Budapesti Ügyvédi Kamarának - ügyvédi kamarai képzések, panaszügyintézés

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Ügyvédi Kamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Ügyvédi Kamara munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

tárgy: ügyvédi kamarai képzések, panaszügyintézés

Tisztelt Magyar Ügyvédi Kamara! Tisztelt Budapesti Ügyvédi Kamara!

Megküldöm Önöknek Vĕra Jourová igazságügyi, fogyasztóvédelmi és nemi egyenlőségért felelős biztos 2015. február 13-án Bécsben elmondott beszédét. (https://ec.europa.eu/commission/commissi...

Jourová biztos asszony kiemelt jelentőséggel említette alábbi témákat:
Guaranteeing rights in practice
Promoting well-functioning justice systems
Alternative Dispute Resolution
European legal training and e-Justice

A szakmai tevékenységükkel kapcsolatos közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy fenti prioritások hogyan valósulnak meg az ügyvédi kamarai gyakorlatban és konkrétan a kamarai képzés és a panaszügyintézésük során.

Köztudomású, hogy „nem szerveztek olyan képzést, amelyekben az Alapjogi Charta kiemelt szerepet kap.”
http://kimittud.atlatszo.hu/request/az_e...
„Kazai Viktor Zoltán úrnak
Tisztelt Uram!
A Budapesti Ügyvédi Kamarához érkezett kérdésével kapcsolatban
tájékoztatom, hogy nem szerveztünk olyan képzést, amelyekben az Alapjogi
Charta kiemelt szerepet kapott.
Üdvözlettel:
Péli-Bodnár Erika
titkárságvezető
Budapesti Ügyvédi Kamara
Elnöki Titkárság”

A szakmai tevékenységükkel kapcsolatos közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy fenti gyakorlatukon változtattak-e már/terveznek-e változtatni.

Válaszukról Jourová biztos asszonyt és az ügyvéd világszervezeteket (UIA, IBAHRI) tájékoztatni fogom.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 01. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

A NYILVÁNOS közérdekű adatigénylésre – törvényi kötelesség ellenére – elmaradt válasz ILLUSZTRÁCIÓUL SZOLGÁL A TÖRVÉNYES NEMZETKÖZI JOGÉRVÉNYESÍTÉSHEZ.
- Ugyanis súlyos jogállamisági anomália, amikor maga a hivatalos szerv nem teljesíti törvényi kötelességét, ideértve a közérdekű adatra vonatkozó törvényi kötelességet is.
- Az Alaptörvény VI. cikke – kötelező erővel – kimondja, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat a szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére vonatkozó adat.

Ezt az anomáliát a külföldi terminológia is ismeri:
Der Begriff RECHTSVERWEIGERUNG bezeichnet im juristischen Sprachgebrauch die Unterlassung eines staatlichen Organs, trotz Zuständigkeit zu entscheiden. In RECHTSSTAATEN besteht – wegen des JUSTIZGEWÄHRUNGSANSPRUCHS des Einzelnen beziehungsweise einer JUSTIZGEWÄHRUNGSPFLICHT des Staates - ein VERBOT DER RECHTSVERWEIGERUNG.
The DENIAL OF RIGHT means any violation of any legal right of any person by any state organ.

Kicsi gyermekeim ügyeit intéző jogász édesanya vagyok.
- Súlyosan sérül az Alaptörvényben legmagasabb szinten biztosított jogunk, hogy az ügyeinkben eljáró, A VÉDELMÜNKRE TÖRVÉNYILEG KÖTELES HIVATALOS SZERVEK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL tájékozódhassunk.

Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szól.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 24. cikke kimondja:
1. MINDEN GYERMEKNEK fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, vagy születésre való tekintet nélkül JOGA VAN ARRA VÉDELEMRE, amely őt kiskorú állapota folytán a CSALÁDJA, a TÁRSADALOM és az ÁLLAM részéről megilleti.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 26. cikke kimondja:
A TÖRVÉNY ELŐTT MINDEN SZEMÉLY EGYENLŐ és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára EGYENLŐ ÉS HATÉKONY VÉDELMET kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.
- Mindezeket a magyar jog egyéb jogforrásai is a legmagasabb szinten – pl. az Alaptörvényben és más törvényekben – garantálják elméletileg.

Továbbra is várom – törvényi kötelességükkel összhangban – válaszukat és egyidejűleg a NAIH-hoz fordulok a törvényileg kötelező válaszadás elmaradása miatt.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 04. 01. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Budapesti Ügyvédi Kamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei