Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Domokos Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Buszmegálló, Budapest, Üröm vasúti megállóhely

Kovács Domokos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Domokos Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Domokos Péter

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az említett Budapest, Üröm vasúti megállóhely, mely település fenhatóság alá tartozik?
Mely szervezet felelős takaritásáért, illetve mely önkormányzathoz tartozik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 7.

Üdvözlettel: Kovács Domokos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: info
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.


Attachment 1.sz m mell klet.pdf
302K Download View as HTML


Ügyszám: 113U/5359/2015 

                                                                      
                                                          

Tisztelt Kovács Domokos Péter Úr!  

 

Hivatkozva 2015. december 7-én és december 9-én megküldött
adatszolgáltatási kérelmére az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Ön a következő kérdéseket intézte társaságunkhoz:

1.    Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az említett Budapest, Üröm vasúti megállóhely mely település
fennhatóság alá tartozik?

2.    Mely szervezet felelős a takarításáért, illetve mely önkormányzathoz
tartozik?

3.    A felújítások során, amikor a megállót áthelyezték, miért nem
létesült korszerű, fedett megálló? Abban az esetben, ha ez statisztika
alapú, kérem, közöljék velem ezeket az adatokat!

 

1.    Tájékoztatjuk, hogy társaságunk Üröm, vmh. megállóhelyen kizárólag
közösségi közlekedési szolgáltatóként van jelen, a településhatárok
adatairól nincs információnk, erről az illetékes földhivatal tud adatot
szolgáltatni.

 

2.    Fent kifejtettek alapján nem tudunk tájékoztatást nyújtani arról,
hogy melyik önkormányzathoz tartozik a megálló, így arról sem, hogy mely
szervezet felelős a takarításért.

 

3.    10-es út ürömi körforgalmú csomópontjának felújítását érintő projekt
lebonyolítása során a tervezők, a kivitelezők, illetve a közlekedési
szolgáltatók (többek között a VOLÁNBUSZ Zrt.) között történt egyeztetés,
azonban a kivitelezésért a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (székhely: [1]1134 Budapest, Váci út 45.) felelt.

Ennek alapján a hiány pótlása nem társaságunk kötelezettsége.

 

Előadjuk továbbá, hogy amikor társaságunk észlelte a problémát, jelezte
azt a kivitelező felé. Ezen megkeresésünket jelen levelünkhöz mellékeljük.

 

Reméljük, kérdéseire adott válaszaink kielégítőek voltak és megfelelő
információval szolgáltunk.

 

Budapest, 2015. december 17.

                                 

                                                    Üdvözlettel:

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Értékesítési és Utaskapcsolati Iroda

 

Amennyiben tájékoztatásunkkal nem ért egyet, úgy az első fokon eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályához (levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.), a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályához (levelezési
cím: 1389 Budapest, 62., Pf.: 102.), vagy a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat
(levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.).

 

References

Visible links
1. http://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?cad...

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Domokos Péter

Tisztelt Volánbusz Zrt!

Köszönöm válaszukat és, hogy jelezték a Nif. felé az igényt!
Kérem Önöket, hogy ha a Nif. választ küld Önöknek ebben a kérdésben, arról feltétlen tájékoztassanak!
Kíváncsian várom, hogy elküldjék számomra a Nif. válaszát, ebben a kérdésben.

Üdvözlettel:

Kovács Domokos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: info
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Ügyszám: 113U/5359/2/2015 

                                                                      
                                                          

 

 

Tisztelt Kovács Domokos Péter!  

 

Hivatkozva 2015. december 21-én megküldött levelére ezúton tájékoztatjuk,
hogy a NIF Zrt. válaszát megkaptuk, melyben arról informálták
társaságunkat, hogy a 10-es út ürömi körforgalmú csomópontjának
felújítását érintő projekt lezárult, így azt megváltoztatni, illetve
módosítani nem áll módjukban.

 

Megértését és válaszunk szíves elfogadását kérjük.

 

 

Budapest, 2016. január 6.

                                 

                                                    Üdvözlettel:

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Értékesítési és Utaskapcsolati Iroda

 

Amennyiben tájékoztatásunkkal nem ért egyet, úgy az első fokon eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályához (levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.), a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályához (levelezési
cím: 1389 Budapest, 62., Pf.: 102.), vagy a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat
(levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.).

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Domokos Péter

Tisztelt Volánbusz Zrt!

Köszönöm szíves válaszukat.
Amennyiben a projekten belül nem sikerült megvalósítani
a fedett buszmegállót, kérem tájékoztassanak, hogy milyen szervnél kell kérvényezni a projekten kívüli megvalósítást?
Továbbra is az az álláspontom, hogy egy ilyen forgalmas
( Budapest, Üröm vasúti megállóhely) buszmegállóban szükség lenne az utasok kényelmét kielégíteni fedett buszmegállóval. Figyelembe véve a helyi adottságokat, hogy egyéb lehetőség nincs a kedvezőtlen időjárás (eső, hó, szél, erős napsütés) elleni védelemre.

Tájékoztatásukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Kovács Domokos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: info
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Ügyszám: 113U/5359/2015

 

 

 

 

Tisztelt Kovács Domokos Péter!

 

 

Köszönjük ismételt bejelentését, amellyel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk:

 

Lakott területen belül, a területileg illetékes önkormányzathoz
szíveskedjen fordulni az utasváró kihelyezésének ügyében.

 

Megértését köszönjük.

 

 

 

Budapest, 2016. január 29.

 

Üdvözlettel:

VOLÁNBUSZ Zrt.

Értékesítési és Utaskapcsolati Iroda

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Domokos Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Domokos Péter:
Csak a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Buszmegálló

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Zamárdi

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kötsön Ferenc által

Vivienvíz beszerzés

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére Farkas Sándor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei