C/6035/2018 - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében Cegléd, Szabadság téren, illetve Rákóczi úton szilárd burkolatú közutak felújítása

Ceglédi Spotlight küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közbeszerzési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ceglédi Spotlight

Delivered

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre:

1., Adott-e be bárki fellebbezést, vagy élt-e bárki bármilyen panasszal a Cegléd Város Önkormányzata által lefolytatott, és a 10883/2018 hivatkozási számon tárolt döntéshozatal ellen, "Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében Cegléd, Szabadság téren, illetve Rákóczi úton szilárd burkolatú közutak felújítása" című tenderre vonatkozóan?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 30.

Üdvözlettel:

Ceglédi Spotlight

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Anikó
Közbeszerzési Hatóság


Attachment 11072018122700.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Címzett!    

 

Csatolt mellékletben megküldöm a Közbeszerzési Hatóság – közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos – tájékoztatását.

 

 

Tisztelettel:

 

Tóth Anikó

Közbeszerzési Hatóság

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ceglédi Spotlight:
Csak a(z) Közbeszerzési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei