Csepeli konzultáció

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A "Csepeli Konzultációnak" nevezett fideszes kampány egyik kérdése a Béke téri sportpályára vonatkozik. Mi támasztja alá a kérdésben foglalt azon állítást, miszerint a tulajdonos leakarná bontani, miközben mindenféle támogatás nélkül a kerület sportéletének zöme még itt zajlik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 20.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő


Attachment SKMBT C20319062509210 003.pdf
5.4M Download View as HTML

Attachment t rk p 1.jpg
681K Download


Tisztelt Bogád Zoltán!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszunk a következő:

 

A csatolt 2009-ben megkötött település rendezési szerződés 4. sz
mellékletében található a sport funkciótól eltérő, különösen a lakások és
a fecskeházak építésére vonatkozó beépítési szándékok térbeni
megjelenítése és műszaki leírása. A mellékelt légi fotón - ami 2019 elején
készült - látható, hogy az ebben a szerződésben rögzített funkciók
megépítéséhez szükséges a jelenlegi sport funkció nagy részének bontása
(csak a futball stadion küzdő tere maradt volna meg a helyén, de azt is át
kellett volna építeni). A tervezett beépítési koncepció teljesen
átstrukturálta volna a területet például a sporttelep déli részén lévő 3
db edző pálya területére került volna a beépítés zöme, tehát azokat
mindenképpen el kellet volna bontani.

 

A bontásra azért nem kerülhetett sor, mivel a Képviselő-testület 2010
októberében tartott alakuló ülésén Borbély Lénárd akkori frakcióvezető
javaslatára úgy döntött, hogy a területen kizárólag sportcélú fejlesztést
lehetővé tevő szabályozási tervről alkot rendeletet. A Képviselő-testület
ezt a korlátozást – változtatási tilalom elrendelése mellett – azóta is
fenntartotta.

 

Tisztelettel:

 

dr. Szeles Gábor s.k. jegyző

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei