csapatbusz a 2016-os Eb-re - MLSZ

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a magyar labdarúgó válogatottnak a 2016-os Európa-bajnokságra készített hivatalos csapatbuszához (http://index.hu/sport/futball/2016/eb/20... kapcsolódó összes dokumentumot, beleértve a busz festésével kapcsolatos szerződéseket, azok minden mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 6.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ - Adminisztráció
Magyar Labdarúgó Szövetség

Tisztelt Hölgyem!

Tájékoztatom, hogy a magyar labdarúgó válogatott 2016-os Európa-bajnokságra készített hivatalos csapatbusza nem képezi a Magyar Labdarúgó Szövetség tulajdonát, azt az UEFA bocsátja rendelkezésre minden résztvevő csapatnak. Ennek megfelelően a festés költségeit is vélhetően az UEFA biztosította.

Erre tekintettel Szövetségünk nincs birtokában, és így nem áll módjában kiadni a magyar labdarúgó válogatottnak a 2016-os Európa-bajnokságra készített hivatalos csapatbuszához kapcsolódó dokumentumokat (beleértve a busz festésével kapcsolatos szerződéseket) , azok minden mellékletével együtt.

Tisztelettel:

Gertner Zoltán
Adminisztráció Vezető
Magyar Labdarúgó Szövetség

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Gertner Zoltán!

Köszönöm a gyors válaszukat!
Egy kérdésem azonban még lenne: arról, hogy a buszon milyen feliratok szerepeljenek ("Ria Ria Hungária!" és "Ry-Ry-Hungary!") szintén az UEFA döntött vagy abban az MLSZ-nek is volt szerepe?

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ - Adminisztráció
Magyar Labdarúgó Szövetség

Tisztelt Hölgyem!

A feliratról a közvélemény döntött.

További részletet például itt talál:
http://www.uefa.com/uefaeuro/news/newsid...

Üdvözlettel:
Gertner Zoltán

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei