dr. Áder János elnök úrnak / an Herrn Staatsoberhaupt Dr. Áder János

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Köztársasági Elnöki Hivatal részére

Ezt az igénylést jelentették az adminisztrátornak (valószínűleg azért, mert zaklató jellegű vagy személyes információra irányult)

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

Jelen irat ÚJDONSÁGA, hogy ez az irat magyar ÉS NÉMET NYELVŰ és ezt – törvényes védekezésül - már megkapja MINDEN OSZTRÁK EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ is. Az ügy már nemcsak Magyarországon nyilvános.
Neu ist bei dieser Schrift, dass sie schon zweisprachig ist und – als gesetzkonforme Verteidigung – auch an allen österreichischen Europaabgeordneten zugeschickt wird. Der Fall ist nicht mehr ausschließlich in Ungarn öffentlich zugänglich.

NYILVÁNOS
KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS
ANTISZEMITIZMUS PANASZT
előkészítő iratként is

címzett: Adressat:
dr. Áder János elnök úrnak / an Herrn Staatsoberhaupt Dr. Áder János

tájékoztatásul: / als Benachrichtigung:
Dr. Alexander Van der Bellen osztrák államfőnek /an Herrn Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

a magyar helyzettel több cikkben is foglalkozó Petra Paterno szerkesztő asszonynak, Wiener Zeitung / an Frau Redakteurin Petra Paterno, Wiener Zeitung, die sich in mehreren Artikeln mit der Lage in Ungarn befasste

Niki Fellner főszerkesztő úrnak, oe24.at / an Herrn Chefredakteur Niki Fellner, oe24.at

az Európai Parlament valamennyi osztrák képviselője / an alle österreichischen Europaabgeordneten
Heinz Kurt Becker, ÖVP ([email address], [email address])
Eugen Freund, SPÖ ([email address], [email address], [email address], [email address])
Karoline Graswander-Hainz, SPÖ ([email address], [email address], [email address])
Karin Ingeborg Kadenbach, SPÖ ([email address], [email address], [email address])
Dr. Barbara Kappel, FPÖ ([email address])
Mag. MBL-HSG Othmar Karas, ÖVP ([email address])
Elisabeth Köstinger, ÖVP ([email address])
Mag. Ulrike Lunacek,, GRÜNE ([email address], [email address])
Mag. Dr. MBL-HSG Georg Mayer, FPÖ ([email address])
Mag. Dr., LL.M Angelika Mlinar, NEOS ([email address])
Mag. Obermayr Franz, FPÖ ([email address])
Mag. Evelyn Regner, SPÖ ([email address], [email address], [email address])
MBA Michel Reimon, GRÜNE ([email address])
Ing. Dr. Paul Rübig, ÖVP ([email address])
Mag. Schmidt Claudia, ÖVP ([email address])
Dr. Vana Monika, GRÜNE ([email address], [email address])
Vilimsky Harald FPÖ ([email address])
Mag. Dr. Weidenholzer Josef, SPÖ ([email address], [email address], [email address], [email address], [email address],
[email address], [email address])

budapesti osztrák nagykövetség / österreichische Botschaft in Budapest

Legfőbb Ügyészség / Oberste Staatsanwaltschaft
VI. és VII. Kerületi Ügyészség / Staatsanwaltschaft der 6. und 7. Bezirke in Budapest

és további az ügyben eljáró hivatalos szervek / weitere zuständige Stellen in unserem Fall

ügyszámok: / Geschäftszahlen:
ügyszám a 6. kerületi rendőrségen:
Geschäftszahl der Polizei des 6. Bezirks in Budapest:
010060/1501-337/2013.bü. és 010060/1501-338/2013.bü.
(számomra kézbesítve: 2017. 10. 26. – mir zugestellt am 26. 10. 2017)

ügyszám a PKKB-n: II/23.B.20.963/2017/9 / Geschäftszahl an dem Pester Bezirksgericht (idézés 2017. 12. 07-re egy olyan ügyben, amely számomra kedvezően egy a csepeli bíróságon már jogerősen lezárult)

NAV ügyszámok / Geschäftszahlen bei der Steuerbehörde
(számomra kézbesítve: 2017. 12. 05. – mir zugestellt am 05. 12. 2017)
3589956024/3509850883 (8 napon belül) – illeték, bírság kilátásba helyezésével
és még sok más NAV ügyszám / und noch viele andere Geschäftszahlen bei der Steuerbehörde

panaszolt ügyvéd elleni nyomozás ügyszáma a 20. kerületi rendőrségen:
Ermittlung gegen den uns angreifenden Rechtsanwalt bei der Polizei des 20. Bezirks in Budapest:
01200/937/2017.bü.
Tisztelt dr. Áder János elnök úr! Tisztelt Jogász kollega! / Sehr geehrter Herr Staatsoberhaupt Dr. Áder János! Als Jurist, sehr geehrter Herr Kollege!

Az Infotv. 3. § 5. pontjával összhangban, Elnök úr szakmai tevékenységére vonatkozóan az eljárási kegyelmezési gyakorlatával kapcsolatban szeretnék Elnök úrnak kérdéseket feltenni, hiszen Elnök úr – az Alaptörvény szerint - őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Mivel a demokrácia egyik legfontosabb alappillére a jogállamiság, így Elnök úr a jogállamiság védelmezője is. Elnök úrnak is törvényi kötelessége 15 napon belül érdemi, törvényes választ adnia. Köszönöm.
Im Einklang mit Punkt 5 des § 3. des Infogesetzes möchte ich Ihnen, Herr Staatsoberhaupt über Ihre berufliche Tätigkeit betreffend Ihre Verfahrensgnade-Praxis Fragen stellen. Im Sinne des Grundgesetzes ist der Staatsoberhaupt der Hüter der Demokratie und somit der Rechtsstaatlichkeit. Sie, Herr Staatsoberhaupt sind gesetzlich verpflichtet, binnen 15 Tagen eine meritorische, gesetzekonforme Antwort zu geben.

Egyrészt mind hazai, mind nemzetközi fórumokon sajtónyilvánosak a magyar hivatali ügyintézés napi szintű botrányai, másrészt az is, hogy Elnök úr szinte alig ad kegyelmet.
Einerseits sind sowohl in Ungarn als auch im Ausland die Rechtsstaatlichkeitsanomalien Ungarns medienöffentlich, ferner das auch, dass Sie kaum jemanden begnadigen.

Az Infotv. 3. § 5. pontjával összhangban, Elnök úr szakmai tevékenységére vonatkozóan kérdezem alábbiakat.
Im Einklang mit Punkt 5 des § 3. des Infogesetzes möchte ich Ihnen, Herr Staatsoberhaupt über Ihre berufliche Tätigkeit folgende Fragen stellen.

1) Milyen törvényes módon lehet bekerülni abba szűk körbe, akik mégis kegyelmet kapnak Öntől?
Mit welchem gesetzekonformen Mittel kann man in den engen Kreis kommen, die doch von Ihnen begnädigt werden?

2) Tekintettel a magyar jogállamiság mind külföldön, mind belföldön széles körben ismert aggályaira Elnök úr tervezi-e, hogy a jogállamiság őrzőjeként módosítja kegyelmezési gyakorlatát, bővíti a megadott kegyelmek számát?
Planen Sie, Herr Staatsoberhaupt, Hüter der Rechtsstaatlichkeit Ihre Verfahrensgnade-Praxis zu modifizieren, die Zahl der Begnadigten zu erhöhen? Da die sowohl in Ungarn als auch im Ausland bekannten Rechtsstaatlichkeitsanomalien Ungarns so enorm sind.

3) A hangsúlyozottan keresztényi értékeket valló, magát családbarát pártként feltüntető FIDESZ alapítójaként, négygyermekes édesapaként kegyelmezési gyakorlatában figyelemmel van-e a keresztényi értékekre, arra, hogy a döntése kisgyermekekre is kihatással van?
Als Gründer der Partei FIDESZ, die sich zu christlichen und familienfreundlichen Werten betont bekennt und als vierfacher Familienvater beachten Sie bei Ihrer Verfahrensgnade-Praxis die christlichen Werte und das, wenn Ihre Entscheidung auch auf Kleinkinder auswirkt?

4) Milyen törvényes lobbi módszerekkel lehet elősegíteni az eljárási kegyelmet? Pl. segít-e, ha a konkrét ügy bekerül az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentésébe, segít-e, ha az ügyben antiszemitizmus panasz, alapjogi panasz, CEDAW panasz kerül benyújtásra? Segít-e, ha az osztrák államfő, osztrák hivatalos és civil szervezetek interveniálnának? Segítene-e ha az ügy megjelenik a magyar és/vagy a külföldi sajtóban?
Mit welchen gesetzekonformen Lobbymethoden kann die Verfahrensgnade erreicht werden? Z. B. hilft das, wenn der konkrete Fall in den Ungarn Bericht des Europäischen Parlament hineinkommt? Hilft das, wenn aus dem Fall Antisemitismus Beschwerde, Grundrechteklage, CEDAW Beschwerde wird? Hilft das, wenn der österreichische Staatsoberhaupt, österreichische offizielle und zivile Stellen intervenieren? Wäre es hilfsreich, wenn der Fall in der ungarischen und/oder ausländischen Presse erscheinen würde?

1. ügy: / Fall 1:
4 éve nyomoz jogellenesen a 6. kerületi rendőrség ellenem, hogy állítólag írtam volna egy e-mailt a családi e-mail fiókot használva, amelynek jelszavát feljelentő is ismerte, amelyben a gyanúsítás szerint a törvényesen kötelező tartásdíjat és vagyonmegosztást kértem volna. Ezt az e-mailt a feljelentő állítólag a budapesti osztrák nagykövetségen olvasta, ezért tetthely a budapesti osztrák nagykövetség, amelynek épülete azonban a Bécsi Szerződés szerint immunitást élvez. A 6. kerületi rendőrség tehát 4 éve nyomoz joghatóság nélkül a budapesti osztrák nagykövetséget érintően, egyébként is rengeteg, elképesztő törvénytelenséget elkövetve. (részletek pl. 2017. 11. 22-én kelt adatigénylésemben - https://kimittud.atlatszo.hu/request/auc... Egy joghatóság nélküli nyomozás alapján gyanúsítanak 4 éve jogellenesen 5 évig terjedő szabadságvesztéssel. Eljárási kegyelmet kérek! Köszönöm.
Seit 4 Jahren ermittelt die Polizei des 6. Bezirks in Budapest gegen mich gesetzwidrig, da ich aus dem Familienpostfach, dessen Passwort auch der Anzeige-Erstattende kannte ein E-mail geschrieben hätte, in dem ich gesetzlich gesicherte Unterhaltszahlung und Vermögensteilung verlangt hätte. Der Anzeige-Erstattende hat angeblich dieses angebliche E-mail an der österreichischen Botschaft in Budapest gelesen, somit ist der Tatort die österreichische Botschaft in Budapest, deren Gebäude aber – im Sinne des Wiener Vertrags - Immunität genießt. Seit 4 Jahren ermittelt die Polizei des 6. Bezirks in Budapest ohne internationale Zuständigkeit und sonst auch sehr gesetzwidrig. (Details in meiner öffentlichen Anfrage vom 22. 11. 2017 - https://kimittud.atlatszo.hu/request/auc... Seit 4 Jahren bin ich mit bis zu 5 Jahre Haft gesetztwidrig bedroht. Ich bitte um Verfahrensgnade! Danke!

2. ügy: / Fall 2:
Az osztrák gyermekeimet és engem 30 jogellenes ügyben 5 éve törvénytelenül támadó magyar ügyvéd az elkésett, megalapozatlan magánvádját – jogellenesen - egyszerre több bíróságon is beadta. Az egyik bíróságon az ügy számomra kedvezően jogerősen lezárult, ám a másik bíróságon (a PKKB-n, többszöri, semmivel nem indokolt jogellenes bírócsere után) tovább folytatják. A PKKB-n egyébként egyszer már megszűnt az ügy, ám panaszolt ügyvéd benyújtott egy jövőre nézve biankó kiállított, aggályos orvosi igazolással – jogellenesen – újra tudta nyittatni az ügyet. A PKKB még törvényes iratbetekintést sem biztosít. Egyébként a PKKB megküldte annak a bíróságnak az ügyet egyesítésre, amely az ügyet jogerősen, nekem kedvezően lezárta. A PKKB – jogellenesen - mégis tárgyalást tűzött 2017. 12. 07-re, - jogellenesen - rendőri elővezetéssel is fenyegetőzve. A PKKB 2017. 10. 27-i nyilvános adatigényemre (https://kimittud.atlatszo.hu/request/szu... sem adott választ, a 15 napos törvényi határidő ellenére. A PKKB-n ügyemben – minden indok nélkül – többször cseréltek bírót, így súlyosan csorbult a törvényes bíróhoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő jogom. Maguk a PKKB-s bírók is nyilatkoznak a sajtónak az igazságszolgáltatási anomáliákról, pl. dr. Dénes Veronika. (http://hvg.hu/itthon/20171108_Nyugdijba_..., https://budapestbeacon.com/retiring-judg... A másik PKKB-s bíró, dr. Vasvári Csaba beperelte az Országos Bírósági Hivatalt vezető Handó Tündét, azt állítván, hogy az visszaélt a hatalmával a bírói kinevezések során. (https://444.hu/2017/10/26/megtapsoltak-a... Panaszolt támadó ügyvéd az elkésett, megalapozatlan, jogerősen számomra kedvezően elbírált magánvádjáról van szó! Eljárási kegyelmet kérek!
Der meine österreichischen Kinder und mich in 30 gesetzwidrigen Verfahren seit 5 Jahren angreifende ungarische Rechtsanwalt hat seine verspätete, unfundierte Privatklage – rechtswidrig – gleichzeitig an verschiedene Gerichte eingereicht. An einem Gericht ist der Fall schon rechtskräftig mir zu Gunsten abgeschlossen, aber am Pester Bezirksgericht – nach mehrfachen, unbegründeten, gesetzwidrigen Richterwechsel – wird es gesetzwidrig fortgesetzt. Am Pester Bezirksgericht wird nicht einmal die Akteneinsicht gesetzekonform gesichert. Das Pester Bezirksgericht hat den Fall früher den Fall zum Fall rechtskräftig abschließenden Gericht geschickt, trotzdem gibt es ein Verhandlungstermin am Pester Bezirksgericht für den 07. 12. 2017, mit Drohung polizeilicher Hinführung. Das Pester Bezirksgericht hat meine öffentliche Anfrage vom 27. 10. 2017(https://kimittud.atlatszo.hu/request/szu... – trotz 15 Tage gesetzlicher Frist – auch nicht beantwortet. Sogar Richter des Pester Bezirksgerichts kritisieren öffentlich die Missstände der Justiz. (http://hvg.hu/itthon/20171108_Nyugdijba_..., https://budapestbeacon.com/retiring-judg..., https://444.hu/2017/10/26/megtapsoltak-a... Es geht um eine verspätetere, unfundierte gesetzwidrige Privatklage! Ich bitte um Verfahrensgnade! Danke!

A két ügyben közös, hogy tilos volt – törvényeink szerint – elkezdeni is.
In beiden Fällen ist es gesetzlich verboten, die Verfahren sogar einzuleiten!

A két ügyben közös az is, hogy – több más hivatali szabályszegés mellett - a kegyelmi kérelmemet sem intézték törvényesen.
In beiden Fällen ist es auch gemeinsam, dass – neben vielen sonstigen Gesetzwidrigkeiten – meine Verfahrensgnade-Ersuchen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben ist weiterleitet wurden.

Ezért kérdezem, ha a kegyelmi kérvényemet közvetlenül is eljuttatom Elnök úrhoz, kaphatna-e két kicsi osztrák gyermeket egyedül nevelő édesanya, aki semmiféle törvénytelenséget nem követett el, négy év jogellenes meghurcoltatás után eljárási kegyelmet?
Deswegen frage ich, wenn meine Verfahrensgnade-Ersuchen direkt an den Staatsoberhaupt geschickt werden, könnte eine 2 österreichische Kinder alleine erziehende Mutter nach 4 Jahre gesetzwidrige Verdächtigung Verfahrensgnade bekommen?

Megköszönöm a Legfőbb Ügyészségnek, hogy legalább formálisan válaszoltak 2017. 11. 22-i adatigényemre (https://kimittud.atlatszo.hu/request/auc.... Ezúton gratulálok dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrnak egyetemi tanári kinevezéséhez (https://zoom.hu/hir/2017/12/05/polt-pete..., továbbá a nemrégiben tartott előadásához is (http://index.hu/belfold/2017/11/27/polt_..., amelyben dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr sokadszorra kiemelte a korrupcióellenes harc fontosságát. Nekem az ELTE-n, ahol „summa cum laude” minősítéssel szereztem jogi diplomát, dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr és dr. Belovich Ervin legfőbb ügyész helyettes úr JOGÁLLAMI büntetőjogot tanított. Így személy szerint tudom mind dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrról és dr. Belovich Ervin legfőbb ügyész helyettes úrról, hogy pontosan ismerik a jogi hátteret. Tehát én a Legfőbb Ügyészséget arra kérem továbbra is, hogy válaszoljon – törvényi kötelezettségükkel összhangban – ÉRDEMBEN IS 2017. 11. 22-i adatigényemre, hogy nyilvánvaló legyen, hogy a Legfőbb Ügyészség MINDEN ügyben jogállami eljárást követel meg. És ha MINDEN ügyben törvényesen kell eljárniuk a hivatalos szerveknek a gyakorlatban is, akkor ez egy lépés előre, hiszen én törvényességet kérek és akkor nyílván az én ügyemet is törvényesen intézik majd. Köszönöm.
Ich bedanke mich bei der Obersten Staatsanwaltschaft, dass sie wenigstens formal meine öffentliche Anfrage vom 22. 11. 2017 beantwortet haben(https://kimittud.atlatszo.hu/request/auc.... Ich gratuliere Herrn Dr. Polt Péter, obersten Staatsanwalt zu seiner Ernennung zum Universitätsprofessor (https://zoom.hu/hir/2017/12/05/polt-pete... und zu seinem Vortrag vor Kurzem über die Wichtigkeit der Korruptionsbekämpfung. An der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität ELTE, an der ich mit Auszeichnung studiert habe, hat Herr Dr. Polt Péter, oberster Staatsanwalt und Herr Dr. Belovich Ervin, stellvertretender oberster Staatsanwalt rechtstaatliches Recht unterrichtet, deswegen weiß ich ganz genau, dass sie beide mit der rechtlichen Lage im Klaren sind. Deswegen bitte ich die Oberste Staatsanwaltschaft weiterhin darum, meine öffentliche Anfrage – im Einklang mit ihren gesetzlichen Pflichten – gesetzekonform, meritorisch zu beantworten. Wenn die ungarischen öffentlichen Dienststellen von der obersten Staatsanwaltschaft erfahren, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, alle Fälle, somit unseren Fall auch, gesetzekonform zu bearbeiten, dann wird es in unserem Fall auch eine gesetzekonforme Lösung geben. Danke.

Az igazságnak az a természete, hogy kiderül. A Time az év embereivé választotta, akik megtörték a csendet!
Die Wahrheit kommt immer aufs Licht. Die Time hat die Silence Breakers die Personen des Jahres gewählt.
„The women and men who have broken their silence span all races, all income classes, all occupations and virtually all corners of the globe. They might labor in California fields, or behind the front desk at New York City's regal Plaza Hotel, or in the European Parliament. They're part of a movement that has no formal name. But now they have a voice.” (http://time.com/time-person-of-the-year-...

Petra Paterno a Wiener Zeitungban ismét Schilling Árpád rendezővel készített interjút, amelynek egyik fő gondolata:
Petra Paterno, Wiener Zeitung, hat den ungarischen Regisseur Schilling Árpád interviewt. Einer der Hauptgedanken des Interviews ist: „Veränderungen müssen VON UNS ALLEN vorangetrieben werden.” http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/...

MEP Weidenholzer, emberi jogi szóvivő, a Magyarország jogállamisági anomáliáról szóló európai parlamenti jelentés S and D frakcióbeli főtárgyalója hangsúlyozta: / MEP Weidenholzer, Menschenrechtssprecher, Ungarn Chefverhandler und Vizepräsident der S and D im Europäischen Parlament betonte:
„Diskussion mit ungarischen JournalistInnen über Rechtsstaatlichkeit und Grundwerte. Als S&D Chefverhandler verfasst Josef Weidenholzer den Bericht zu Ungarn, der im Frühling 2018 zur Abstimmung steht. Die Arbeiten sind voll im Gange.” … „Freiheit geht uns alle an. Wir müssen wachsam sein und allen Versuchen unsere Freiheit einzuschränken entschlossen entgegentreten!”

Ausztriában emberi jogi kampány is indult! / In Österreich gibt es Menschenrechtsinitiative:
https://actions.aufstehn.at/wirsindmehr?...

Bízom benne, hogy megkapom az eljárási kegyelmet és/vagy a magyar hivatalos szervek – törvényi kötelességükkel összhangban – számomra kedvezően lezárják az ügyeket. Ezek esetleges elmaradása esetén is minden szükséges törvényes eszközzel küzdeni fogok a törvényben biztosított jogainkért mind belföldön, mind külföldön.
Ich hoffe, dass ich die Verfahrensgnade bekomme und/oder die ungarischen offiziellen Stellen – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten – die Verfahren mir zu Gunsten einstellen. Wenn das nicht erfolgen würde, werde ich mit allen gesetzekonformen Mitteln für unsere gesetzlich gesicherte Rechte im Inland und im Ausland kämpfen.

Nagyon fontos lenne, hogy a 20. kerületi rendőrség törvényesen lefolytassa a nyomozást panaszolt ügyvéd ellen, hiszen a terhek, ideértve pl. az anyagi terheket is (ld. pl. a NAV eljárásokat is) folyamatosan nőnek. Es wäre sehr wichtig, dass die Polizei des 20. Bezirks die Ermittlung gegen den uns gesetzwidrig angreifenden Rechtsanwalt gesetzekonform abwickelt, da die Lasten, inbegriffen die finanziellen Lasen (siehe z. B. die Verfahren bei der Steuerbehörde) ständig höher werden.

Kérem, hogy az ügyből rám semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon!
Ich bitte darum, dass aus diesem Fall keinerlei Lasten, weder materielle, noch sonstige auf mich fallen.

Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!
Alle meine früheren Schriften bleiben aufrecht.

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
Alle Bemerkungen richten sich gegen unbekannte Täter.

Segítő közreműködésüket köszönöm.
Ich bedanke mich für Ihre Hilfe.

Budapest, 2017. 12. 07. / Budapest, dem 07. 12. 2017

dr. Hidasi Edit, whistleblower, emberi jogi aktivista az uniós emberi jogi munkacsoport egykori tagja, a pekingi magyar nagykövetség konzulátusának egykori vezetője, jogász „summa cum laude“ minősítésű diplomával
Whistleblowerin Dr. Hidasi Edit, Menschenrechtsaktivistin auf EU Ebene und summa cum laude Juristin, Ex Chefkonsulin Ungarns in Peking

TECHNIKAI ADATOK: / TECHNISCHE DATEN:

Jelen beadvány IGAZOLÁSI KÉRELEM is az ügyembeli minden határidő tekintetében, hiszen az ügyek mindegyike panaszolt ügyvéd törvénytelenségei miatt keletkezett.
Diese Schrift ist Antrag bezüglich aller Fristen in unserem Fall, da alle Fälle aus den Gesetzwidrigkeiten des ungarischen Rechtsanwalts entstanden sind.

előzmény, 2017. 10. 27-én kelt, a határidő lejárta ellenére megválaszolatlan nyilvános közérdekű adatigénylés
Erfolgslos war z. B. die gesetzlich vorgeschriebene 15 Tage Frist auf meine öffentliche Anfrage vom 27. 10. 2017
https://kimittud.atlatszo.hu/request/szu...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei