Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gál Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Commitment-Taninform szerződés

Gál Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gál Tamás to read a recent response and update the status.

Feladó: Gál Tamás

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A tavaly december végén megkötött Commitment Taninform szoftverére szóló, informatikai normatíva terhére vállalt kötelezettséggel kapcsolatban kérdezném a következőket:

A költségvetési törvény szerint az intézmények egyéni döntése alapján választanak szoftvert. Önök esetében egy központi, szakmai megfontolásokat nékülöző, évvégi döntés született. A forrást azon intézményektől is visszavonták, ahol már megkötötték a szerződést másik szolgáltatóval.

Kik hozták meg a döntést?
Milyen időszakra kötöttek szerződést?
Milyen szolgáltatásokért, mekkora összegű szerződést kötöttek?
Mi történik abban az esetben, ha az intézmény már a számára kiutalt normatíva terhére leszerződött egy szolgáltatóval.
Ki viseli ebben az esetben a költségeket?
Kik írták alá a szerződést?
A fenntartó váltást figyelembe véve ez milyen kötelezettségeket ró azon intézményekre akik nem önkormányzati fenntartásúak?
Milyen alkalmazást terveznek bevezetni?
Volt e vizsgálat az ügyben, hogy a választott alkalmazás kielégíti e az intézmények speciális igényeit (pl. művészeti oktatás, modul rendszerű képzés, könyvtár kezelése)? Ha igen, kik voltak a szakmai tanácsban?
Volt e versenyeztetes, vagy nyílt eljárás a szerződést megelőzően? Ha igen, kiket hívtak meg ajánlattevőnek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 25.

Üdvözlettel:

Gál Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Miskolc PH Jogi és Önkormányzati Osztály


Attachment 20130225095710571.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Gál Tamás Úr!

Csatoltan megküldjük tájékoztató levelünket.

Üdvözlettel: dr. Kuremszki Judit
osztályvezető-helyettes
Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gál Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gál Tamás:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei