Csepeli strand

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Csepeli Strandot felújító vállalkozóval május 28-án még szerződést módosított a bruhézást menedzselő önkormányzati cég. Ezután négy nappal a polgármester azt állította a vállalkozó levonult. Majd ezt arra módosították, hogy nem levonult, hanem levonultatták.

Miért állította azt a polgármester, hogy a vállalkozó levonult, ha nem ez történt?

Miért módosították a szerződést május 28-án, ha néhány nappal később arra hivatkozva bontottak szerződést, hogy láthatóan nem lesz kész a vállalkozó?

Borbély Lénárd június 1-ei FB-posztja 30-40 százalékos készültséget emleget, az önkormányzati kommunikációs guru, Ábel Attila szerint valójában 50 milliónyi munka készült el, ami a 20 százalékot sem éri el. Ki mondott igazat? A polgármester, vagy Ábel?

A május 28-ai szerződésmódosítás szerint a csúszás oka, hogy a helyi tervtanács átterveztetette a projektet. Ha a tervtanács a ludas, miért a vállalkozón verték el a port?

Miért állítja az önkormányzat a hivatalos kommunikációjában, hogy azért is kellett szeruződést bontani, mert a kötbér elvitte volna a vállalkozó vállalási díját, miközben az csak a teljes összeg 30 százaléka lehetett volna?

Van e apolgármesternek utasítási joga a vagyonkezelő vezetője felé? Hiszen az világosan látszik, hogy strand-ügyben a polgármester, nem pedig a cég vezetője döntött!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 24.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Takó Szabolcs


Attachment k z rdek v laszok.pdf
122K Download View as HTML


Tisztelt Bogád Zoltán!

Alábbi adatigénylésére csatolva önkormányzatunk hivatalos válasza.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei