Déli Áramlat Magyarország Zrt.

Fülöp Orsolya küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Villamos Művek Zrt. részére

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Fülöp Orsolya

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat, információkat:
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. költségei és bevételei, és/vagy
eredménykimutatása a 2012., 2013. és 2014. években,
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. foglalkoztatottjainak száma a 2012., 2013. és 2014. években,
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. MFB-től átvett
részvénycsomagjának vételi ára 2012-ben,
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. 2015. évi tervezett költségvetése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 17.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: MVM ZRt.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Fülöp Orsolya!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztette elő az MVM Zrt. számára:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat, információkat:
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. költségei és bevételei, és/vagy eredménykimutatása a 2012., 2013. és 2014. években,
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. foglalkoztatottjainak száma a 2012., 2013. és 2014. években,
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. MFB-től átvett részvénycsomagjának vételi ára 2012-ben,
- a Déli Áramlat Magyarország Zrt. 2015. évi tervezett költségvetése."

Az első, második és negyedik kérdés vonatkozásában kérjük forduljon a Déli Áramlat Magyarország Zrt.-hez ("Déli Áramlat").
A Déli Áramlat MFB-től átvett részvénycsomagjának vételárát az MVM Zrt. 2012. február 17-i Közgyűlése hagyta jóvá, ezen adat megtalálható a cégbíróságon.

Üdvözlettel:

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
www.mvm.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Fülöp Orsolya

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

2014. december 17-én kelt közérdekű adatigénylésemre küldött válaszuk szerint:

"A Déli Áramlat MFB-től átvett részvénycsomagjának vételárát az MVM Zrt. 2012. február 17-i Közgyűlése hagyta jóvá, ezen adat megtalálható a cégbíróságon."

Kérem, hogy ettől függetlenül, mint adatgazda, szíveskedjenek elküldeni számomra a kért adatot.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fülöp Orsolya:
Csak a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei