Daganatos.hu Alapítványnál folytatott vizsgálat eredménye

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Főügyészség részére

Az igénylést elutasította a(z) Fővárosi Főügyészség.

Feladó: Becker András

Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Daganatos.hu Alapítványnál lefolytatott vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. A Főügyészség 2012. júliusától kezdődően vizsgálatot folytatott a Daganatos.hu Alapítványnál. Az alapítvány évek óta a legtöbb személyijövelemadó-felajánlást gyűjtő civil szervezet, a 2012-es rendelkező évben 327 millió forint támogatást kapott. Mivel az adózói felajánlások közpénznek minősülnek, úgy gondoljuk, az azokat felhasználó, az egyik legkomolyabb "1%-os" kampányt folytató szervezetnél folytatott vizsgálat eredménye a Főügyészség kezelésében lévő olyan közérdekű adat, amely komoly közérdeklődésre tart számot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 16.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Fővárosi Főügyészség


Attachment Ig 163e2013.doc
11 Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Fővárosi Főügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei