Diaszpóra Tanács

Kőműves Anita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Diaszpóra Tanács üléseivel összefüggésben a Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél 2014. január 1-je és az adatigénylés beérkezése között teljesített kifizetésekről szóló összesítést a jogcím, a kedvezményezett és a kifizetett összeg megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 14.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment Magyar Diaszp ra Tan cs 2015 2017 v gleges.xlsx
20K Download View as HTML


Tisztelt Kőműves Anita!

 

Hivatkozva a 2017. december 14. napján Társaságunk részére benyújtott
közérdekű adatigénylésére, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy az adatigénylést az alábbiaknak megfelelően
teljesítjük:

 

Kérésének megfelelően jelen levél mellékleteként táblázat formájában
csatolom a 2015. december 10. napja és 2017. december 19 napja közötti
időszakra vonatkozó, a Magyar Diaszpóra Tanács üléseivel összefüggő
kifizetések összesítését a jogcímek, a kedvezményezettek és a kifizetett
összegek megjelölésével. Tájékoztatom, hogy a mellékelt táblázat a Magyar
Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet ülései vonatkozásában
tartalmaz együttes kifizetéseket is.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a 2014. évben megtartott Magyar Diaszpóra
Tanács ülésének szervezője nem Társaságunk volt, így  a Tanács 2014. évi
üléséhez kapcsolódó kifizetésekről nem tudunk tájékoztatást adni. Az ide
vonatkozó adatkezelőről információink szerint a Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkárság tud felvilágosítást adni, így javasoljuk az Államtitkárság
megkeresését.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel,

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

Mobil: +36 30 834 2432

E-mail: [2][email address]
   

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kőműves Anita:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Diaszpóra Tanács

A(z) Miniszterelnökség részére Kőműves Anita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei