Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nemesné N. Marianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Büntető feljelentések-Keszthely,Hévíz,Zalaegerszeg, Székesfehérvár

Nemesné N. Marianna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nemesné N. Marianna to read a recent response and update the status.

Feladó: Nemesné N. Marianna

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. Keszthely Rendőrkapitányság/Balatongyörök/Hévíz Rendőrőrs
Zala Megyei Rendőrfőkapitányság
2. Székesfehérvár Rendőrkapitányság
Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság

- 2013-2017. hatályos teljes állomány névsorát, beosztását, jogviszonyát, bérét és juttatását. Felsorolt szervezeti egységektől leszerelt, vagy onnan más szervhez, v.. szervezeti egységhez áthelyezett, vagy pl gyes,gyedre kerültek, nevét, rendfokozatát, ill. pl nyugdíj mellett munkavégzést jelenleg is folytatnak.
Rendőrfőkapitány, Rendőrkapitány személyügyi nyilvántartás részeként kezelt önéletrajzát.

Ezidő alatt benyújtott büntető feljelentések számát, időpontját, megnevezést, annak eredményét, feljelentés továbbítását illetékesség hiányában.
Indult-e belső vizsgálat, feljelentésre vagy hivatalból, vagy bármilyen más vizsgálat pl Független Rendőrségi Panasztestület, vagy rendőri intézkedés vagy annak elmulasztása miatt? Esetleg rendőr vagy rendőrök bűncselekményének elkövetésének gyanú miatt, ellenőrzés, eljárás személlyel, eseménnyel vagy dokumentummal kapcsolatban?
Ha indult vizsgálat valamilyen pl hivatali visszaélés, bűnpártolás, akkor azok eredményességét, az adatok nyilvántartásának forrását, idejét kérem tüntessék fel válaszukban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 2.

Üdvözlettel:

Nemesné N. Marianna

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
320K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nemesné N. Marianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nemesné N. Marianna:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei