Devizahitel részletes elszámolás tartalma hiányos

Baffia György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Baffia György

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, milyen iránymutatást kapott Önöktől az Erste bank, milyen algoritmust kell használni a "tisztességes rendelkezésre tartási jutalék", a "tisztességes hitel limitje", az "átszámított hitel kihelyezett és a kihelyezni tervezett hitelösszegének" újraszámolása során.

Az Erste bank által, a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján készített részletes elszámolása nem tartalmazza az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges összes információt!
Az elszámolásban olyan adatok is szereplenek, amelyek nem külső adatforrásból származnak, illetve nem az 54/2014. (XII. 10.) MNB rendeletben meghatározott metódus alapján lettek kiszámolva, de mindenképpen valamilyen matematikai algoritmus végeredményeként keletkeztek. Ezt az algoritmust azonban a bank nem hajlandó közreadni, így a számítás - és emiatt a teljes részletes elszámolás - az adós számára nem ellenőrizhető.
Egy konkrét példa: a szakaszos folyósítású hitelek esetében a még ki nem folyósított hitelösszeg után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel a bank, azonban ennek a jutaléknak az alapját egy ismeretlen algoritmus alapján határozza meg az elszámolásban, "tisztességes hitel limitje" néven. Az elszámoláshoz adott tájékoztató dokumentum nem tartalmaz képletet, csupán annyit közölnek, hogy ez „az átszámított hitel kihelyezett és a kihelyezni tervezett hitelösszegének együttes értéke”. De sem a kihelyezett, sem a kihelyezni tervezett összeg értéke nem ismert, azt az elszámolás nem tartalmazza. Ismeretlen tehát, hogy a felszámított, és a bank által immár "tisztességesnek" titulált mértékű rendelkezésre tartási jutalék miből ered.
A bank elzárkózik a képlet közlésétől, az elszámolásban lévő számsorozat nem reprodukálható, nem ellenőrizhető. A bank arra hivatkozik, hogy a számítások az MNB iránymutatásai alapján, annak felügyelet alatt történtek.
Ez azonban nem helyettesíti a képleteket, ezáltal az adós a törvényben biztosított ellenőrzés lehetőségétől elesik.
Mivel az 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet nem tartalmaz utalást a fenti esetre, kérem szíveskedjen tájékoztatni, hogy a bank milyen iránymutatást kapott Önöktől, milyen algoritmust kell használni a "tisztességes rendelkezésre tartási jutalék", a "tisztességes hitel limitje", az "átszámított hitel kihelyezett és a kihelyezni tervezett hitelösszegének" újraszámolása során.
Enélkül a kapott elszámolást számszakilag nem tudom ellenőrizni, a számolási hibákat nem tudom feltárni, az elszámolás kifogásolására nincs lehetőségem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 14.

Üdvözlettel:

Baffia György

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.png
8K Download

Attachment 82160 2015 Baffia tl tsz.hu.docx
49K Download View as HTML


Tisztelt Átlátszó.hu!

 

Mellékelten küldjük a Magyar Nemzeti Bank válaszait közérdekű
adatigénylésére.

 

Üdvözlettel:

 

 

[1]cid:image003.png@01CE98DD.8F7BE960 Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2709

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2]sajto@mnb.hu  

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Baffia György:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei