Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Simon Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Címekre, kitüntetésekre költött pénz

Simon Miklós küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Simon Miklós to read a recent response and update the status.

Feladó: Simon Miklós

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!
Tisztelt Debreceni Egyetem!
Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!
Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!
Tisztelt Nemzeti Közszolgálati Egyetem!
Tisztelt Budapesti Műszaki Egyetem!
Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Széchenyi István Egyetem!
Tisztelt Szent István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban vagy kivonatban megküldeni részemre az adatokat:

Doctor Honoris Causa, tiszteletbeli doktor;
Senator Honoris Causa, tiszteletbeli szenátor;
Professor Emeritus, Professor Emerita;
címzetes egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens;
és további, az egyetemmel se foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, se hallgatói jogviszonyban nem állók által viselhető címek, elnyerhető díjak, kitüntetések vonatkozásában 2011-2014 években:
a cím viselőinek, a díjat, kitüntetést elnyerők számát,

a nekik bármely jogcímen kifizetett összegeket, juttatások értékét,
azt megjelölni, hogy a juttatásért kötelesek-e a személyek az egyetemen munkát végezni, ha igen, mennyi időt.

Az adatokat naptári évenként és a fenti csopotok szerint szétbontva szíveskedjen megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 26.

Üdvözlettel:

Simon Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba dr.
Pécsi Tudományegyetem


Attachment iso 8859 2 Q K F6z E9rdek FB adatszolg E1ltat E1s.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Simon Miklós!

 

Hivatkozással 2014. május 26. napján közérdekű adatigénylés tárgyában az
[PTE request email] központi egyetemi e-mail címre érkezett megkeresésére,
mellékleten megküldjük a Pécsi Tudományegyetem által adományozott címeket,
kitüntetéseket és az ezekhez esetlegesen kapcsolódó juttatásokat,
kifizetéseket tartalmazó 2011-2014. évekre vonatkozó kimutatást. 

 

Tisztelettel:

 

Jogi Igazgatóság

Pécsi Tudományegyetem

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Németh Csaba dr.
Sent: Tuesday, June 03, 2014 4:55 PM
To: '[FOI #2612 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat igénylés - Címekre, kitüntetésekre költött pénz
Importance: High

 

Tisztelt Simon Miklós!

 

A 2014. május 26. napján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok jellegére
tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2014. június 25. napjáig
küldjük meg az Ön által megadott e-mail címre.

 

Tisztelettel:

 

 

Pécsi Tudományegyetem

Jogi Igazgatóság

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Simon Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simon Miklós:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei