Délvidék Sport Akadémia támogatási programmal kapcsolatos dokumentumok

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Magyar Labdarúgó Szövetség nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat, valamint a 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Délvidék Sport Akadémia támogatási programmal kapcsolatban keletkezett alábbi dokumentumokat:
- a program keretében kötött szerződéseket, azok esetleges mellékleteivel
- az e szerződésekkel kapcsolatban keletkezett teljesítési igazolásokat
- a szerződések alapján 2018.április 30-ig teljesített kifizetések jegyzékét
- az MLSZ-nél, mint a támogatás kedvezményezettjénél a program végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok jegyzékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 2.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Zelei János Dr.
Magyar Labdarúgó Szövetség


Attachment image001.png
20K Download

Attachment V laszlev l k z rdek adatig nyl sre.docx.pdf
421K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

 

2018. május 2-én érkezett megkeresésére vonatkozó válaszunkat szíves
felhasználásra jelen levelemhez másolatban csatoltan küldöm.

 

Üdvözlettel

 

Dr. Zelei János Tamás

Adminisztráció vezető

[1]cid:image001.png@01D38FDB.F004E9E0                         

Magyar Labdarúgó Szövetség

H-1112 Budapest, Kánai út 2./D.

Telefon: [2]+36-30-774-2532, Fax: [3]+36-1-577-9503

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei