dr. Áder János köztársasági elnök úrnak - GYERMEKJOGI és JOGÁLLAMISÁGI kérdések

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Köztársasági Elnöki Hivatal részére

Ezt az igénylést jelentették az adminisztrátornak (valószínűleg azért, mert zaklató jellegű vagy személyes információra irányult)

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

Jelen kérelem IGAZOLÁSI KÉRELEM is minden határidő tekintetében!

címzett:
DR. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR és az ügyemben eljáró magyar és osztrák hivatalos szervek
Az ÖTÖDIK ÉVE, HARMINC TÖRVÉNYTELEN alapügyben osztrák állampolgársággal is rendelkező gyermekeimet és engem jogellenesen támadó ügyvéd nevét és címét, továbbá az ügy teljes dokumentációját – kérésükre - készséggel Elnök úr rendelkezésére bocsátom.

tájékoztatásul: sajtó, jogvédők, panaszolt ügyvéd

Az ügy egyik vonatkozása már a STRASBOURGI EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG előtt van.
- Szükség esetén – törvényes eszközként - KÉT KICSI, OSZTRÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL IS RENDELKEZŐ GYERMEKEIM ÜGYÉBEN AZ OSZTRÁK ÁLLAMELNÖKHÖZ ÉS TOVÁBBI OSZTRÁK, UNIÓS, ENSZ/CEDAW ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI FÓRUMOKHOZ is fordulok, így pl. az Európai Bizottságnál ALAPJOGI ÉS ANTISZEMITIZMUS PANASZT nyújtok be!
- Törvényes védekezésül szükség esetén segítséget kérek a gyerekeim emberi jogait súlyosan sértő ügyvédi törvényszegések miatt az ÜGYVÉDI VILÁGSZERVEZETEKTŐL (UIA, IBAHRI, CCBE).

Az ügy máris NYILVÁNOS!
- Köszönetet mondok a BLIKK-nek, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórumnak és az Átlátszó Ki mit tud? felületének a nyilvánosságért!
- Az ügy néhány részletéről a BLIKK cikk: Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15

PANASZOLT ÜGYVÉD SIKKASZTÁSÁT ÉS GYERMEKVESZÉLYEZTETŐ TEVÉKENYSÉGÉT TÖRVÉNYILEG KÖTELES VALAMENNYI ÜGYÜNKBEN ELJÁRÓ HIVATALOS SZERV MEGAKADÁLYOZNI!

A beadvány I. fejezete A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ írt közérdekű adatigénylés és segítségkérés, amelyben azt kérem, hogy a köztársasági elnök – törvényi kötelességével összhangban – JELENTSE FEL a törvényszegő ügyvédet és nekem pedig adjon ELJÁRÁSI KEGYELMET.

Az egyes, aktuálisan nyitott határidőt tartalmazó ügyekre a beadvány II. fejezete reflektál.
eredeti példányként is, a Legfőbb Ügyészségnek, az OBH-nak és az érintett bíróságok elnökeinek is
dr. Áder János köztársasági elnök úr
II.1. A törvényszegő ügyvéd ellen zajló nyomozás rendőrségi ügyszáma: 01200/937/2017.bü. Megköszönöm, hogy a rendőrség – törvényi kötelességével összhangban – megkezdte a nyomozást.
II.2. ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 66.P.21.027/2017/7.
II.3. ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 18.P.25.620/2016/7.
II.4. és II.5. ügyszám a Fővárosi Törvényszék Végrehajtói Irodájánál: 0100-3.MV.274/2017/2 – a PKKB-n benyújtva, végrehajtási kifogásként is
alapügy ügyszáma a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon (csepeli bíróság): 8.B.XX.574/2017/4.
II.6. ügyszám a csepeli bíróságon: 0106-9.Vh1121/2016/18.
II.7. ügyszám a csepeli bíróságon: 10.P.XXI.20.859/2015/110.
II.8. ügyszám a Kristófy és Társa Végrehajtó Irodánál: 041.V.1749/2017/81. – a csepeli bíróságon benyújtva, végrehajtási kifogásként is
II.9. ügyszám a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatalánál:
BK-07/HGYO/00743-26/2017, BK-07/HGYO/00743-27/2017, BK-07/HGYO/00743-28/2017, BK-07/HGYO/00743-29/2017 („Dr. Kerti Edit!!!!!!!!!!!!!!!!!!! részére kézbesítve) - az EMMI-nél benyújtva
II.10. NAV ügyszámok:
2174285167 / 2789842235, 2174285178 / 2004386273, 2002088429 / 5528211493, 2002088430 / 5528211482 2174263464 sz. tájékoztatás kézzel írva: 2176618884, 2174285486 / 3475621416, 3448699606 / 2183507322, 2911087448 /5528211624, 3458566415 /9311795915, 3479018324 / 2183399190, 2174263464 sz. tájékoztatás kézzel írva: 2176621493, 2235188161 kézzel írva: 2233825402
II.11. Hozzátartozóm NAV ügyszáma: 3563322605 / 2287643151 – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság
II.12. ügyszám a 6. kerületi rendőrségen: 01060-1051/2013.bü.

ANTISZEMITIZMUS
és ALAPJOGI PANASZT
panaszt előkészítő iratként az Európai Bizottság felé
és hamarosan
a jelen ügyet érintő anomáliák is
A EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY (ENCJ)
elé kerülnek

Tisztelt dr. Áder János köztársasági elnök úr! Tisztelt négygyermekes családapa! Tisztelt Jogász kollega!

Megköszönöm az Átlátszó Ki mit tud? NYILVÁNOS közérdekű adatigénylési felületének, hogy most 5 és 7 éves, osztrák állampolgársággal is rendelkező gyermekeim ügyében, az Infotv. 3. § 5. pontjával összhangban a hivatalos szervek SZAKMAI tevékenységével kapcsolatban NYILVÁNOSAN tehettem fel a törvényességre vonatkozó kérdéseimet.
- Az adatigénylési felületen NYILVÁNOSAN követhető, hogy – törvényi kötelezettség ellenére – csak ritkán válaszolnak a hivatalos szervek, válaszaik többsége is vagy konkrétan elutasító, vagy közhelyesen semmitmondó.
- Pl. a gyámhivatal 2017. 08. 23-án kézbesített BK/SZGYO/731-12/2017. sz. válaszában túlnyomó részt válasz nélkül hagyta a tevékenységükre vonatkozó súlyos szakmai aggályokra vonatkozó adatigényeimet, ám szerintük a gyámhivatal „a kiskorúak legjobb érdekének szem előtt tartásával jár el”. Ez esetünkben azt jelenti, hogy jogellenesen titkolják a gyerekeimre követelőző fantom személyazonosító okmányának másolatát, már mintegy fél millió Ft bírságot kiszabtak jogellenesen, kétszer akarták eddig – minden ok nélkül – nevelésbe (állami gondozásba) venni a gyerekeimet, hiába vagyok sokszorosan egybehangzóan igazoltan kiváló anya és jelenleg olyan lejárt engedélyű „szakértőt” akarnak ránk szabadítani, aki örökbeadással foglalkozó alapítványt alapított! A gyámügy és a gyerekvédelem szörnyűséges botrányaival általában is tele a sajtó.

A Miniszterelnökségtől kaptam eddig a leghasználhatóbb választ, ahol államtitkári szinten megerősítették, hogy a jogszabályok Magyarországon abban a formában irányadóak, ahogyan az bárki számára megismerhetőek. (Igen, ma Magyarországon – pl. a gyermekeimet és engem érintő ügyeink tapasztalatai szerint – ezt kérdezni kell!) Csakhogy az ügy gyakorlati vonatkozásai tekintetében továbbra sem biztosított a törvényesség!

Tisztelt Elnök úr!
Nagyon szépen kérem, értse meg, hogy nem akarom, hogy a magyar hivatalos szervek tovább gyötörjenek.
- A jogi helyzet az, hogy a panaszolt ügyvéd által ellenünk jogellenesen indított HARMINC!!!!! ALAPELJÁRÁSBÓL egy sem indulhatott volna el, hiszen a panaszolt ügyvédnek egyetlen a gyermekeimet és engem érintő ügyben sincs törvényes ügyvédi meghatalmazása és ügyintézésre alkalmas beadványa.
- Az ügyvéd hamis adatközlése ügyeinkben pedig közokirat hamisítás alapos gyanúját veti fel. Tisztelt Elnök úr!
- A gyerekeimnek és nekem törvényben biztosított jogunk, hogy ebből kimaradjunk.
- Már vannak eredmények, mert pl. egy rettenetes, durván törvénysértő meghurcoltatás után felmentő ítélet született az ellenem irányuló, teljességgel megalapozatlan, elkésetten előterjesztett magánvádas ügyben.
- Továbbá megindult a nyomozás a törvényszegő ügyvéd ellen.
- Támadóim azzal élnek vissza, hogy Magyarországon és lehetőleg a botrány elkerülésével szeretném megoldani az ügyet.
- Elnök úr a jogállamiság legfőbb őrzője.
- Így bízom a segítségében. Kérem, hogy törvényi kötelességével összhangban Ön is jelentse fel az ügyvédet, továbbá adjon nekem eljárási kegyelmet.
- Egyébként – törvényes védekezésül - az osztrák sajtó és a többi törvényes nemzetközi fórum következik.
- Ebből az ügyből – különösen most, az osztrák választások idején – lehet címlapot csinálni az osztrák sajtóban, hogy az albán származású migráns apa mit enged a hírhedten korrupt Magyarországon egy törvényszegő ügyvédnek osztrák kiskorúak sérelmére. Erre még jön az, hogy az ügyvéd 4 éve nyomoztat durván törvénysértően a magyar rendőrséggel a budapesti osztrák nagykövetség immunitást élvező épületét érintően (ügyszám a 6. kerületi rendőrségen: 01060-1051/2013.bü.), stb.
- Kérem Elnök urat, - törvényi kötelességével összhangban – segítsen a törvényesség biztosításában. Köszönöm.

I.
Elnök úr SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, törvényileg kötelezően 15 napon belül, törvényesen és érdemben megválaszolandó közérdekű adatigénylésként szeretném megismerni ELNÖK ÚR ÁLLÁSPONTJÁT – az Alaptörvény szerint a nemzet egységének kifejezőjeként, aki őrködik az államszervezet demokratikus működése felett – a kiemelten fontos demokratikus alapértékekről, így A JOGÁLLAMISÁGRÓL ÉS EMBERI JOGOKRÓL, továbbá ezek egyes gyakorlati vonatkozásairól, pl. AZ ELNÖKI KEGYELMEZÉSI GYAKORLATRÓL, A TÖRVÉNYI FELJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL, A BÍRÓKRA VONATKOZÓ KINEVEZÉSI GYAKORLATRÓL. Továbbá szeretném megismerni Elnök úr álláspontját a VEZETŐI KVALITÁSRÓL.

Elnök úrhoz azért fordulok, mert két kicsi, osztrák állampolgársággal is rendelkező gyermek édesanyjaként segítséget szeretnék kérni Elnök úrtól.
- Jogászi meggyőződésem, hogy Elnök úrnak Alaptörvényben rögzítetten kötelessége segítenie.
- Elnök úrnak 15 napon belül törvényi kötelessége érdemben, törvényesen válaszolni.
- Ennek esetleges elmaradása esetén – törvényes eszközként - két kicsi, osztrák állampolgársággal is rendelkező gyermekem ügyében AZ OSZTRÁK ÁLLAMELNÖKHÖZ ÉS TOVÁBBI OSZTRÁK, UNIÓS, ENSZ/CEDAW ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI FÓRUMOKHOZ fordulok, így pl. az Európai Bizottságnál alapjogi és antiszemitizmus panaszt nyújtok be! Az ügy egyik vonatkozása már a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt van. Törvényes védekezésül szükség esetén segítséget kérek a gyerekeim emberi jogait súlyosan sértő ügyvédi törvényszegések miatt az ügyvédi világszervezetektől (UIA, IBAHRI, CCBE). A CCBE elnöke nemrégiben a lengyel államfőhöz fordult. (http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_...

Egyidejűleg kérek minden az ügyünkben eljáró magyar hivatalos szervet,
- így minden ügyünkben eljáró bíróságot, tehát a polgári és közigazgatási ügyek mellett pl. a botrányosan törvénytelenül, teljességgel megalapozatlan és elkésetten előterjesztett magánvádak alapján eljáró büntetőbíróságokat (csepeli bíróság, PKKB),
- a 4 éve – botrányosan törvénytelenül, joghatóság nélkül – az osztrák nagykövetség épületére vonatkozóan nyomozó, az ügyet teljesen illetéktelenül ráadásul az ír hatóságok felé továbbító 6. kerületi rendőrséget,
- a végrehajtókat (Kristóffy László, Balla Margit),
- a NAV-ot,
hogy várják be Elnök úr válaszát.
- Mégiscsak Elnök úr a magyar demokrácia, így a magyar jogállamiság legfőbb őrzője az Alaptörvény szerint. Bízom benne, hogy Elnök úr – törvényi kötelességével összhangban – fog válaszolni és jogállami módon fog válaszolni, amely a magyar hivatalos szerveket is köti.

Rámutatok továbbá, hogy jelen ügy egy hallatlanul dilettáns, botrányosan és brutálisan törvényszegő magyar ügyvéd jogellenes nyerészkedése kicsi, osztrák állampolgársággal is rendelkező gyermekeim durván jogsértő tönkretétele árán.

A magyar hivatalos szervek előtt is évek óta ismert, hogy gyermekeimet és engem ÖT ÉVE!!!!, HARMIC törvénytelen alapeljárásban egy olyan ügyvéd támad jogellenesen, aki – jogilag rendkívül aggályos módon – NAV feketelistás címre tudott magának működési engedélyt intézni. A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti. Továbbá az ügyvéd azzal a felhívással hirdeti honlapján szakterületként a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó joganyagot, hogy a tájékoztatás nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak. Ez az ügyvéd elhiteti a magyar hivatalos szervekkel, hogy NŐ az apa, NŐI neve van, az apa anyjának leánykori neve hamis névről hamis névre változik, megváltozik az iratokon az apa születési helye, az ügyvéd hamis címeket tüntet fel lakóhelyként (pl. közintézményi címet, külföldi hotelt, olyan külföldi címet, ahonnan a fantom nem idézhető) vagy semmilyen címet nem ad meg. Mivel én ezen ügyvédi törvényszegéseket jogász édesanyaként – törvényi kötelességemmel összhangban – jelezni mertem, már voltam – minden ok nélkül, durván törvénysértő eljárás keretében - fogdában, gyermekeim ellen már – minden ok nélkül, durván törvénysértő eljárás keretében – kétszer volt nevelésbe (állami gondozásba) vétel kezdeményezve, holott sokszorosan egybehangzóan igazoltan kiváló anya vagyok. Most egy olyan „szakértőt” akarnak – minden ok nélkül, durván jogsértően - ránk szabadítani, aki örökbeadással foglalkozó alapítványt alapított és 2017. 01. 20-án lejárt a működési engedélye. Jogellenes foglalás alatt van a leánykori lakásom, hozzátartozóm bútorzata. Folyamatos a végrehajtói fenyegetettség. Az ügyvéd nyilvánvaló jogellenes célja a kisemmizésünk. Mindezt úgy, hogy az ügyvédnek a bennünket érintő egyetlen ügyben sincs törvényes ügyvédi meghatalmazása és az ügyek megindítására törvényileg alkalmas beadványa.

TEHÁT AZ ELLENÜNK TÖRVÉNYTELENÜL HOSSZÚ IDEJE TÁMADÓ ÜGYVÉD MAGATARTÁSA IS BŰNCSELEKMÉNY(EK) ALAPOS GYANÚJÁT VETI FEL, PL. KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS, SIKKASZTÁS, KÖZFELADATI HELYZETTEL VALÓ VISSZAÉLÉS, CSALÁS, ZAKLATÁS ALAPOS GYANÚJÁT. MINDEN HIVATALOS SZERVNEK TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGE MEGTENNI A FELJELENTÉST, TOVÁBBÁ SEGÍTENI

AZ ÜGYVÉD ELLEN MEGINDULT NYOMOZÁST. A TÖRVÉNYSZEGŐ ÜGYVÉD ELLEN ZAJLÓ NYOMOZÁS RENDŐRSÉGI ÜGYSZÁMA: 01200/937/2017.BÜ. MEGKÖSZÖNÖM, HOGY A RENDŐRSÉG – TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGÉVEL ÖSSZHANGBAN – MEGKEZDTE A NYOMOZÁST.

Tehát panaszolt ügyvéd még annyit sem tud, hogy NŐ biológiailag nem lehet apa.
- ÖT éve gyötör bennünket teljesen törvénytelenül és egyidejűleg tükröt tart a valós magyar jogállamisági helyzetről.
- AZ ÜGYVÉD – JOGELLENESEN - BLAMÁLJA ÉS FELESLEGESEN DOLGOZTATJA A MAGYAR HIVATALOS SZERVEKET.
- Hallatlanul kínos, hogy magyar hivatalos szerveknek az ügyvéd be tudja beszélni, hogy NŐ lehet apa, hogy változhat az anya leánykori neve, változhat a születési hely, kamu lakcímekről (pl. közintézményi címről, külföldi hotelcímről, olyan címről, ahonnan a fantom támadó nem idézhető) vagy lakcím nélkül intézhetőek az ügyek, mindezt törvényes ügyvédi meghatalmazás nélkül. Legutóbb az ügyvéd egy bíróval teljes bizonyító erejű közokiratba foglaltatta, hogy a nemrégiben nyugdíjba vonult budapesti osztrák nagykövet ifjú tehetség, kancellár-jelölt.
- Mindeközben a wikipedia is hozza, hogy 1951-es születésű a volt nagykövet, 66 éves, tehát 65 éves korában elérte a nyugdíjkorhatárt. (https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Sche...
- A kancellár aspiráns valóban 31 éves, ám soha nem volt nagykövet Budapesten.
- Idézek az ügyvéd 18.P.25.620/2016.8. sz., közokiratba foglalt, teljességgel valótlan katyvaszából. „Ralph Seide pedig az osztrák külügyminiszter, ha jól tudom fiatalkora ellenére miniszterelnök jelölt is lesz az osztrák választásokon, tehát igen prominens személyiség.” Tehát nem tudja jól az ügyvéd, össze vissza hablatyol és még a wikipediából sem tájékozódik, mindeközben ÖT ÉVE osztrák gyerekeket akar tönkretenni! Tiltakozom!
- Ez az ügyvéd – minden gátlás nélkül, teljességgel jogellenesen, sok egyéb jogsértése mellett – ráírja a NŐI nevet „apaként” az iratokra, volt már a budapesti osztrák nagykövetség címe lakóhely, 4 éve nyomoztat jogellenesen a magyar rendőrséggel – joghatóság nélkül – a budapesti osztrák nagykövetséget érintően! Szeretném, ha a magyar hivatalos szervek – törvényi kötelességükkel összhangban – belátnák, hogy erre az ügyvédre tilos hagyatkozniuk.
- Mindezen felül a valódi apa egy albán származású migráns, akinek törvényi kötelessége lenne leállítani a törvényszegő ügyvédet. Ráadásul egy olyan országban, ahol óriásplakátokon hirdetik, hogy a migránsnak is be kell tartania Magyarországon a magyar törvényeket. Ha szükséges a törvényes nemzetközi jogérvényesítés, akkor minderre fény derül, hogy a hírhedten korrupt Magyarországon osztrák gyerekek ki vannak szolgáltatva egy dilettáns ügyvéd jogellenes nyerészkedésének úgy, hogy a hírhedten korrupt Albániából származó migráns apa – törvényi kötelessége ellenére – ezt hagyja.
- Az ügyvéd rendszeresen hivatkozik támadónk „vezető” státuszára (pl. 18.P.25.620/2016.8. sz. iratban is). A valódi apa valójában egy osztrák segélyszervezet egyik kirendeltségét vezeti egy háborús övezetben kizárólag helyi alkalmazottakkal, akik összesen 4-en vannak és ebben már a sofőr és a titkárnő is benne van. Mindenesetre a valódi apának valóban kötelessége lenne mind a magyar, mind az osztrák törvényeket betartani, amelyek mindegyike védi a gyerekeinket és engem, albán származású osztrák kishivatalnokként is. Így köteles lenne a valódi apa azonnal leállítani a magyar ügyvéd osztrák gyerekeink ellen irányuló durva törvényszegéseit! Szükség esetén – törvényes védekezésül – ezt tematizálni kell az osztrák sajtóban.

Tisztelt dr. Áder János köztársasági elnök úr! Tisztelt négygyermekes családapa! Tisztelt Jogász kollega!
Mindezen helyzetben Önnek is törvényi kötelessége lenne segíteni, hiszen Ön mégiscsak a jogállamiság, mint demokratikus alapérték felett őrködik az Alaptörvény szerint.
Így a törvényes ügyintézést elősegítendő, kérem, hogy – törvényi kötelességével összhangban – NYILVÁNOSAN válaszolja meg az alábbi, Elnök úr szakmai tevékenységére vonatkozó közérdekű adatigényeimet.
1. Elnök úr a jogállamiságot demokratikus alapértéknek tekinti-e? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
2. Elnök úr őrködik-e a jogállamiság, mint demokratikus alapérték felett? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!) Hogyan őrködik?
3. Az Alaptörvény azon rendelkezése, mely szerint Magyarország demokratikus jogállam jelenti-e azt, hogy a jogállamiságnak, a törvényességnek egyedi ügyekben (pl. az én gyerekeimet érintő ügyekben) is érvényre kell jutniuk? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
4. Elnök úr figyelemmel kíséri-e a jogállamisággal kapcsolatos, köztudomású, napi szintű botrányokat. Igen? Nem? (Bízom benne, hogy igen.)
5. Mit tesz Elnök úr, hogy – az Alaptörvényben foglalt kötelezettségével összhangban - a jogállamiság és a törvényesség minden egyedi ügyben is érvényre juthasson?
6. Köztudomású, hogy a magyar igazságszolgáltatást rendkívül súlyos kritikák érik, ide értve súlyos szakmai alkalmassági, törvényességi aggályokat. Mennyiben befolyásolja ez Elnök úr bírókra vonatkozó személyzeti gyakorlatát?
7. Az Alaptörvény szerint a bíró a törvénynek alárendelten független. Elnök úr szerint lényeges-e a törvénynek alárendeltség követelménye? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!) Tehát a bíró köteles-e törvényesen eljárni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
8. Elnök úr fontosnak tartja-e a legmagasabb szintű jogforrásokban, pl. nemzetközi egyezményekben és az Alaptörvényben is garantált emberi jogok érvényre jutását? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
9. Elnök úr őrködik-e az emberi jogok érvényre jutása érdekében? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!) Hogyan őrködik?
10. Mit tesz Elnök úr, hogy – az Alaptörvényben foglalt kötelezettségével összhangban – az emberi jogok minden egyedi ügyben is érvényre juthassanak?
11. Köztudomású, hogy ma Magyarországon a jogellenesen alkalmazott büntetőjog esetenként (pl. az ellenem irányuló esetekben) a törvénytelen meghurcolás eszköze. Milyen szempontok vezérlik Elnök urat kegyelmezési gyakorlatában?
12. Köztudomású, hogy Ön szinte senkinek nem ad kegyelmet. (Elődje, pl. Farkas Flóriánnak és Győzike rokonának adott.) Helyénvalónak tartaná-e a kegyelmezési gyakorlatának módosítását, hogy kegyelmezéssel – a jogállamiság őreként – korrigáljon a durván jogsértő, emberi jogilag is súlyosan aggályos büntetőjogi anomáliákon? Pl. eljárási kegyelemben tudna-e részesíteni engem, a két kicsi gyermeket egyedül nevelő édesanyát, aki ellen a durván törvénysértő ügyvéd – megalapozatlan és elkésett magánvádak alapján, továbbá joghatóság nélkül – durván törvénysértő büntető eljárásokat tud folytatni ellenem 4 éve. (A megalapozatlan feljelentést – a törvény szerint – 3 napon belül kötelező elutasítani.)
13. Köztudomású, hogy ma a bűnüldözés – szemben a törvényileg kötelező officialitás elvével – nagyon szelektív. Pedig a törvény a hivatalos személyekre, így feljelentési kötelezettséget ró. Hajlandó lenne-e Ön – törvényi kötelességével összhangban – feljelentést tenni a törvényszegő ügyvéd ellen. Természetesen minden szükséges dokumentációt Elnök úr rendelkezésére bocsátok.
14. Kérem, tegye közzé, hogy szakmai döntéseit milyen tanácsadók segítik, ők a jogban jártasak-e, a jogállamiság és az emberi jogok iránt elkötelezettek-e, mennyi az illetményük.
15. Kérem, hogy segítsen végig elemezni a CEU ügy tanulságait. Köztudomású, hogy a nagyon széles körű, tekintélyes jogtudósok által is megerősített érvrendszer ellenére az Ön tanácsadóiban semmilyen aggály nem merült fel. Mostanra azonban előzékeny megoldás körvonalazódik a CEU-val, ám ehhez nagy volumenű, szerteágazó kampány kellett, tüntetésekkel, prominens támogatókkal, kötelezettségszegési eljárással, stb. széles körű nyilvánosság mellett. (http://hvg.hu/itthon/20170815_visszavonu... Minden egyedi ügyben ilyen sokrétű törvényes, karakán jogérvényesítésre van-e szükség? Vagy van esély arra, hogy a magyar hivatalos szervek önként teljesítik törvényi kötelességeiket, ahogy az működő jogállamban törvényileg kötelező lenne számukra?
16. Ön négygyermekes, példás családapa. Köztudomású, hogy Orsolya lánya külföldön tanul. „A Bors információi szerint a köztársasági elnök 24 éves lánya évi majdnem 3,5 milliós tandíjat fizet a divat, marketing, művészet és média területen végzett tanulmányaiért. Az alapképzés idén ér véget a lap szerint. Hozzáteszik: ha diplomázás után Áder Orsolya ugyanitt folytatná MA-tanulmányait, a mesterképzésért évi 7000 fontot, azaz mintegy 2,5 millió forintot kellene fizetnie. A cikk szerint kérdés, hogy Áder János teljes mértékben állja-e lánya költségeit vagy Orsolya ösztöndíjból, esetleg munkája után kapott bérből hozzájárul ehhez. Áder János fizetése havi 1,5 millió forint, a lap megkérdezte a köztársasági elnöki hivatalt, hogy ebből segítik-e Áder Orsolyát, ám választ még nem kaptak.” (http://24.hu/kozelet/2017/04/10/ader-lan... A szakmai tevékenységére vonatkozóan kérem, fejtse ki a jövő generációjával kapcsolatos álláspontját. Pl. az én gyerekeimnek joguk van-e békében, nyugalomban, szeretetteljes környezetben élni Magyarországon? Ezt egyébként törvényeink biztosítják. Milyen törvényes eszközzel érhető el, hogy a törvények a gyakorlatban is érvényesüljenek.
17. Ön 2017. 08.20-án ünnepi beszédében hazaszeretetre szólított fel. (…) a haza nem más, mint ti magatok, házastársatok, gyermekeitek. Szeretitek-e hát a hazát?” A költői kérdésre elég a csöndes, szemérmes válasz is. Elég, ha ugyanúgy szeretjük ezt a közös hazát, ahogy szüleink és azok szülei szerették. Határtalanul. Mert „a haza minden előtt”. (http://www.keh.hu/beszedek&pnr=1) Én kezdetektől nagyon szeretem a hazámat és természetesen nagyon szeretem a gyerekeimet is. Pontosan ezért akarok gyerekeimmel Magyarországon békében, nyugalomban élni, ahogy ezt törvényeink biztosítják számunkra. A szakmai tevékenységére vonatkozóan kérem, fejtse ki, hogy milyen haza épül. Olyan, ahol a rózsadombi szomszéd akadékoskodása nyomán rendőr kommandó visz 5 gyermeket a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba szeretetteljes családjuktól, így az egy éves pici babát is!?!?! (https://abcug.hu/rendorok-hurcoltak-inte..., https://abcug.hu/se-ido-se-penz-se-ember... Tervezi-e, hogy szót emel a gyermekjogi területen is jelentkező durva anomáliák ellen?
18. A miniszterelnök – az Alaptörvénnyel összhangban - 2017. 07. 22-én Tusványoson megerősítette, hogy A FÉRFIAK ÉS A NŐK EGYENJOGÚAK, továbbá Miniszterelnök úr beszélt arról is, hogy egy muszlim közösség számára pedig ez a gondolat elfogadhatatlan!
"A legevidensebb példát hozzam, az európai ember számára az a kívánatos, hogy a férfiak és a nők egyenjogúak legyenek, egy muszlim közösség számára pedig ez a gondolat elfogadhatatlan, mert ott egy hierarchikus rendben képzelik el a férfiak és a nők viszonyát. Ez a két dolog egyszerre nem érvényesülhet."
https://www.youtube.com/watch?v=Iw_Z1QNY... 38-tól)
- Továbbá Miniszterelnök úr – kezdetektől – köztudomású nyilatkozataiban ZÉRÓ TOLERANCIÁT KÖVETEL MEG AZ ANTISZEMITIZMUS TEKINTETÉBEN. (Pl. 2013-ból: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/66853..., 2017. 07. 21-én: http://www.hirado.hu/2017/07/21/orban-ze...
Köztudomású, hogy Magyarországot nevezte EURÓPA LEGANTISZEMITÁBB ORSZÁGÁNAK Ron Lauder, a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke az Observerben. (http://observer.com/2016/07/world-jewish..., http://hvg.hu/itthon/20160719_mazsihisz_...
Tervezi-e Elnök úr, hogy szót emel a női egyenjogúságért és az antiszemitizmus ellen? Esetemben egy albán származású migráns hagyja, hogy a törvényszegő magyar ügyvéd tönkretegye a gyerekeimet. A holokauszt idején is ez volt. A zsidókat anyagi javaik jogellenes megszerzése érdekében brutálisan meghurcolták, gyerekeik, szabadságuk, életük nem volt érték. A gyermekvédelemmel le is jegyzőkönyveztette az ügyvéd, hogy a HALÁLOM sem lenne probléma.
Lehet-e az elnök ilyen magyar jogállamisági anomáliák mellett közönyös?
A közöny ellen sokan szót emeltek:
- „As a grandfather, I cannot come to terms with the loss of one and a half million children”- mondta SHIMON PERES 2010-ben a német Bundestagban. (Address by the President of the State of Israel H.E. Shimon Peres at the German Bundestag, January 27, 2010 - https://www.bundestag.de/parlament/gesch...
- A holokauszt túlélő Nobel díjas ELIE WIESEL rámutatott: „The opposite of faith is not heresy, it's INDIFFERENCE.” (US News & World Report (27 October 1986)
- A közönyről ANGELA MERKEL is kifejtette az álláspontját. Antisemitismus beginnt schon mit GLEICHGÜLTIGKEIT. Er mag vordergründig AUF EINZELNE ZIELEN, am Ende aber trifft er uns alle. Er ist ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft. Denn die Gesellschaft verliert ihre Menschlichkeit. Der Kampf gegen Antisemitismus ist daher vorrangige Pflicht eines demokratisch-freiheitlichen Staates. Er muss sich seine Grundlagen bewahren. (Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der Verleihung des Lord-Jakobovits-Preises - https://www.bundeskanzlerin.de/ContentAr...
- Frans Timmermans, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős első alelnöke kiemelte: „Europe is going through a period of crisis and turmoil, which is challenging the very values on which it was built. It is challenging the very fabric of European society and therefore the very fabric of European cooperation. The rise of antisemitism, the rise of Islamophobia, each in their own way are SYMPTOMS. … Never has our societies' capacity for openness, for tolerance, for inclusion been more tested than it is today.” (Opening remarks of First Vice-President Frans Timmermans at the First Annual Colloquium on Fundamental Rights - http://europa.eu/rapid/press-release_SPE...
- Vera Jourova biztos asszony hangsúlyozta: „All who took part in the Colloquium highlighted that LAWS ON PAPER ARE NOT ENOUGH. It is urgent to improve investigation and prosecution of hate crimes, RAISE THE AWARENESS OF HATE CRIME VICTIMS AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT.” (Speech by Commissioner Věra Jourová at the Launch of the EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance - http://europa.eu/rapid/press-release_SPE...
- Az osztrák kancellár: "Mit Würde und Respekt. So müssen wir Frauen und Mädchen behandeln. (https://frauen.spoe.at/story/bundeskanzl...
- Az osztrák külügyminiszter: Wir brauchen höhere Strafen bei Gewalt gegen Frauen und Kinder. Mich beschäftigt dieses Thema schon lange, habe es immer als ungerecht empfunden. Jetzt, als Chef der Volkspartei, will & kann ich das verändern.http://www.kleinezeitung.at/politik/poli...
19. Ismeri-e Elnök úr ezt az előadást? Violence against women—it's a men's issue: Jackson Katz at TEDxFiDiWomen (angol felirattal: https://www.youtube.com/watch?v=KTvSfeCR..., magyar felirattal: https://www.youtube.com/watch?v=ElJxUVJ8... Ön szükségesnek tartja a szemléletváltást? Ön szerint a vezetőnek kell-e tennie ezért?
20. Elnök úr szerint a magyar hivatalos szervek és a magyar ügyvédek kötelesek törvényes eljárásra, de legalább a törvényesség minimumát kötelesek-e biztosítani? Mindegyik? Minden esetben? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
21. Ügyvédek és a hivatalos szervek felülírhatják-e a törvényeket? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
22. Lehet-e NŐ, NŐI nevű személy az apa? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) És ha bíró, más hivatalos személy, ügyvéd ezt állítja? Igen? Nem? (Jogállami válasz: akkor sem!)
23. Változhat-e adott személynek a születési helye? Születhet-e ugyanazon személy több helyen? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) És ha bíró, más hivatalos személy, ügyvéd ezt állítja? Igen? Nem? (Jogállami válasz: akkor sem!)
24. Változhat-e adott személy anyjának a leánykori neve? Szülheti-e ugyanazon személyt több anya? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) És ha bíró, más hivatalos személy, ügyvéd ezt állítja? Igen? Nem? (Jogállami válasz: akkor sem!)
25. Kamu címekkel, cím nélkül kicsi gyerekekre lehet-e törvényesen követelőzni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) És ha bíró, más hivatalos személy, ügyvéd ezt állítja? Igen? Nem? (Jogállami válasz: akkor sem!)
26. Kívánatos-e a NER számára, hogy panaszolt ügyvéd ennyire leplezetlenül ostobának tartja a hivatalos szerveket? Hogy jön egy aggályos ügyvéd ahhoz, hogy blamálja a NER-t?
27. Ügygazdaságossági szempontból optimális-e, hogy a Miniszterelnökséget kell NYILVÁNOSAN kérdezgetnem, hogy Magyarországon esetemben is irányadóak-e a törvények, az állami vezetők jogállami nyilatkozatai? Megköszönöm, hogy a Miniszterelnökség rámutatott, hogy a jogszabályok abban a formában irányadóak mindenkire nézve, amely formában bárki számára megismerhetőek. Akkor milyen törvényes eszközzel lehet a gyerekeimet és engem jogellenesen támadó ügyvéd törvénytelenségeit leállítani?
28. Újraválasztásakor Elnök úr kritikus hangon is szólt. „Áder az ünnepi beszédében kiegyezést sürgetett, korholta a közélet és a közbeszéd jelenlegi állapotát, és megjegyezte, hogy ebben mindig nagyobb a kormányzók, jelen esetben a fideszesek felelőssége.” (http://index.hu/belfold/2017/05/08/ader_... Milyennek látja Elnök úr a jogállamiság jelenlegi helyzetét, a legújabb fejleményeket, hogyan tudja elnöki vállalását beteljesíteni? „Önöknek, Honfitársaimnak azt ígérem, hogy köztársasági elnökként mindig, mindenütt, itthon és a nagyvilágban az Önök érdekeit és értékeit képviselem, azaz a magyar érdekek és magyar értékek szószólója leszek. Szeretném, ha tudnák, ha minden magyar tudná, hogy a Sándor-palota díszes falai nem fogják eltakarni előlem a hazámat.” (http://www.keh.hu/eletrajz/1510-Dr._Ader... Törvényeink szerint Önnek élethossziglan magyar viszonylatban kiemelt jólétet biztosít a magyar társadalom. Ön ismeri a magyar valóságot? Ön a gyakorlatban is kíván tenni nemzetünk jólétéért? Nemzeti jólétünkhöz a jogállamiság, az egyedi ügyekben is biztosított törvényesség is hozzátartozna!
29. Ismeretes, hogy a botrány hatására, a törvényi kötelességgel összhangban a BKK-s hibára rámutató etikus hekker sem gyanúsított már, mert cselekménye nem veszélyes a társadalomra. (http://hvg.hu/itthon/20170821_berletbotr... Veszélyes-e a társadalomra, ha az édesanya – pontos jogforrási hivatkozásokkal, törvényeinkkel összhangban – törvényességet mer kérni gyermekei ügyében? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
30. Jogállamban meg kell-e szüntetni kicsi gyermekek és az édesanyjuk jogellenes üldözését? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Kívánok Magyarországnak – törvényeinkkel összhangban – jogállamiságot és ehhez mindannyiunknak jó munkát és sok sikert!
- Természetesen minden szükséges dokumentációt kérésére Elnök úr rendelkezésére bocsátok.
- Eddig kb. 1 köbméternyi hivatalos iratot kaptam és törvényes védekezésül magam is rengeteg beadványt írtam.
- Mindeközben a panaszolt ügyvédnek egyetlen bennünket érintő ügyben sincs törvényes ügyvédi meghatalmazása és törvényes ügyintézésre alkalmas beadványa!
- Köszönöm Elnök úr válaszait és segítségét.

II.
Az egyes, aktuálisan nyitott határidőt tartalmazó ügyekre a beadvány II. fejezete reflektál.
II.1. A törvényszegő ügyvéd ellen zajló nyomozás rendőrségi ügyszáma: 01200/937/2017.bü. Megköszönöm, hogy a rendőrség – törvényi kötelességével összhangban – megkezdte a nyomozást.
II.2. ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 66.P.21.027/2017/7.
II.3. ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 18.P.25.620/2016/7.
II.4. és II.5. ügyszám a Fővárosi Törvényszék Végrehajtói Irodájánál: 0100-3.MV.274/2017/2 – a PKKB-n benyújtva, végrehajtási kifogásként is
alapügy ügyszáma a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon (csepeli bíróság): 8.B.XX.574/2017/4.
II.6. ügyszám a csepeli bíróságon: 0106-9.Vh1121/2016/18.
II.7. ügyszám a csepeli bíróságon: 10.P.XXI.20.859/2015/110.
II.8. ügyszám a Kristófy és Társa Végrehajtó Irodánál: 041.V.1749/2017/81. – a csepeli bíróságon benyújtva, végrehajtási kifogásként is
II.9. ügyszám a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatalánál:
BK-07/HGYO/00743-26/2017, BK-07/HGYO/00743-27/2017, BK-07/HGYO/00743-28/2017, BK-07/HGYO/00743-29/2017 („Dr. Kerti Edit!!!!!!!!!!!!!!!!!!! részére kézbesítve) - az EMMI-nél benyújtva
II.10. NAV ügyszámok:
2174285167 / 2789842235, 2174285178 / 2004386273, 2002088429 / 5528211493, 2002088430 / 5528211482 2174263464 sz. tájékoztatás kézzel írva: 2176618884, 2174285486 / 3475621416, 3448699606 / 2183507322, 2911087448 /5528211624, 3458566415 /9311795915, 3479018324 / 2183399190, 2174263464 sz. tájékoztatás kézzel írva: 2176621493,
II.11. Hozzátartozóm NAV ügyszáma: 3563322605 / 2287643151 – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság
II.12. ügyszám a 6. kerületi rendőrségen: 01060-1051/2013.bü.

II.1.
A törvényszegő ügyvéd ellen zajló nyomozás rendőrségi ügyszáma: 01200/937/2017.bü. Megköszönöm, hogy a rendőrség – törvényi kötelességével összhangban – megkezdte a nyomozást.

II.2.
ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 66.P.21.027/2017/7. (számomra kézbesítve: 2017. 08. 08., 15 napon belül)
Az ügyben – jogellenesen – megfosztottak eljárási jogaimtól, - törvényi kötelezettség ellenére – nem válaszoltak közérdekű adatigényléseimre, nem intézték törvényesen az igazolási kérelmem sem. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.3.
ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 18.P.25.620/2016/7. (számomra kézbesítve: 2017. 08. 14., 15 napon belül, kitűzött tárgyalás: 2017. 09. 13. 10.00)
Ez az ügy is perindításra alkalmatlan keresetlevél alapján zajlik, hamis a felperesi név, hamis a felperesi lakóhely (külföldi hotel). A törvény szerint az ilyen keresetlevelet NYOMBAN, de legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elutasítani. (Ez harmadéven tananyag a jogi egyetemen, amit szemináriumi aláírásért is tudni kell!)
Már kétszer volt tárgyalás úgy, hogy nem voltam szabályszerűen megidézve. Bár a jegyzőkönyvből kiderül, hogy a bíró tudja, hogy a tértivevényt le kell ellenőrizni, mégsem teszi, hanem négyszemközt egyeztet panaszolt ügyvéddel. A bíró nem intézi törvényesen a közérdekű adatigényeimet sem, pedig azok – törvényes eszközként – nyilvánosak és igazolási kérelmeimet is. Az ügyvéd teljesen félrevezeti a bírót, akivel lejegyzőkönyveztette, hogy a nyugdíjba vonult, köztudomásúan (ld. pl. wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Sche..., sz. 1951) 66 éves nagykövet, Ralf Seide (helyes német írásmóddal: Scheide) a fiatal osztrák külügyminiszter. A bíró a panaszolt ügyvéddel folytatott négyszemközti egyeztetései nyomán eltiltott engem a jogsértésektől ideiglenes intézkedés keretében, durván megsértve jogaimat mind anyagi jogi, mind eljárásjogi vonatkozásban. Miközben semmiféle jogsértést nem követtem el! Az nem jogsértés, hogy törvényességet kérek gyerekeim és magam számára, hiszen törvényeink védik a gyerekeimet és engem és ezt minden törvényes hazai és nemzetközi fórum előtt jogom van tematizálni, akár pl. az Európai Bizottság előtt alapjogi és/vagy antiszemitizmus panasz keretében. Egyébként az ügynek éppen ez a vonatkozása már a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt van. Tiszteletre és köszönetre méltó azonban a bíró eljárásában, hogy – törvényi kötelességével összhangban – ő küldte meg számomra a felperes útlevelének másolatát, amelyet mind a törvényszegő ügyvéd ellen megindult magyar eljárásba, mind az osztrák eljárásba becsatolok. A törvényszegő ügyvéd ellen zajló nyomozás rendőrségi ügyszáma: 01200/937/2017.bü. Megköszönöm, hogy a rendőrség – törvényi kötelességével összhangban – megkezdte a nyomozást. Így én azt kérném a bírótól, hogy – törvényi kötelességével összhangban szigorúan törvényesen járjon el, amely keretében köteles elutasítani a perindításra alkalmatlan keresetlevelet és feljelenteni a törvényszegő ügyvédet. Ebben az ügyben az eljáró bírónak van fogalma a szakmája alapjairól, mert – törvényi kötelességével összhangban - pl. megküldte a felperes útlevelének másolatát és ismeri a tértivevényre vonatkozó szabályt, csak a panaszolt ügyvéd törvénytelen igényeinek hatása alá került, aki prezentálja neki, hogy hány bíró kollegáját félre tudta már vezetni ebben az ügyben. A bíró – az Alaptörvény szerint – a törvénynek alárendelten független, így jelen ügyben az mutatná a bíró függetlenségét, ha – törvényi kötelességével összhangban - törvényesen járna el és nem adna helyt panaszolt ügyvéd törvénytelenségeinek. A panaszolt ügyvéd pl. olyan iratokat csatolt az ügyben, amelyben a felperes neve teljesen más! Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.4. és II.5.
ügyszám a Fővárosi Törvényszék Végrehajtói Irodájánál:
0100-3.MV.274/2017/2 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 08., 15 napon belül) – Megjegyzem, hogy a végrehajtói irat több helyesírási hibát tartalmaz, még a fejlécben is!
végrehajtási kifogásként is a PKKB útján
alapügy a csepeli bíróságon:
8.B.XX.574/2017/4. (kitűzött tárgyalás: 2017. 09. 22. 8:30)
köszönettel a BLIKK-nek, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórumnak és az Átlátszó Ki mit tud? felületének a nyilvánosságért az ügy néhány részletéről a BLIKK cikk: Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15
Az ügyeimben botrányosan törvénytelenül eljáró csepeli bíróság az egyik teljességgel megalapozatlan, elkésetten előterjesztett magánvádas ügyben rettenetesen, durván jogsértően meghurcolt. A törvény szerint az ilyen magánvádat kötelező elutasítani. Ám engem durván törvénysértően meggyötört a csepeli bíróság panaszolt ügyvéd kérelmére. Pl. beteg gyermekemet ápoltam, így orvosi igazolást adtam be a távolmaradásom igazolásául, ám panaszolt ügyvéd és a NŐI apa kérte a bíróságot, hogy ezt ne fogadják el, így – durván jogsértően – a bíró elfogatóparancsot adott ki ellenem, majd 3 napra fogdába záratott. A bíróság ezután durván jogsértő, ráadásul körbélyegző nélküli végzésben elmeorvosi vizsgálatomat rendelte el, miközben igazolt volt, hogy ép az elmém. Mivel rá mertem kérdezni, hogy a körbélyegző nélküli irat a bíróságtól származik-e, ezért a bíró – durván jogsértően – 30 napos elmemegfigyelésemet rendelte el, telefonon mutyizva egy olyan „szakértővel”, akinek akkoriban köztudomásúan nem volt érvényes engedélye. Mivel – emberi jogaim védelmében, a törvényes lehetőséggel élve - a bíró kizárását kértem, a csepeli bíróság megbírságolt 100 ezer Ft-ra, ezt akarják most – jogellenesen - végrehajtani. Tehát a durván jogsértően meghurcolt fizessen, mert élni mert törvényben biztosított jogával.
Az ügy végül a csepeli bíróságon felmentéssel zárult, él a súlyosítási tilalom, hiszen nincs a terhemre bejelentett fellebbezés, ez a 100 ezer Ft-os bírság maradt nyitott kérdés. Az ügy elkerült a csepeli bíróságról a Fővárosi Törvényszékre, ám most, anélkül, hogy a Fővárosi Törvényszék döntéséről értesítettek volna, ismét a csepeli bíróságon van. Az ügyben a bíró egyszer már – törvényi kötelességével összhangban – rendelkezésemre bocsátotta az ügy iratanyagát, amit köszönök, így kérem, hogy ezt az azóta keletkezett iratok tekintetében is tegye meg. Kérem, hogy – törvényi kötelességével összhangban - mindenképpen erősítse meg a bíró a felmentést, hiszen súlyosítási tilalom érvényesül, törölje el a 100 ezer Ft-os bírságot és – törvényi kötelességükkel összhangban - hagyjanak nekem békén! Maga a felmentő ítélet is rögzíti, hogy elkésett a magánvád, emiatt is törvényileg tilos volt és továbbra is tilos engem meghurcolni. Kérem, hogy semmiféle kényszerintézkedésre ne kerüljön sor. Egyidejűleg – NYILVÁNOSAN – eljárási kegyelmet kérek a köztársasági elnöktől. Ez a végrehajtó is kilátásba helyezte, hogy jogellenesen elárverezi a gyerekeim otthonát, a leánykori lakásomat, mivel a NŐI apa és a panaszolt ügyvéd által megalapozatlanul és elkésetten előterjesztett magánvádas ügyben kérni mertem a törvényességet. Kérem, hogy az ügy mihamarabb – törvényi kötelességükkel összhangban – felmentésemmel záruljon le és töröljék el a jogellenes bírságot! Köszönöm. Ugyanez vonatkozik panaszolt ügyvéd megalapozatlan és elkésett, PKKB előtt indított magánvádas ügyére, amelyet már egyszer – a törvénnyel összhangban – megszüntettek, ám panaszolt ügyvéd rendkívül aggályosan, egy jövőre nézve biankó kiállított orvosi igazolással újra nyittatta az ügyet. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.6.
ügyszám a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon (csepeli bíróság):
0106-9.Vh1121/2016/18. (számomra kézbesítve: 2017. 08. 10., 15 napon belül)
Panaszolt ügyvéd 2012-ben! legelőször a csepeli bíróságon érte el, hogy egy durván jogsértő, semmivel nem indokolt bírócsere után egy olyan, azóta nyugalmazott, tehát életkorilag szükségképpen a kommunista diktatúrában képzett és szocializálódott bíró kapta meg az ügyet, aki – dokumentáltan – a szövegszerkesztő korában arra nem volt képes, hogy a bírósági iratokban az aggálymentes helyesírásra ügyeljen és ez a színvonaltalanság a döntéseiben is megmutatkozott, ügyemben nem alkalmazta pl. a harmadéves jogi egyetemi tananyagot.
A csepeli bíróság képviseli ÖT ÉVE képviseli azt a durván jogsértő, semmivel alá nem támasztott álláspontot, hogy mindegy a támadó neve, lehet „apaként” NŐI NÉV IS, megváltozhat az anyja neve, megváltozhat a születési hely, mindegy a lakcím, mindegy a felperesi pozíció. Megjegyzem, hogy mindez rendkívül veszélyes gyermekjogi szempontból, továbbá panaszolt ügyvédnek SIKKASZTÁSRA ad lehetőséget!
Bár törvényeink ennek ellenkezőjét mondják ki a bírósági titkár a társadalmi szinten rengeteget kritizált, gyakori botrányokkal érintett Fővárosi Törvényszék 43.Pkif.639984/2014/3. sz., semmiféle jogforrással alá nem támasztott végzésére hivatkozik, mely szerint a személyes adatok tetszőlegesen kezelhetőek, mintha egy semmivel alá nem támasztott bírói kinyilatkoztatás felülírná a törvényt.
Így a bírósági titkár 0106-9.Vh1121/2016/18. sz. iratában szintén – semmilyen jogforrással alá nem támasztott bírói kinyilatkoztatással – teljes bizonyító erejű közokiratba foglalja, hogy NŐ lehet „apa”, a NŐI apának megváltozhat az anyja leánykori neve, megfelelő a NŐI apa által adott ügyvédi meghatalmazás és egyébként is a peres iratokban is NŐIO apa van, ezért indulhat a végrehajtás! TILTAKOZOM! Panaszolt ügyvéd ezzel SIKKASZTÁSRA kap lehetőséget! Panaszolt ügyvéden kívül senki nem tudja, ki a fantom végrehajtást kérő! Ráadásul egy apa törvényileg köteles védeni gyermekeit, nem tehetné utcára a gyerekeket az anya leánykori lakásából és nem veszélyeztethetné meg, hogy a gyerekek – durván jogsértően – a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba kerüljenek. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.7.
ügyszám a csepeli bíróságon:
10.P.XXI.20.859/2015/110. (kitűzött tárgyalás: 2017. 10. 04. 9.30) (A bírósági irat helyesírási hibákat is tartalmaz.)
ÖT ÉVE zajlik botrányosan és brutálisan törvénytelenül a csepeli bíróságon a NŐI apa és panaszolt ügyvéd jogellenes támadása ellenünk. Felperes személyazonosító okmányának másolata állítólag a bíróság rendelkezésére áll, amelyet előttem – jogellenesen – zártan kezelnek. Sokadszorra kérem, hogy felperes személyazonosító okmányának másolatát küldjék meg számomra. Köszönöm. Egyébként egy másik ügyben már megküldött a Fővárosi Törvényszék egy okmány másolatot, így azt mind az ügyvéd törvényszegései miatt indult magyar nyomozáshoz, mind az osztrák feljelentéshez csatolom. A törvényszegő ügyvéd ellen zajló nyomozás rendőrségi ügyszáma: 01200/937/2017.bü. Megköszönöm, hogy a rendőrség – törvényi kötelességével összhangban – megkezdte a nyomozást. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.8.
ügyszám a Kristófy és Társa Végrehajtó Irodánál: 041.V.1749/2017/81. (számomra kézbesítve: 2017. 08. 21.) – a csepeli bíróságon benyújtva, végrehajtási kifogásként is
Ismeretes, hogy az előző, ügyünkben botrányosan törvénytelenül eljárt végrehajtó kizárásra került.
Köztudomású azonban az is, hogy a végrehajtók törvényességi felügyelete ma Magyarországon rendkívül gyenge. Pl. Milliós napidíjakat osztogattak a végrehajtói kamarában - http://24.hu/belfold/2017/06/16/millios-...
A durva végrehajtói anomáliákkal sokat foglalkozik a sajtó és a jogvédelmi fórumok, így az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum is gyakran hírt ad ezekről, köszönet érte. Pl. nyilvános, hogy civil otthonvédők védték meg a végrehajtótól a keszthelyi rendőrkapitány édesanyjának lakását. (Hihetetlen! Arab parancsolta a rendőrkapitány családja kilakoltatását! (Dokumentumfilm) - https://www.youtube.com/watch?v=rZD1cD-J...
Nagyon szépen megkérem Kristófy László urat, az új végrehajtót, hogy – törvényi kötelességével összhangban – tanulmányozza az előiratokat, amelyek rendelkezésére állnak. (Az új végrehajtó által kiadott első irat ügyemben 81.-es alszámú.)
Egyidejűleg végrehajtási kifogással élek, hogy a végrehajtó úgy adott ki felhívást, hogy – törvényi kötelessége ellenére – nem tájékozódott az ügyben.
Ugyanis ha a végrehajtó törvényi kötelességével összhangban tanulmányozza az ügyben az előzmény iratokat és képes és hajlandó törvényesen eljárni, úgy látni fogja, hogy törvényi kötelessége megtagadni minden végrehajtási eljárási cselekményt és feljelenteni panaszolt ügyvédet, ugyanis – törvényeink szerint – a végrehajtónak törvényileg tilos ügyvédi sikkasztást lehetővé tenni!
Ezt akkor is köteles megtenni, ha máris- úgy hogy még az előzményt törvényi kötelesség ellenére el sem olvasta!) – 33334 Ft munkadíjat+ 16667 Ft költség általányt + 222428 Ft jutalékot számlázott ki gyakorlatilag magának, tehát mintegy 250 ezer Ft-ot gyakorlatilag azért, hogy a panaszolt ügyvéd sikkasztás gyanús cselekményét segíti.
A végrehajtónak törvényeink szerint tilos abból kiindulni, hogy a panaszolt ügyvéd sikkasztás gyanús cselekményén ő mennyit tudna jogellenesen nyerészkedni.
A 041.V.1749/2017/81. sz. iraton kizárólag az állítólagos apa NŐI neve szerepel, még lakcím sem, pedig a lakcímet nálam feltüntette a végrehajtó.
Az irathoz mellékelt végrehajtási lap szerint az apa nő, hamis az anyja leánykori neve és egy külföldi hotel a lakcím.
Egyedül panaszolt ügyvéd adatai valósak. Egyébként egy olyan ügyvéd támad bennünket jogellenesen, aki – jogilag rendkívül aggályos módon – NAV feketelistás címre tudott magának működési engedélyt intézni. A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.
A végrehajtást kérőhöz nincs bankszámlaszám sem. Tehát kizárólag a panaszolt ügyvéd akar így megszerezni egy több millió Ft-os összeget. Most 3140638 Ft a végrehajtó követelése.
Az előző végrehajtót is jogi érvekkel rengetegszer kértem, hogy – törvényi kötelességével összhangban – közölje már, ki ez a titokzatos végrehajtást kérő női apa, de – törvényi kötelessége ellenére – nem közölte. Ám – törvényi kötelessége ellenére – nem tett a panaszolt ügyvéd törvénytelenségei ellen semmit, ezért fel kellett jelentenem és be kellett perelnem.
Természetesen – szükség esetén, törvényes eszközül – az új végrehajtót is feljelentem és beperelem és kérem a kizárását, ám egyidejűleg kérem törvényes eljárását, amely törvényi kötelessége. Ismétlem, hogy a végrehajtónak törvényi kötelessége megtagadni minden végrehajtási eljárási cselekményt és feljelenteni panaszolt ügyvédet, ugyanis – törvényeink szerint – a végrehajtónak törvényileg tilos ügyvédi sikkasztást lehetővé tenni! Egyidejűleg a bűnüldöző szerveket is kérem, hogy az ügyvéd sikkasztásgyanús eljárását – törvényi kötelességükkel összhangban – törvényesen vizsgálják és haladéktalanul állítsák le.
Az önálló bírósági végrehajtó – jogállamban – NEM lehet a panaszolt ügyvéd törvénytelen igényeinek kiszolgálója! Törvényi kötelessége jelezni az illetékes társszervek felé, hogy panaszolt ügyvéd eljárása súlyosan sikkasztásgyanús. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!
Az új végrehajtó helyesírási hibákat is tartalmazó levele legalább egy udvarias elköszönő formulával zárul, amit köszönök. Én is tisztelem a végrehajtói szakmát, hiszen – törvényeink szerint – a végrehajtóknak biztosítékul kell szolgálniuk a törvényességre. A végrehajtók – törvényeink szerint – NEM pribékek, hanem ők vannak kapcsolatban az ügyféllel, így ők is kötelesek segíteni abban, hogy a törvényesség érvényre jusson. Törvényi kötelességeivel összhangban bízom Kristófy László végrehajtó törvényes eljárásában, hogy – törvényi kötelességével összhangban – leállítja a végrehajtást és feljelenti a panaszolt ügyvédet. Természetesen – szükség esetén, törvényes jogérvényesítésül – nemzetközi fórumokra viszem az ügyet, így alapjogi és antiszemitizmus panaszt is teszek az Európai Bizottságnál. A holokauszt idején is ez volt. A zsidókat anyagi javaik jogellenes megszerzése érdekében brutálisan meghurcolták, gyerekeik, szabadságuk, életük nem volt érték. A gyermekvédelemmel le is jegyzőkönyveztette az ügyvéd, hogy a HALÁLOM sem lenne probléma. Minden törvényes eszközzel küzdeni fogok azért, hogy panaszolt ügyvéd törvénysértéseivel ne tehessen tönkre, ne semmizhessen ki bennünket. A végrehajtó ebben törvényileg köteles engem segíteni.

II.9.
ügyszám a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatalánál:
BK-07/HGYO/00743-26/2017
BK-07/HGYO/00743-27/2017
BK-07/HGYO/00743-28/2017
BK-07/HGYO/00743-29/2017
(„Dr. Kerti Edit!!!!!!!!!!!!!!!!!!! részére kézbesítve, 2017. 08. 22-én, 8 napos határidő)
Tiltakozom, hogy dr. Kerti Editnek küldi meg a gyámhivatal az én gyerekeimre vonatkozó iratokat, tehát fogalmuk sincs az ügyről, még egy borítékot sem képesek aggálymentesen megcímezni. 2017. 08. 22-én 9 db levelet vettem fel a postán és automatikusan fel is bontottam, utólag érzékeltem, hogy a gyámhivataltól érkezett borítékon „Dr. Kerti Edit” a címzett. A borítékot még aznap visszavittem a postára. Nyílván a „Dr. Kerti Edit”-nek szóló borítékban megküldött irat joghatás kiváltására nem alkalmas.
Tehát a gyámhivatal tovább súlyosítja az eddigi szörnyűséges, jogellenes adatkatyvaszt. NŐ az „apa”, akinek hamis névről hamis névre megváltozik az anyja leánykori neve, megváltozik a születési helye, kamu címekről vagy cím nélkül ügyintéz. RÁADÁSUL A FELEK PERBELI POZÍCIÓJA IS FEL VAN CSERÉLVE, hibásak a gyerekek adatai is és most már az anya családi neve is hamis, Hidasi helyett Kerti, egy betű azonos, ez már így jó a gyámhivatalnak! Ezen túl a gyámhivatal – törvényi kötelessége és sokszori, jogi érvekkel alátámasztott kérésem ellenére - továbbra sem küldi meg a támadónk személyazonosító okmányainak másolatát, továbbá a fantom megjelenéseinek dokumentációját, akire már csak név és egyéb adat nélkül „apaként” hivatkozik a gyerekvédelem. Rögzítem, hogy a valódi apa több ezer km-re él, öt éve nem kérdezett a gyerekeinkről, mióta – gyerekeink 5 HETES és 2 éves korában – velem való minden egyeztetés nélkül elhagyott bennünket, kapcsolattartási meghívásaimra nem reagál, pl. ovifoci kupára sem jött el, pedig focirajongó a valódi apa is és panaszolt ügyvéd is. Mégis a gyámhivatal engem bírságol jogellenesen, már mintegy félmillió Ft értékben, mert a gyámhivatal semmilyen jogforrással alá nem támasztott kinyilatkoztatása szerint az én önhibám panaszolt ügyvéd közokirat hamisítás alapos gyanúját felvető tevékenysége. Ráadásul olyan a végzés, hogy a BÍRÓ FELCSERÉLTE A PERBELI POZÍCIÓKAT, így az rám alperesre nem is ró kötelezettséget, mégis engem bírságolnak jogellenesen! A gyámhivatal kizárólag jogellenesen bírságolni és jogellenesen fenyegetőzni tud. Durván törvénysértően indítottak már kétszer – minden ok nélkül – nevelésbe (állami gondozásba) vételt, amelynek szörnyűségei köztudomásúak. Most egy olyan „szakértőt” akarnak jogellenesen ránk szabadítani, akiről köztudomású, hogy örökbeadással foglalkozó alapítványt alapított és nincs érvényes szakértői engedélye. A gyámhivatal – törvényi kötelessége ellenére – közérdekű adatigényeimre sem válaszol, hiába nyújtom be azokat nyilvánosan. És nem képesek felfogni, hogy ők jelen esetben osztrák gyerekekkel packáznak durván jogsértően és Ausztria a gyakorlatban is jogállam. Az osztrák sajtó odafigyel a gyerekekkel kapcsolatos ügyekre. Jelen ügynek már rengeteg, a sajtó számára érdekes részlete van. Gyerekeim – Istennek hála – egészségesek, okosak, sokat sportolnak, kiemelkedőek az eredményeik. Kiváló az együttműködésünk a gyerekeimmel foglalkozó valamennyi szakemberrel, gyermekorvossal, védőnővel, pedagógusainkkal, edzőinkkel, stb., köszönet lelkiismeretes és kiváló színvonalú munkájukért. Sokszorosan, egybehangzóan igazoltan kiváló anya vagyok, nagyon szeretem a gyerekeimet. A gyámhivatal az én érveimet – törvényi kötelessége ellenére – teljes körűen figyelmen kívül hagyja! Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.10.
NAV ügyszámok:
2174285167 / 2789842235 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 11., 30 napon belül)
2174285178 / 2004386273 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 11., 30 napon belül)
2002088429 / 5528211493 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 16., 15 napon belül)
2002088430 / 5528211482 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 16., 15 napon belül)
2174263464 sz. tájékoztatás kézzel írva: 2176618884 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 17.)
2174285486 / 3475621416 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 21., 30 napon belül)
3448699606 / 2183507322 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 22., 15 napon belül)
2911087448 /5528211624 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 22., 15 napon belül)
3458566415 /9311795915 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 22., 30 napon belül)
3479018324 / 2183399190 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 22., 30 napon belül)
2174263464 sz. tájékoztatás kézzel írva: 2176621493 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 22.)
2235188161 kézzel írva: 2233825402 (számomra kézbesítve: 2017. 08. 23., 8 napon belül – felhívás hiánypótlásra)
Megköszönöm a NAV-nak, hogy több iratából segítőkészség tűnik ki. Az a helyzet, hogy a gyerekeim és én a panaszolt ügyvéd bűncselekményének áldozatai vagyunk. Rám szabadította jogellenesen ezt a hatalmas katyvaszt, amelynek csak a NAV-nál csak most 12 aktuális vonzata van. Így nem egyenként kell ezeket intézgetni, hanem az ügyvéd törvénytelenségeit kell, törvényi kötelezettségükkel összhangban leállítani. Nagyon fontos, hogy a NAV igazat adjon nekem abban, hogy panaszolt ügyvéd bűncselekmény(ek) alapos gyanúját felvető, ÖT ÉVE, HARMINC törvénytelen alapeljárásban gyerekeim ellen és ellenem folytatott hajtóvadászata rám terheket nem róhat. Ez az ügyvéd ÖT ÉVE állítja, hogy NŐ az apa, teljességgel félrevezeti, ostobának tartja, feleslegesen dolgoztatja a magyar hivatalos szerveket. Nyílván a NAV-hoz beérkeznek a törvénytelenül kirótt illetékek, bírságok, ám a NAV-nak jelzésemre azt is érzékelnie kell, hogy ez az egész szörnyűséges katyvasz az ügyvéd bűncselekményén alapul és ezt a NAV is törvényileg köteles feljelenteni. Kérem, hogy az ügyből ránk semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon. Köszönöm. Nyílván én édesanyaként minden szükséges törvényes eszközzel élni fogok, ideértve a széleskörű nemzetközi jogérvényesítést, az alapjogi és az antiszemitizmus panaszt is. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.11.
Hozzátartozóm NAV ügyszáma: 3563322605 / 2287643151 – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság (hozzátartozómnak kézbesítve 2017. 08. 11., 15 napon belül)
Panaszolt ügyvéd uszítására, durván jogsértően ránk törette az ajtónkat a végrehajtó és jogellenesen, hozzátartozóm tiltakozása ellenére lefoglalta az adott címen bejelentett lakcímmel rendelkező hozzátartozóm bútorzatát. Hozzátartom a csepeli bírósághoz fordult, ahol – durván jogsértően – nem segítettek neki, hiszen a csepeli bíróságon a bennünket érintő ügyekben – jogellenesen – mindenben kiszolgálják a panaszolt ügyvéd törvénytelen igényeit. Tehát ebben a vonatkozásban is először a panaszolt ügyvéd bűncselekmény(ek) alapos gyanúját felvető törvénytelenségeit kötelesek a hivatalos szervek – törvényi kötelességükkel összhangban – leállítani és akkor hozzátartozómnál sem merül fel illetékfizetési kötelezettség. Jelen kérelem igazolási kérelem is minden határidő tekintetében!

II.12.
ügyszám a 6. kerületi rendőrségen: 01060-1051/2013.bü.
Botrányosan törvénytelen, hogy 4 éve joghatóság nélkül nyomoztat a panaszolt, dilettáns ügyvéd a budapesti osztrák nagykövetség épületét érintően. Szükséges – a törvénnyel összhangban – a nyomozás mihamarabbi megszüntetése. Ebben az ügyben is eljárási kegyelmet kérek és törvényi kötelezettség feljelenteni panaszolt ügyvéd törvényszegéseit. Köszönöm. Ebből – törvényes eszközként – nagy botrány lehet az osztrák sajtóban.

Összegzésként: valamennyiük törvényi kötelessége a törvényes eljárás, hogy gyerekeimmel kiszabadulhassunk a panaszolt ügyvéd által jogellenesen generált ügykatyvaszból. Köszönöm.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik

A segítő együttműködést előre is köszönöm. Törvényileg kötelező törvényes eljárásukat továbbra is kérem, amely esetén kicsi gyermekeim ügye hamar megoldódna.

Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.

2017. 08. 23. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei