CSOK

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: toma

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Volt-e, s ha volt, szeretném megkapni a hatástanulmányát a

Magyar Közlönyben 206. számában a 27689. oldalon
(
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok...
)

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm.
rendelet módosítása

törvényeknek,

s

a

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm.
rendelet módosítása
3. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a családok
otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem
benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte
be a 40. életévét;

és

22. § Az R4. a 6. §-t követően a következő 4. alcímmel egészül ki:
„4. Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési
kamattámogatása
..
8. § (1) A gyermek vállalása esetén az otthonteremtési
kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a kérelem
benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik
fél még nem töltötte be a 40. életévét.

okát, hogy a 40 évet betöltöttek ezzel nem élhetnek. Úgy vélem,
hogy aki eddig még semmilyen támogatást nem kapott, nem fair csak
az életkora alapján kizárni ezen kedvezményekből, tekintve, hogy a
jövő nemzedékének felnevelésében aktívan részt vesznek.

PS. Önökhöz a http://kimittud.atlatszo.hu/request/hata... alapján küldtek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/5801/2016 – közérdekű adatigénylés

Szerb Tamás úr részére

 

[1][FOI #6064 email]

 

 

Tisztelt Szerb Úr!

 

A „hatástanulmány a Magyar Közlöny 206. számában a 27689. oldalon a
lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet
módosításával kapcsolatban” tárgyú közérdekű adatigénylésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Tekintettel arra, hogy a döntést megalapozó háttérszámítások szakértői
becsléseken, költségvetési és állampapírhozam prognózisokon alapulnak, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27. § (5) és (6) bekezdése szerint azok megismerése a
Nemzetgazdasági Minisztérium feladatkörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását veszélyeztetné. A háttérszámítások a jövőbeli kormányzati
döntések megalapozását is szolgálják. 

A fentiek alapján a kért adatok nem nyilvánosak.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján, a közérdekű
adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén bírósághoz
fordulhat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2016. február 17.

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hatástanulmány és 40 év

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

CSOK

A(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda részére toma által

CSOK

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére toma által

Futes, Kazan felujitas

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

találkozó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei