csepel.hu

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeretném megtudakolni, ki szerkeszti a csepeli önkormányzat honlapját?

Mit keresnek ezen az oldalon az impresszum nélküli csepel.info hírei?

Hogyan kerülnek erre az oldalra a csepelieket nem érintő, a politikai ellenfelek lejáratását célzó országos hírek?

Mi alapján választják ki azokat az országos politikai híreket, melyek méltóak a csepeliek figyelmére önök szerint?

Ha az izgalmas, hír, hogy előválasztást tart az ellenzék és vannak ezügyben súrlódások, akkor az miért nem érdemel figyelmet, hogy 680 ezer aláírás gyűlt össze az európai ügyészséghez való csatlakozásért?

Miért nem olvashatnak a csepeliek arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök családjának csalásai miatt 15 milliárd forint uniós pénztől esett el az ország?

Mi az oka annak, hogy nem olvasható, hogy Orbán miniszterelnök gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar kizárólag közpénzekből származó megrendelések alapján?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 20.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő

Tisztelt Bogád Zoltán!

 

Alábbi megkeresésére kérem, fogadja a következő tájékoztatást a kérdések
sorrendjében:

 

1.

„Szeretném megtudakolni, ki szerkeszti a csepeli önkormányzat honlapját?”

Az impresszum a nyitó oldal legalján linkről elérhető:
[1]https://www.csepel.hu/component/k2/item/...

A Hivatalt érintő hatósági tájékoztatásokat és egyéb közérdekű,
közérdekből nyilvános adatokat a Hivatal arra felhatalmazott kollégái
töltik fel a Csepeli Városkép Kft. mellett.

2.

„Mit keresnek ezen az oldalon az impresszum nélküli csepel.info hírei?

Hogyan kerülnek erre az oldalra a csepelieket nem érintő, a politikai
ellenfelek lejáratását célzó országos hírek?

Mi alapján választják ki azokat az országos politikai híreket, melyek
méltóak a csepeliek figyelmére önök szerint?

Ha az izgalmas, hír, hogy előválasztást tart az ellenzék és vannak
ezügyben súrlódások, akkor az miért nem érdemel figyelmet, hogy 680 ezer
aláírás gyűlt össze az európai ügyészséghez való csatlakozásért?

Miért nem olvashatnak a csepeliek arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
családjának csalásai miatt 15 milliárd forint uniós pénztől esett el az
ország?

Mi az oka annak, hogy nem olvasható, hogy Orbán miniszterelnök gyerekkori
barátja lett a leggazdagabb magyar kizárólag közpénzekből származó
megrendelések alapján?”

Fenti kérdések tekintetében az összefoglalt válasz a következő:

Az Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat.

 

Kérdésére rögzített információ vagy ismeret nem áll rendelkezésünkre. A
médiatartalom-szolgáltató szabadon jogosult meghatározni az általa
nyújtott tájékoztatás tartalmát, a hírek kiválasztásának szempontjait.

 

Tisztelettel:

 

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Bogád Zoltán <[2][FOI #12935 email]>
Dátum: 2019. június 20. 14:05:36 EEST
Címzett: ""KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál""
<[3][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - [4]csepel.hu

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeretném megtudakolni, ki szerkeszti a csepeli önkormányzat honlapját?

Mit keresnek ezen az oldalon az impresszum nélküli [5]csepel.info hírei?

Hogyan kerülnek erre az oldalra a csepelieket nem érintő, a politikai
ellenfelek lejáratását célzó országos hírek?

Mi alapján választják ki azokat az országos politikai híreket, melyek
méltóak a csepeliek figyelmére önök szerint?

Ha az izgalmas, hír, hogy előválasztást tart az ellenzék és vannak
ezügyben súrlódások, akkor az miért nem érdemel figyelmet, hogy 680 ezer
aláírás gyűlt össze az európai ügyészséghez való csatlakozásért?

Miért nem olvashatnak a csepeliek arról, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök családjának csalásai miatt 15 milliárd forint uniós
pénztől esett el az ország?

Mi az oka annak, hogy nem olvasható, hogy Orbán miniszterelnök
gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar kizárólag közpénzekből
származó megrendelések alapján?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [6]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 20.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #12935 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [8][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([11]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. https://www.csepel.hu/component/k2/item/...
2. mailto:[FOI #12935 email]
3. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. http://csepel.hu/
5. http://csepel.info/
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. mailto:[FOI #12935 email]
8. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő

Tisztelt Bogád Zoltán!

 

Alábbi megkeresésére kérem, fogadja a következő tájékoztatást a kérdések
sorrendjében:

 

1.

„Szeretném megtudakolni, ki szerkeszti a csepeli önkormányzat honlapját?”

Az impresszum a nyitó oldal legalján linkről elérhető:
[1]https://www.csepel.hu/component/k2/item/...

A Hivatalt érintő hatósági tájékoztatásokat és egyéb közérdekű,
közérdekből nyilvános adatokat a Hivatal arra felhatalmazott kollégái
töltik fel a Csepeli Városkép Kft. mellett.

2.

„Mit keresnek ezen az oldalon az impresszum nélküli csepel.info hírei?

Hogyan kerülnek erre az oldalra a csepelieket nem érintő, a politikai
ellenfelek lejáratását célzó országos hírek?

Mi alapján választják ki azokat az országos politikai híreket, melyek
méltóak a csepeliek figyelmére önök szerint?

Ha az izgalmas, hír, hogy előválasztást tart az ellenzék és vannak
ezügyben súrlódások, akkor az miért nem érdemel figyelmet, hogy 680 ezer
aláírás gyűlt össze az európai ügyészséghez való csatlakozásért?

Miért nem olvashatnak a csepeliek arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
családjának csalásai miatt 15 milliárd forint uniós pénztől esett el az
ország?

Mi az oka annak, hogy nem olvasható, hogy Orbán miniszterelnök gyerekkori
barátja lett a leggazdagabb magyar kizárólag közpénzekből származó
megrendelések alapján?”

Fenti kérdések tekintetében az összefoglalt válasz a következő:

Az Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat.

 

Kérdésére rögzített információ vagy ismeret nem áll rendelkezésünkre. A
médiatartalom-szolgáltató szabadon jogosult meghatározni az általa
nyújtott tájékoztatás tartalmát, a hírek kiválasztásának szempontjait.

 

Tisztelettel:

 

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei