CONSIUM Kft.-vel kötött, üzletviteli tanácsadásról szóló szerződés

Benkovics József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Mentőszolgálat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a CONSIUM Kft.-vel kötött, üzletviteli tanácsadásról szóló szerződést. (9 562 500 Ft.) Illetve a szerződés teljesítési igazolását.
Amennyiben ezt bármi okból nem áll módjukban megtenni, kérem,
szíveskedjenek a szerződés főbb pontjait (mikor kötötték, mekkora
időtartamra, milyen feltételek mellett) ismertetni.
Információt arról, hogy az Országos Mentőszolgálatnak miért van szüksége üzletviteli tanácsadásra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 20.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Hivatkozása ide

Feladó: Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

2012.november 20-án kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében
azonnal, de legkésőbb 2012.december 05-ig válaszolniuk kellett
volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a
kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat

A Consium Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Irodával 2010.09.16. napján kötöttünk szerződést az integrált vállalatirányítási rendszer (IVIR) bevezetéséhez kapcsolódóan. A szerződés értéke nettó 7.650.000,- Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 9.562.500,- Ft volt. Az IVIR megvalósítása több olyan szakmai kérdést is felvetett, melynek megválaszolására az OMSZ nem rendelkezett szakértelemmel.

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment Consium szerz d s.pdf
3.0M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Benkovics József:
Csak a(z) Országos Mentőszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei