Diákigazolvány matricákkal való visszaélések

Borsi Rebeka Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig az alábbi adatokat éves, illetékes rendőrkapitányság szerinti bontásban:

1. Diákigazolvány érvényesítő matricák jogosulatlan használata miatt indult eljárások száma.
2. Diákigazolvány matricák illegális terjesztése miatt indult eljárások száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 27.

Üdvözlettel: Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem ORFK
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment Borsi Rebeka K..pdf
160K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Adatvédelem ORFK!

A 2016.03.27-én benyújtott "Diákigazolvány matricákkal való visszaélések" nevű adatigénylésemre 2016.04.08-án érkezett válaszlevelükben csak az iktató dokumentumot küldték el számomra, azonban a csatolmányok hiányoznak. Ezúton kérem Önöket, hogy a feltöltött dokumentumon jelzett csatolmányokat is szíveskedjenek elküldeni számomra.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem ORFK
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment Borsi Rebeka K..pdf
160K Download View as HTML


T. Borsi Rebeka Katalin asszony!
A 2016.04.08-án Önnek e-mailen megküldött válaszunkhoz csatolva lettek
a dokumentumok. Az ún. "gombostűkre" kattintva lehet megnyitni azokat.
Természetesen kérésének megfelelően ismét megküldjük a kért
csatolmányokat.
Tisztelettel: ORFK Hivatal Biztonság-Felügyeleti és Ügykezelési
Osztály
Dósáné Bata Erzsébet c. r.ftzls.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Borsi Rebeka Katalin:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei