Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marosi László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

büntetőeljárások az SZTE dolgozói ellen

Marosi László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Marosi László to read recent responses and update the status.

Feladó: Marosi László

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek számomra az alábbiakról tájékoztatást adni:

1. Az utóbbi 5 évben a Szegedi Tudományegyetem hány esetben tett büntetőfeljelentést a dolgozói ellen?
2. Ezeket a feljelentéseket minden esetben megelőzte-e belső vizsgálat, hogy a feljelentést megalapozzák?
3. Hány esetben indult nyomozás?
4. Ezen feljelentések esetében az SZTE kivárta-e, hogy a nyomozás tisztázza, az érintett dolgozók elkövettek-e bűncselekményt, a munkavégzés alól felfüggesztették ezeket a dolgozókat vagy azonnali felmondást alkalmaztak, a gyanú megalapozottságától függetlenül?
5. Hány esetben történt a feljelentésben szereplő bűncselekmény miatt vádemelés, illetve született elmarasztaló ítélet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 31.

Üdvözlettel:

Marosi László

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F
Szegedi Tudományegyetem


Attachment Rektori lev l hat rid hosszabb t s Marosi L szl.pdf
229K Download View as HTML


Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm
Rektor Úr levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE RH Kabinet Iroda
Szegedi Tudományegyetem


Attachment SZTE v lasz Marosi L szl k z rdek adatig nyl s re.pdf
400K Download View as HTML


Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm a
Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

 

Prof. Dr. Rovó László rektor megbízásából, tisztelettel:

 

Dr. Szalóczi Zsófia

 

Szegedi Tudományegyetem

Rektori Kabinet

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel: 62/546-387

E-mail: [1][email address]

 

From: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató
Sent: Monday, April 15, 2019 4:00 PM
To: '[FOI #12533 email]'
<[2][FOI #12533 email]>
Cc: SZTE Rektor <[3][SZTE request email]>
Subject: Közérdekű adat igénylés - büntetőeljárások az SZTE dolgozói ellen
- határidő hosszabbítás

 

Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm
Rektor Úr levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [4][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Rektor
Szegedi Tudományegyetem


Attachment SZTE v lasz Marosi L szl kieg sz t k.pdf
227K Download View as HTML


Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi kiegészítő közérdekű adatigénylésére mellékelten
megküldöm a Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

 

Prof. Dr. Rovó László rektor megbízásából, tisztelettel:

 

Dr. Szalóczi Zsófia

 

Szegedi Tudományegyetem

Rektori Kabinet

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel: 62/546-387

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marosi László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Marosi László:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei