Dokumentumok a BSI Public Affairs Inc.-vel összefüggésben

Kőműves Anita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sanitas International Inc.-nek az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumánál az 1938-as Foreign Agent Registration Act alapján regisztrált, a magyar kormány érdekében folytatott tevékenységével összefüggő, a Sanitas International Inc.-vel, a BSI Public Affairs Inc.-vel, valamint bármely esetleges további külföldi vagy hazai gazdálkodó szervezettel kötött, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő minden szerződést, azok esetleges mellékleteivel és módosításaival együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 10.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
40K Download View as HTML


 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment BSI Chicago.pdf
241K Download View as HTML

Attachment BSI Los Angeles.pdf
243K Download View as HTML

Attachment BSI Washington.pdf
241K Download View as HTML

Attachment T j koztat s.pdf
38K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

From: Közérdekű Adatigénylések
Sent: Monday, March 26, 2018 11:30 AM
To: 'Kőműves Anita' <[FOI #10651 email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Dokumentumok a BSI
Public Affairs Inc.-vel összefüggésben

 

 

[2]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Külügyminisztérium!

Nagyon köszönöm a válaszukat!

Kérem, a fenti három dokumentumon túl küldjék meg számomra a következő dokumentumokat:

1. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Washington.pdf elnevezésű dokumentum 3. oldalán az 5. pont C alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule A' című dokumentumot.

2. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Washington.pdf elnevezésű dokumentum 4. oldalán az 6. pont B alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule B' című dokumentumot.

3. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Chicago.pdf elnevezésű dokumentum 3. oldalán az 5. pont C alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule A' című dokumentumot.

4. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Chicago.pdf elnevezésű dokumentum 4. oldalán az 6. pont B alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule B' című dokumentumot.

5. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Los Angeles.pdf elnevezésű dokumentum 3. oldalán az 5. pont C alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule A' című dokumentumot.

6. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Los Angeles.pdf elnevezésű dokumentum 4. oldalán az 6. pont B alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule B' című dokumentumot.

Üdvözlettel és köszönettel,

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
34K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

A kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatást köszönjük, de úgy látjuk, hogy ennek az adatok nyilvánossága szempontjából nincs jelentősége, hiszen mindenképpen az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata alá tartozó adatokról van szó.

Erre tekintettel ismételten kérem az előző üzenetemben kért adatok, az említett "Schedule A" illetve "Schedule B" címen hivatkozott dokumentumok kiadását.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
35K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
36K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kőműves Anita:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Miami konzuli képviselet

A(z) Külügyminisztérium részére Kőműves Anita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei