Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Hajnalka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Csendháborítás bejelentések

Németh Hajnalka küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Németh Hajnalka to read a recent response and update the status.

Feladó: Németh Hajnalka

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2151 Fót I. András utca 15. szám alatt üzemelő Cocco-Mio étteremmel szemben a Rendőrségnél bejelentett csendháborítási esetek számát 2013-2015 augusztus 28. között havi bontásban, külön megjelölve a telefonos, írásos vagy egyéb bejelentéseket, továbbá a bejelentések alapján történt rendőri vagy egyéb intézkedéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 28.

Üdvözlettel:
Németh Hajnalka

Hivatkozása ide

Feladó: Bakáné Dr. Forrai Szilvia
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment DOC150903 20150903110516.pdf
106K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Hajnalka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Hajnalka:
Csak a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei