Cegléd Regionális Judó Központ

Szabó László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Sportközpontok részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó László

Delivered

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Ceglédi Regionális Judó Központ átadás-átvételével, garanciális javításával, további üzemeltetésével kapcsolatos alábbi adatokat:

- A beruházás elkészültét követően, kivitelező és megrendelő között elkészült, az épített objektum és berendezése, környezete műszaki átadásával-átvételével kapcsolatosan felfektetett jegyzőkönyvek másolatait;
- Az átadás-átvétel során átvevő által feltárt hiányosságok, minőségi kifogások jegyzékének, és az azok javítására, elhárítására vonatkozó dokumentum másolatát, valamint a minőségi javításokat, garanciális javításokat érintően a felelősök nevét, költségviselőjét és határidejét tartalmazó dokumentumok másolatait;
- A használatbavételi engedély másolatát;
- A használatbavételt követő üzemeltető, az üzemeltetés költségét részben vagy egészben viselő szervezet, testület vagy állami szerv nevét, címét tartalmazó dokumentum másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 18.

Üdvözlettel:

Szabó László
Együtt a Korszakváltók Pártja
Pest-megye 12. választókerületi szervezet
elnök

Hivatkozása ide

Feladó: Titkarsag
Nemzeti Sportközpontok


Attachment V lasz k z rdek adatig nyl sre Cegl d Region lis Judo K zpont.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment V llakoz si szerz d s m dos t s.pdf
3.4M Download View as HTML

Attachment Haszn latbav teli ENG JE.PDF.pdf
427K Download View as HTML


Tisztelt Szabó László Úr!

Mellékelten küldjük a Nemzeti Sportközpontok válaszát a közérdekű adatigénylésére a Cegléd Regionális Judo Központ kapcsán, terjedelmi okok miatt 2 részben.

Üdvözlettel:

Főigazgatói Titkárság
Nemzeti Sportközpontok
Tel: (+36 1) 471 41 01
Fax:(+36 1) 471 41 03
1146 Budapest, Hermina út 49.
www.mnsk.hu

From: Szabó László [mailto:[FOI #8697 email]]
Sent: Saturday, March 18, 2017 5:05 PM
To: Titkarsag <[NSK request email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Cegléd Regionális Judó Központ

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Ceglédi Regionális Judó Központ átadás-átvételével, garanciális javításával, további üzemeltetésével kapcsolatos alábbi adatokat:

- A beruházás elkészültét követően, kivitelező és megrendelő között elkészült, az épített objektum és berendezése, környezete műszaki átadásával-átvételével kapcsolatosan felfektetett jegyzőkönyvek másolatait;
- Az átadás-átvétel során átvevő által feltárt hiányosságok, minőségi kifogások jegyzékének, és az azok javítására, elhárítására vonatkozó dokumentum másolatát, valamint a minőségi javításokat, garanciális javításokat érintően a felelősök nevét, költségviselőjét és határidejét tartalmazó dokumentumok másolatait;
- A használatbavételi engedély másolatát;
- A használatbavételt követő üzemeltető, az üzemeltetés költségét részben vagy egészben viselő szervezet, testület vagy állami szerv nevét, címét tartalmazó dokumentum másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 18.

Üdvözlettel:

Szabó László
Együtt a Korszakváltók Pártja
Pest-megye 12. választókerületi szervezet elnök

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8697 email]

Ha a(z) Nemzeti Sportközpontok nem a(z) [NSK request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Titkarsag
Nemzeti Sportközpontok


Attachment v llalkoz si szerz d s.pdf
986K Download View as HTML

Attachment M szaki tad s tv tel megkezd se.pdf
341K Download View as HTML

Attachment M szaki tad s tv te l befelyez se.p.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Szabó László Úr!

Mellékelten küldjük a Nemzeti Sportközpontok válaszát a közérdekű adatigénylésére a Cegléd Regionális Judo Központ kapcsán, terjedelmi okok miatt 2 részben.

Üdvözlettel:

Főigazgatói Titkárság
Nemzeti Sportközpontok
Tel: (+36 1) 471 41 01
Fax:(+36 1) 471 41 03
1146 Budapest, Hermina út 49.
www.mnsk.hu

From: Szabó László [mailto:[FOI #8697 email]]
Sent: Saturday, March 18, 2017 5:05 PM
To: Titkarsag <[NSK request email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Cegléd Regionális Judó Központ

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Ceglédi Regionális Judó Központ átadás-átvételével, garanciális javításával, további üzemeltetésével kapcsolatos alábbi adatokat:

- A beruházás elkészültét követően, kivitelező és megrendelő között elkészült, az épített objektum és berendezése, környezete műszaki átadásával-átvételével kapcsolatosan felfektetett jegyzőkönyvek másolatait;
- Az átadás-átvétel során átvevő által feltárt hiányosságok, minőségi kifogások jegyzékének, és az azok javítására, elhárítására vonatkozó dokumentum másolatát, valamint a minőségi javításokat, garanciális javításokat érintően a felelősök nevét, költségviselőjét és határidejét tartalmazó dokumentumok másolatait;
- A használatbavételi engedély másolatát;
- A használatbavételt követő üzemeltető, az üzemeltetés költségét részben vagy egészben viselő szervezet, testület vagy állami szerv nevét, címét tartalmazó dokumentum másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 18.

Üdvözlettel:

Szabó László
Együtt a Korszakváltók Pártja
Pest-megye 12. választókerületi szervezet elnök

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8697 email]

Ha a(z) Nemzeti Sportközpontok nem a(z) [NSK request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó László

Delivered

Tisztelt Titkarsag!
Köszönettel vettem a megküldött adatokat. Az Önök által átadott adatok alapján megállapíthatom, hogy a használatbavételi eljárás során a szakhatósági kifogásokat a teljes beruházással kapcsolatos összkifogásnak tekinthetem, miveol más kifogások nem merültek fel. A szerződés szerint tehát nincs szükség jelentős további javításra, minden a követelmények szerint teljesült. Nem ismerve a követelményeket, hagyatkozva a használatbavételi engedélyre azok teljes egészében teljesültek.
Utolsó kérdésemre nem kaptam választ, annak pótlását legyenek szívesek megtenni! " A használatbavételt követő üzemeltető, az üzemeltetés költségét részben vagy egészben viselő szervezet, testület vagy állami szerv nevét, címét tartalmazó dokumentum másolatát." Erre vonatkozóan láttam ugyan bejegyzést, de az csak a kizárólagos állami tulajdonba adást jelzi. Elképzelhető, hogy a tulajdonos, az állam, esetleg annak nevében Önök az üzemeltetők?

Üdvözlettel:

Szabó László

Hivatkozása ide

Feladó: Titkarsag
Nemzeti Sportközpontok

Tisztelt Szabó László Úr!
 
Az ingatlan üzemeltetőjével kapcsolatosan feltett kérdésére tájékoztatjuk
hogy a Beruházással érintett terület  telekalakítási eljárás során önálló
helyrajzi számon a Magyar Állam tulajdonába és tervezetten a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe egyúttal üzemeltetésébe kerül. Az
üzemeltetésre vonatkozó dokumentáció szolgáltatása jelenleg még nem áll
módunkban, figyelemmel arra, hogy azok elkészítését megelőzően még egyéb
jogi lépések megtétele (telekalakítási eljárás lefolytatása) szükséges.
 
Üdvözlettel:
 
Főigazgatói Titkárság
Nemzeti Sportközpontok
Tel: (+36 1) 471 41 01
Fax:(+36 1) 471 41 03
1146 Budapest, Hermina út 49.
[1]www.mnsk.hu
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó László

Delivered

Tisztelt Titkarsag!

Köszönettel vettem a kért információt. Köszönöm szépen a korrekt együttműködést!

Üdvözlettel:

Szabó László

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó László:
Csak a(z) Nemzeti Sportközpontok munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei