Buszmegálló

Ipsai Ervin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ipsai Ervin

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Hungária körúton lévő, Kacsóh Pongrác elnevezésű megálló takarítására, karbantartására fennálló valamennyi szerződést.
Erről van szó: http://jarokelo.hu/budapest/bejelentesek...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 9.

Üdvözlettel:
Ipsai Ervin

Hivatkozása ide

Feladó: info
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Ügyszám: 11BU/2198/2015 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ipsai Ervin!  

 

 

Köszönjük, hogy bejelentésével megkereste társaságunkat, mellyel
kapcsolatban az alábbi szíves tájékoztatást adjuk:

 

A bejelentésében csatolt kép kapcsán már 2013-ban megkerestük a BKK
Zrt.-t, 2014-ben pedig Zugló Önkormányzatát,  hogy rendezzék a
megállóhelyen felmerült problémákat.

 

A Hungária körúton lévő, Kacsóh Pongrác elnevezésű megállóhely
takarítására, karbantartására vonatkozó szerződéssel nem rendelkezünk,
tekintettel arra, hogy a megállóhely takarítása, karbantartása nem
társaságunk feladata. A BKK Zrt.-vel hatályos megállóhelyek közös
használatára vonatkozó szerződéssel rendelkezünk, de ebben a nevezett
megállóhely nem szerepel.

 

Megértését köszönjük. Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

 

Budapest, 2015. június 23.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Értékesítési és Utaskapcsolati Csoport

 

Amennyiben tájékoztatásunkkal nem ért egyet, úgy az első fokon eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályához (levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.), a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályához (levelezési
cím: 1389 Budapest, 62., Pf.: 102.), vagy a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat
(levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.).

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Nóra
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

 

Tisztelt Címzett!

 

 

A korábban nevemről megküldött teszt szöveg technikai okok miatt jutott el
Önhöz. Ezért az informatikai hibáért elnézését kérem.

 

 

Üdvözlettel:

 

Kiss Nóra

ügyfélszolgálati munkatárs 

VOLÁNBUSZ Zrt.

 

 

 

 

Dear Recipient!

The previous letter (“info test”) from this e-mail address has been sent
due to technical reasons. I apologize for the IT error.

Regards:

Nora Kiss
Customer Service

VOLÁNBUSZ Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D0D361.864F5960
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ipsai Ervin:
Csak a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Reklámkihelyezés

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Újbudai szemétügy

A(z) Pest Megyei Kormányhivatal részére Ipsai Ervin által

Vivienvíz beszerzés

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére Farkas Sándor által

Sikerdíjak

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére galba-deák ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei