DE-PTI végzősök

Tóth András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debreceni Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012-ben hány fő került felvételre levelező programtervező informatikus bsc képzésre? Ezek közül mennyien szereztek diplomát?

2013-ben hány fő került felvételre levelező programtervező informatikus bsc képzésre? Ezek közül mennyien szereztek diplomát?

2014-ben hány fő került felvételre levelező programtervező informatikus bsc képzésre? Ezek közül mennyien szereztek diplomát?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012-ben hány fő került felvételre levelező programtervező informatikus bsc képzésre? Ezek közül mennyien szereztek diplomát?

2013-ben hány fő került felvételre levelező programtervező informatikus bsc képzésre? Ezek közül mennyien szereztek diplomát?

2014-ben hány fő került felvételre levelező programtervező informatikus bsc képzésre? Ezek közül mennyien szereztek diplomát?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Márton Ágnes

Tisztelt Tóth András!

Tájékoztatásul küldöm a kért adatokat a PTI BSc levelező képzésre vonatkozóan:

2012-ben, felvett 9 fő, ebből diplomát szerzett 3 fő.
2013-ban, felvett 6 fő, ebből diplomát szerzett 2 fő.
2014-ben, felvett 17 fő, ebből diplomát szerzett 4 fő.

Ezeket az adatokat augusztus 22-én már egyszer megküldtük a fenti email címre, kérem jelezzen vissza, ha megkapta ezt az emailt.

Üdvözlettel:
Márton Ágnes
tanulmányi osztályvezető
DE Informatikai Kar

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Adatvédelmi Tisztviselő" <[email address]>
Címzett: "Ágnes Márton" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2019. szeptember 17. 10:12:51
Tárgy: FW: Re: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - DE-PTI végzősök

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Márton Ágnes!

Köszönöm szépen, most kaptam meg.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth András:
Csak a(z) Debreceni Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Biztonsági kamerák

A(z) Pannon Egyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei