Dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda - BKK

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Irodával kötött valamennyi szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Jasztrab hozzászólt ()

:-)

Link to this

Feladó: Balatoni Ilona
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0045987/2016
Ügyintéző: Balatoni Ilona
Erdélyi Katalin
[FOI #8141 email]

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Társaságunkhoz 2016. december 6-án érkezett elektronikus levelére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy válaszunkat sajnos technikai okok miatt nem tudjuk megküldeni arra a címre, amelyről adatigénylése érkezett. Tekintettel erre, kérjük, a [Budapesti Közlekedési Központ Zrt. request email] címre szíveskedjen megküldeni elektronikus vagy postai elérhetőségét a

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

Budapest, 2016. december 14.

Üdvözlettel:

Várkonyi Ágnes
Levelezési ügyfélszolgálat vezető
BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Balatoni Ilona
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0045987/2016
Ügyintéző: Balatoni Ilona
Erdélyi Katalin
[FOI #8141 email]

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Társaságunkhoz 2016. december 6-án érkezett elektronikus levelére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy válaszunkat sajnos technikai okok miatt nem tudjuk megküldeni arra a címre, amelyről adatigénylése érkezett. Tekintettel erre, kérjük, a [Budapesti Közlekedési Központ Zrt. request email] címre szíveskedjen megküldeni elektronikus vagy postai elérhetőségét a 0038/0045987/2016 ügyszámra való hivatkozással.

Együttműködését köszönjük.

Budapest, 2016. december 14.

Üdvözlettel:

Várkonyi Ágnes
Levelezési ügyfélszolgálat vezető
BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Várkonyi Ágnes!

Elektronikus elérhetőségem az [email address], kérem, szíveskedjenek erre küldeni a válaszukat, amennyiben az adatigénylésemben szereplő feladócímre technikai okoból nem áll módjukban.

Köszönettel és üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei