Dera-patak rekonstrukciójához kapcsolódó dokumentumok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Dera-patak rekonstrukciójáról szóló, Pomáz Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által a Minisztériumnak benyújtott, szakértő által készített pályázati anyag összes dokumentumát, a mellékletekkel együtt.
2.) a Dera-patak rekonstrukcióját támogató (PM/7085-2/2018 számú) Miniszteri döntésről szóló dokumentumot.
3.) az Önkormányzat és a Pénzügyminisztérium által 2018. december 28-án létrejött Támogatói okiratot.
3.) a Dera-patak rekonstrukciójához készített, a benyújtott pályázatban esetlegesen nem szereplő egyéb olyan szakértői dokumentumokat, melyek a patak-rekonstrukció által érintett növényzet felmérését, a kivágandó fák számát és állapotuk leírását tartalmazzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 11.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Emlékeztetem, hogy július 26-án lejár az adatigénylésemre adandó válasz határideje. Kérem, a jogszabályoknak megfelelően az adatigénylésre 15 napon belül válaszolni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 25.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, a jogszabályoknak megfelelően a határidőben szíveskedjenek az adatigénylésre válaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 1453 001.pdf
3.9M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa !

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére válaszomat.

Üdvözlettel:

 

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina

Jegyző

Pomázi Polgármesteri Hivatal

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Telefonszám: +3626-814-381

Fax: +3626-325-640

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, July 30, 2019 4:36 PM
To: jegyzo
Subject: Scan 2.em POMÁZ Polg. Hiv.

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Tisztelt
Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina!

Köszönöm az adatigénylésemre küldött válaszát és a küldött dokumentumokat.

Az Ön által írt válaszban számomra érthetetlen, hogy az Önkormányzat által korábban hivatkozott,
PM/7085-2/2018 számú dokumentumról, mely a miniszteri döntést tartalmazza, "nincs adat" az Önkormányzat birtokában. Hasonlóképpen nem értelmezhető, hogy a szakértői dokumentumokról, melyek a patak-rekonstrukció által érintett növényzet felmérését, a kivágandó fák számát és állapotuk leírását tartalmazzák, "nincs adat". Az Önkormányzat 2019. Január 23-ai ülésén a jegyzőkönyv szerint elhangzott, hogy szakértői anyag készült, s ennek alapján kapta meg Pomáz Önkormányzata a támogatást. Mégsem létezik ez a szakértői anyag?
Ezen kívül a nekem elküldött dokumentumokban két különböző szám szerepel a kivágandó fákra vonatkozóan. A részletezett pályázati leírásban szereplő eltávolítandó fák száma összesen 294, később azonban, a költségek felsorolásánál csak 142 kivágandó fát említenek.
Végül is hány érintett fáról van szó?
Kérem szíves válaszát ezekre a kérdésekre.

2019. július 31.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Közérdekű adatigénylésére a dokumentumok az Ön részére megküldésre
kerültek. Azok értelmezése ,kiegészítése nem tartozik az adatszolgáltató
feladat és hatáskörébe. Megjegyezni kívánom: a benyújtott pályázatot
szakértő készítette, szakértői anyagnak a benyújtott terveket,
műleírásokat definiáltuk. Az Ön részére megküldött dokumentumok között a
Támogatási kérelem 18 oldalán található leírás szerint : 142 fa döntése….
emellett 135 db fa átalakító metszése……összköltsége 51 730 075 + Áfa, azaz
bruttó 65 697 195 Ft, mely összeg pontosan megegyezik a Támogatói okirat 2
sz. melléklete 5.pontjában foglalt költségekkel, úgyhogy ezek után
felvetése számomra nem értelmezhető.

A miniszteri döntésből- mely egyébként kihirdetett döntés-önkormányzatunk
nem kapott , mivel már a támogatói okirat tervezetét küldték meg
számunkra.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

 

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina

Jegyző

Pomázi Polgármesteri Hivatal

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Telefonszám: +3626-814-381

Fax: +3626-325-640

 

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Re: Bodnár Zsuzsa közérdekű adatigénylése Pomáz Dera patak
Dátum: Wed, 31 Jul 2019 18:16:19 +0000
Feladó: Bodnár Zsuzsa [1]<[FOI #13043 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [2]<[Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Szabóné
Dr. Bartholomaei Krisztina!

Köszönöm az adatigénylésemre küldött válaszát és a küldött dokumentumokat.

Az Ön által írt válaszban számomra érthetetlen, hogy az Önkormányzat által
korábban hivatkozott, PM/7085-2/2018 számú dokumentumról, mely a
miniszteri döntést tartalmazza, "nincs adat" az Önkormányzat birtokában.
Hasonlóképpen nem értelmezhető, hogy a szakértői dokumentumokról, melyek a
patak-rekonstrukció által érintett növényzet felmérését, a kivágandó fák
számát és állapotuk leírását tartalmazzák, "nincs adat". Az Önkormányzat
2019. Január 23-ai ülésén a jegyzőkönyv szerint elhangzott, hogy szakértői
anyag készült, s ennek alapján kapta meg Pomáz Önkormányzata a támogatást.
Mégsem létezik ez a szakértői anyag?
Ezen kívül a nekem elküldött dokumentumokban két különböző szám szerepel a
kivágandó fákra vonatkozóan. A részletezett pályázati leírásban szereplő
eltávolítandó fák száma összesen 294, később azonban, a költségek
felsorolásánál csak 142 kivágandó fát említenek.
Végül is hány érintett fáról van szó?
Kérem szíves válaszát ezekre a kérdésekre.

2019. július 31.

Üdvözlettel: Bodnár Zsuzsa

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei