Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Záborszky Ede, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

DDOP 2.1.1/I-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Balatonboglár

Záborszky Ede küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Záborszky Ede to read a recent response and update the status.

Feladó: Záborszky Ede

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
a DDOP 2.1.1/I-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Balatonboglár (DDOP-2.1.1/I-11-2011-0022) 2011.12.06-án odaítélt támogatott projekt keretében vásárolt Dolfin 28-as vitorlás(ok) mennyi pénzért került megvásárlásra?
Ki volt a hajót/hajókat értékesítő cég?
Ha volt egyéb cég, amely részt vett az adás-vétel lebonyolításában, ki volt az?
A projektet megpályázó Telinvest Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság vásárolt-e egyéb hajókat, felszerelést a projekt keretében?
A projekt keretében vásárolt hajók és egyéb felszerelésekről legyenek szívesek megküldeni a számlákat.
Később a pályázatban felvázolt célok közül mi került megvalósításra?
Legyenek szívesek küldeni olyan dokumentumokat, amik azt igazolják, hogy a támogatott projekt keretében vásárolt hajók valóban felhasználásra kerültek a projektben felvázolt célre (hajókölcsönzés).
Mi lett a projekt keretében vásárolt hajók későbbi sorsa?
Amennyiben a projekt keretében vásárolt hajók eladásra kerültek, kérem legyenek szívesek megküldeni az adás-vételi szerződéseket.
A Telinvest Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a pályázat elnyerését követően törölte a tevékenységei közül az olyan tevékenységeket, amik lehetővé tették volna a pályázatban felvázolt célok megvalósítását és főtevékenységnek a
"Audio-, videoberendezés kiskereskedelme" tevékenységet vették fel. Hogy sikerült továbbra is teljesíteni a pályázati célokat, ha a cég tevékenységi köre ezt már nem tette lehetővé?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 27.

Üdvözlettel:
Záborszky Ede

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K19041115331.pdf
64K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Záborszky Ede, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Záborszky Ede:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

OLAF jelentések

A(z) Miniszterelnökség részére Tordai Bence által

Vezetők/illetmények

A(z) Miniszterelnökség részére Papp Károly által

PBK válaszlevél melléklete

A(z) Miniszterelnökség részére Klotz Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei