Domokos László Hírportál

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Domokos László elnök úr honlapjával (www.domokoslaszlo.com, "Domokos László Hírportál") kapcsolatos kiadások tételes felsorolását, feltüntetve a kiadások okát/célját, összegét, a szerződéses partnerek nevét, valamint a szerződéskötések dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 30.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Közérdekűadat igénylés - Domokos László Hírportál
Érkezett:     2014.01.30 09:32
Érk. szám: 04865/2014

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2014.01.30 09:33

Dear Sender,
Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been
registered as follows:
Subject: Közérdekűadat igénylés - Domokos László Hírportál
Date and time of receipt: 2014.01.30 09:33
Receipt number: 04865/2014
Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us
know.
Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Állami Számvevőszék                       
Elnöki titkárság és igazgatási osztály                       

Ikt. szám: ETIO-0186-003/2014.            

Erdélyi Katalin 
[FOI #2140 email] 

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony! 

Hivatkozva a kimittud.atlatszo.hu honlapon keresztül az Állami
Számvevőszékhez megküldött megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom. 
Tájékoztatom, hogy a kérdése tárgyában szereplő „Domokos László Hírportál”
- továbbiakban Hírportál – 2009. áprilisától működő, nem az Állami
Számvevőszék tulajdonában levő honlap.  

A Hírportálon is megtekinthetően jelentős hírmennyiség került fel Domokos
László Állami Számvevőszék Elnöki megbízatását megelőző, korábbi közéleti
szerepvállalásához kötődően is.

Az Állami Számvevőszék költségvetését nem terhelte meg a Hírportál
létrehozása és üzemeltetése, mivel ez már egy korábban létrehozott és
üzemeltetett honlap volt. Ugyanakkor a Hírportálra történő híranyag
konvertálására, szoftverbiztosításra az Állami Számvevőszék
költségvetésében havi nettó tízezer forintot biztosít.    

Az Állami Számvevőszék stratégiai küldetése, hogy biztosítsa az
átláthatóságot, saját működésére nézve is. 

Ezeket az elveket és értékeket Domokos László – mint ahogyan a korábban
létrehozott Hírportál is igazolja – magáénak tudja és korábbi közéleti
szerepvállalásában is érvényesítette. 

Ezért nem volt kérdés, hogy az Állami Számvevőszék szervezeti
átláthatóságától nem választható el az Elnök személyének átláthatósága
biztosítása ezen az eszközrendszeren keresztül is.  

Budapest, 2014. 02. 13.   

Tisztelettel,                        

Dr. Dávid Sándor s.k.   
osztályvezető 

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Dr. Dávid Sándor!

Köszönöm szépen megnyugtató válaszát.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Re: Erdélyi Katalin asszonynak válasz [ikt.sz.:
ETIO-0186-003/2014]
Érkezett:     2014.02.17 12:41
Érk. szám: 08020/2014

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2014.02.17 12:44

Dear Sender,
Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been
registered as follows:
Subject: Re: Erdélyi Katalin asszonynak válasz [ikt.sz.:
ETIO-0186-003/2014]
Date and time of receipt: 2014.02.17 12:44
Receipt number: 08020/2014
Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us
know.
Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei