Ceglédi Regionális Judo Központ új épület építése

Ceglédi Spotlight küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Sportközpontok részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ceglédi Spotlight

Delivered

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nyertes ajánlattevő, Aktív Kft-vel megkötött vállalkozói szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 13.

Üdvözlettel:

Ceglédi Spotlight

Hivatkozása ide

Feladó: sajto
Nemzeti Sportközpontok

 

Tisztelt Ceglédi Spotlight!

 

Tájékoztatjuk, hogy az NSK a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének keretében a
lefolytatott közbeszerzési eljárások során megkötött szerződéseket saját
honlapján közzéteszi, így az Önök által igényelt Vállalkozási Szerződés a
[1]http://mnsk.hu/kozerdeku/uvegzseb/ weboldalon megtekinthető.

Figyelemmel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése
alapján ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás
megjelölésével is, jelen tájékoztatás megküldésével adatszolgáltatásunkat
teljesítettnek tekintjük.

 

Kérjük fentiek szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:
Nemzeti Sportközpontok

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ceglédi Spotlight:
Csak a(z) Nemzeti Sportközpontok munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei