Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Andrasev Szonja, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Csípésszámlálási adatok

Andrasev Szonja küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Andrasev Szonja to read recent responses and update the status.

Feladó: Andrasev Szonja

Delivered

Tisztelt BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Szentendre település szúnyoggyérítésével kapcsolatos alábbi adatokat:

1. A 2018-2019. évi összes csípésszámlálás jegyzőkönyvét

2. A 2018-2019. évi biológiai gyérítések tervezett és valós dátumait és a szórt terület tényleges nagyságát

3. A 2018-2019. évi deltametrines gyérítések tervezett és valós dátumait és a szórt terület tényleges nagyságát

4. A biológiai szórásokhoz használt hatóanyag mennyiségét hektáronként Szentendre településen

5. A deltametrines szórásokhoz használt hatóanyag mennyiségét hektáronként Szentendre településen

6. A 2018-2019. évi biológiai szer légi kiszórásának árát hektáranként Szentendre településre vetítve

7. A 2018-2019. évi deltametrines szer légi kiszórásának árát hektáranként Szentendre településre vetítve

8. A Coratrin betiltásáról szóló határozatot az indoklásával együtt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 17.

Hivatkozása ide

Sent request to BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ again, using a new contact address.

Feladó: dr. Varga Viktor
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ


Attachment T j koztat s.pdf
287K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Berecz György tű. ezredes Igazgató Úr megbízásából mellékelten megküldöm a 2019. május 17-én benyújtott közérdekű adatigénylésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ válaszlevelét.

Tisztelettel,

dr. Varga Viktor
BM OKF GEK Hivatal
20-366

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Varga Viktor
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ


Attachment Andrasev Szonja v laszlev l 0617.pdf
431K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Berecz György tű. ezredes Igazgató Úr megbízásából mellékelten megküldöm a 2019. május 17-én benyújtott közérdekű adatigénylésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ válaszlevelét.

Tisztelettel,

dr. Varga Viktor
BM OKF GEK Hivatal
20-366

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Andrasev Szonja, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Andrasev Szonja:
Csak a(z) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei