Delegáció Kínába

Kisceli János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kisceli János

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a 2013. április 08-án Kínába látogató kormány delegációval kapcsolatban, az alábbi adatokat:
1. A delegációban résztvevők névsora;
2. A delegációban résztvevők beosztása;
3. A kiutazás célja;
4. A delegációban résztvevők felhatalmazása a kiutazás céljának vonatkozásában;
5. Ki a meghívó / fogadó fél;
6. A kint tartózkodás ideje alatt a szervezett találkozók listája, a fogadópartner megnevezése, a találkozó célja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 7.

Üdvözlettel:

Kisceli János

Hivatkozása ide

Feladó: Briber-Papp Éva dr.
Miniszterelnökség


Attachment SKMBT 22313042216440.pdf
11 Download View as HTML


Kisceli János részére

 

 

Tisztelt Kisceli János Úr!

 

Mellékelten megküldöm a Miniszterelnökség válaszát a 2013. április 8.
napján Kínába utazó delegációval  kapcsolatos adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Briber-Papp Éva

főosztályvezető-helyettes

Miniszterelnökség

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: kozadat@mav.hu

Tisztelt Kisceli János Úr!

 

A kimittud.atlatszo.hu oldalon a Miniszterelnökség részére 2013. április
7-én küldött, Kínába látogató Kormány delegációra vonatkozó kérdései közül
a 4. vonatkozásában, a Miniszterelnökség a MÁV Zrt.-t nevezte meg
adatkezelőként. A megkeresésének erre vonatkozó részét továbbította a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatója részére.

 

Kérésére válaszul arról tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. résztvevői egy
Kormánydelegáció tagjaiként vettek részt a szemináriumon. A kiutazás –
Miniszterelnökség által korábban már megküldött – céljára tekintettel, a
MÁV Zrt. munkavállalói számára külön dokumentumba foglalt felhatalmazás
kiadására nem került sor.

 

Üdvözlettel:

 

MÁV Zrt.

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció


Attachment iso 8859 2 Q Kisceli 5FJ E1nos 5F20130430.doc.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Kisceli Úr!

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben
található tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: kabinetiroda


Attachment iso 8859 2 Q V E1laszlev E9l 5FKisceli J E1nos 5F2013 2E05 2E08 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kisceli János Úr!

 

Csatoltan küldjük válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel,

MFB Zrt.

Kabinetiroda

 

 

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti és/vagy banktitkot
tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem
Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely
csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő
közlése, felhasználása, nyivánosságra hozatala üzleti és banktitok
sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business and/or bank secret
for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not
the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to
unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business
and/or bank secret.

P Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt.
Please consider the environment before printing this email.

Hivatkozása ide

Feladó: kabinetiroda


Attachment iso 8859 2 Q V E1laszlev E9l 5FKisceli J E1nos 5F2013 2E05 2E08 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kisceli János Úr!

 

Csatoltan küldjük válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel,

MFB Zrt.

Kabinetiroda

 

 

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti és/vagy banktitkot
tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem
Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely
csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő
közlése, felhasználása, nyivánosságra hozatala üzleti és banktitok
sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business and/or bank secret
for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not
the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to
unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business
and/or bank secret.

P Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt.
Please consider the environment before printing this email.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kisceli János:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Delegáció Kínába

A(z) Külügyminisztérium részére Kisceli János által

Adományok listája

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Sipos Zoltán által

Egyéb kifizetések

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei