Csepel Kozmosz sétány

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Csepel polgármestere nemrég arról tájékoztatta a környék lakóit, hogy a kerület a főváros együttműködésében és a Főkert kivitelezésében megújul a Kozmosz sétányi park. Ennek első ütemeként gyökerestül szedték ki onnan a fákat, hogy máshová telepítsék a kerületben. Kérdésem ezzel kapcsolatban az volna, hogy pontosan hány fát távolítottak el, hány fátvágtak esetleg ki és hogy az áttelepített fák hová kerültek? Kérdésw továbbá, hogy terveik szerint mikorra végeznek a beruházással és azt milyen tervezési munka előzte mehg, bevonták-e a környéken lakókat és ha ez nem történt meg, ahogy a reakciókból tűnik, akkor ez miért maradt el? Igaz-e, hogy egy lakótelep közepén 4 méteres falat emelnek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 8.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.png
92K Download

Attachment 20190509113437579.pdf
130K Download View as HTML


 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés!

Szeretném tisztelettel felhívni a figyelmüket arra, hogy a közérdekú adatigénylésre 15 napon belül kell a törvény szerint választ adni, vagy közölni a hosszabbítást. Mindenképpen problémás, hogy 31 nap letelte után jelzik, hogy még időre van szükségük! Értem én, hogy nagy cég a Főkert, de azért egy hónap alatt azért csak kideríthető, mit műveltek a munkatársaik. Várom mihamarábbi válaszukat és magyarázatukat, hogy egy hónap miért kevés annak tisztázására, hogy miért és hová telepítettek át fákat.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.png
107K Download

Attachment 20190517134636427.pdf
149K Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés!

Köszönettel megkaptam válaszát és természetesen tudom, hogy nem lesz semmilyen beruházás a területen. De mikor a kérdéseimet elküldtem ez még nem így volt. És a kérdésem az volna, hová kerültek ezek az átültetett fák pontosan? Mekkora esély van arra, hogy ezek a fák túlélik az átültetést és mindez mibe került? Illetve továbbra is érdekel, milyen tervek alapján történt a fák áttelepítése? Ki készítette el a terveket és ki döntött a végül elmaradt beruházásról?

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.png
139K Download

Attachment 20190521120046880.pdf
188K Download View as HTML


 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés!

Köszönettel megkaptam ismételt válaszukat! Az adatigénylésemnek vannak jogszabályi alapjai, amelyet első igénylésemben közöltem is. Ellenben az Önök válasza nem tartalmazza azt a jogszabályi hivatkozást, ami alapján nem ismertetik, hogy mennyi pénzbe került a fák átültetése, illetve az új fák telepítése? Kérem válaszoljanak vagy az adtaokkal, vagy a bonyolult adatvédelmi szabályok jogszabályi hivatkozásával.

Köszönettel és üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztés
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image002.png
93K Download

Attachment image003.png
5K Download

Attachment 20190605124205445.pdf
129K Download View as HTML


 

 

 

   Nagy Dénes

    zöldfelület-fejlesztési igazgató

    ZÖLDFELÜLET-FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

 

                

    FŐKERT NONPROFIT ZRT.

                

    CÍM: 1073 Budapest,  Dob  u. 90.

    TEL:  + 36  1  342 1720 / 887

    FAX:  + 36  1  342 8176

    MOBIL: + 36 20 919 2857

    WEB:  [1]www.fokert.hu

    E-MAIL: [2][email address]

 

 

[3]cid:image002.png@01D33C44.0D63BFC0

 

 

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei