üzemórák száma Budapest légterében a következők szerint
- üzemeltető/kérvényező jogi személy
- a repülés célja (ha ismert)
- a légijármű típusa

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 13.

Üdvözlettel:

Kitzinger Dávid

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Veron Zsolt
Nemzeti Közlekedési Hatóság


Attachment image001.jpg
0K Download


Tisztelt Kitzinger Dávid Úr!

 

A 2014. október 13.-án kelt – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §; 29. §; 30.§
-okra hivatkozott – megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

 

1.    Az igényelt adatokkal kapcsolatban általában elmondható, hogy ilyen
adatokkal az NKH LH sem automatizált eszközökkel, sem manuális módon
végzett adatfeldolgozást nem folytat (statisztikát nem vezet), arra nem
kötelezi sem a Légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, sem a
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006 Kormányrendelet.

2.    Az 1-4. pontban feltett kérdéseiben használt fogalom „Budapest
légterére kiadott egyszeri és többszöri berepülési engedély” nem
értelmezhető, szakmai értelemben ilyen néven definiált légtér nincs, ennek
megfelelően ilyen engedélyt a hatóság nem ad ki.

3.    A 2-3-4-es kérdésben a már végrehajtott repülések időtartamára
vonatkozóan – tekintettel arra, hogy az engedélyek a repüléseket
megelőzően kerülnek kiadásra – a hatóság egyáltalán nem rendelkezik
adatokkal.

4.    A 4.-ik pontban feltett „kormányzati szervek” által repült üzemórák
száma nem értelmezhető. A helyesen „Állami célú repülések”-nek definiált
repülések legnagyobb része nem kötött egyedi engedélyekhez, mert az ilyen
repülések a vonatkozó jogszabályokkal lefedett, nincs szükség külön
hatósági engedélyekre. Az állami szervek által lerepült idő vonatkozásában
javaslom, hogy forduljon a Belügy-, ill. a Honvédelmi Minisztérium
illetékeseihez.

5.    Az Ön által meghivatkozott Törvény a ténylegesen közérdekű adatokra
vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkozik. Az ilyen típusú adatok
szolgáltatásával kapcsolatban továbbra is állunk mindenki rendelkezésére.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Veron Zsolt

állami légügyi jogtanácsos

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Légügyi Hivatal

Légijogi Osztály

 

H-2200 Vecsés, Lincoln út 1.

Levélcím: 1675 Budapest Pf. 41.

Telefon: +36 1 273 55 25

Mobil: +36 70 455 75 94

 

[1]NKH_logo_2013_E-mail aláíráshoz.jpg

 

 

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat
tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú
felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha
ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a
feladónak.

This e-mail message contains confidential information and should only be
read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is
addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or
forward it. If you have received this e-mail message in error, please
notify the sender.

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kitzinger Dávid:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei